Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2012-11-27
Numer wydania: 137

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 27 listopada 2012

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Tomasz Merta o władzy demokratycznej, czeski pisarz Pavel  Švanda o wolności w wydaniu czeskim, Marek Magierowski o walce z kryzysem w UE)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (ks. Jan Urban o katolicyzmie i konserwatyzmie, Władysław Leopold Jaworski o pozornej demokratyzacji, Henryk Sienkiewicz o powieści historycznej)

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (materiały o reakcjach na wybór nowych władz w Chinach, reelekcję B. Obamy i niemiecko-brytyjskie spory o budżet UE)

- nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl (tekst prof. Aleksandra Surdeja o kryzysie projektu euro)

- nowy wpis na blogu OMP (szkic Macieja Kowalskiego o Adolfie Bocheńskim)

- nowość w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Adam Heydel, Liberalizm i etatyzm. Wybór pism

- polecamy w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Wojciech Dzieduszycki, Dokąd nam iść wypada? & Mesjanizm polski a prawda dziejów

- nowy pakiet w sklepie OMP: Klasyk – listopad 2012

- grudniowa premiera w Bibliotece Myśli Politycznej: Artur Wołek Słabe państwo

- Kalendarium polskiej myśli politycznej - grudzień

***

W 20-lecie Ośrodka Myśli Politycznej (rok założenia 1992) - prosimy o rozważenie wsparcia nas darowizną - http://omp.org.pl/darowizna.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Tomasz Merta, Demokratyczna władza – od zaufania do nieufności (tekst z pracy zbiorowej Oblicza demokracji, OMP 2002), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=286

- Pavel Švanda, O czeskiej Statui wolności, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=287

- Marek Magierowski, Europa wymknęła się spod kontrolihttp://omp.org.pl/artykul.php?artykul=288 

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- ks. Jan Urban (1874-1940), Katolicyzm a konserwatyzm, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=464

- Władysław Leopold Jaworski (1865-193), Pozorna demokratyzacja, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=463

- Henryk Sienkiewicz (1846-1916), O powieści historycznej, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=465

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

Przegląd Prasy i Internetu

- Amerykańscy eksperci o zmianie władz w Chinach, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=408:reformy-s-niezbdne-niezalenie-od-woli-pekinu-amerykascy-eksperci-o-zmianie-wadzy-w-chinach&catid=17:przegld&Itemid=13

- Niemiecko-angielski spór o budżet UE – opinie z prasy niemieckiej, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=407:niemiecko-brytyjski-spor-o-budet-opinie-prasy-niemieckiej&catid=17:przegld&Itemid=13

- Reakcja prasy niemieckiej na ponowny wybór Obamy, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=406:reakcja-prasy-niemieckiej-na-ponowny-wybor-obamy&catid=17:przegld&Itemid=13

***

Nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- Aleksander Surdej, Projekt euro: pomiędzy ekonomiczną racjonalnością a wymuszaniem integracji politycznej, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=159:aleksander-surdej-qprojekt-euro-pomidzy-ekonomiczn-racjonalnoci-a-wymuszaniem-integracji-politycznejq&catid=1:artykuy&Itemid=2

***

Nowy wpis na blogu OMP – www.omp.org.pl/blog

- Maciej Kowalski, Adolf Bocheński – konserwatysta, którego trzeba pamiętać, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1061

***

Nowość w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Adam Heydel, Liberalizm i etatyzm. Wybór pism

Wybór pism czołowego myśliciela liberalnego II RP, związanego z ruchem narodowo-demokratycznym, zwolennika idei wolnorynkowych i przeciwnika etatyzmu, którego wady celnie wskazywał w swoich tekstach. W zbiorze znajdują się najważniejsze prace Heydla poświęcone liberalizmowi gospodarczemu i socjalizmowi, oraz sytuacji gospodarczej II RP, a także jego erudycyjne rozważania o kulturze.
Spis treści:

Dariusz Grzybek, Wstęp 

Część I. POLITYKA I EKONOMIA

- Kapitalizm i socjalizm wobec etyki

- Gospodarcze granice liberalizmu i etatyzmu

- Czy i jak wprowadzić liberalizm ekonomiczny?

- Refleksje o wystawie poznańskiej

- Usus i abusus własności w świetle ekonomii

Część II. ROZWAŻANIA O KULTURZE

- Myśli o kulturze

- Kultura wiejska

Aneks: Mowa na wiecu akademickim 2 listopada 1918 r.

304 strony, twarda oprawa, ISBN 978-83-62628-31-5

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Książkę można nabyć w sklepie OMP - www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=236 / sklepik@omp.org.pl  

***

Polecamy w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Wojciech Dzieduszycki, Dokąd nam iść wypada? & Mesjanizm polski a prawda dziejów

Wojciech Dzieduszycki (1848-1909) był jednym z najważniejszych polskich myślicieli drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Ten wszechstronnie wykształcony erudyta zdobył uznanie jako filozof i znawca sztuki, ale najważniejsze w jego dorobku pozostają pisma, w których zajął się kwestiami politycznymi i kulturowymi, ściśle ze sobą je łącząc. Snuł bowiem Dzieduszycki rozważania o cywilizacji europejskiej, ukazując jej korzenie i ewolucję, a także zastanawiając się – z pesymistycznymi konkluzjami – dokąd ona zmierza. Dał temu wyraz zwłaszcza w pośmiertnie wydanym opus magnum „Dokąd iść nam wypada?” (1910). To niezwykłe w polskiej tradycji dzieło zawiera wszechstronną analizę głównych prądów ideowych epoki i trafnie przewiduje dalszy rozwój niektórych z nich, zwłaszcza komunizmu. Nie jest to wszakże wyraz profetyzmu autora, ale przejaw dużej klasy jego myślenia, wspartego na wielkiej wiedzy – zwłaszcza znajomości historii, z której potrafił znakomicie skorzystać. Niewiele jest w historii polskiej kultury równie śmiałych i owocnych projektów intelektualnych. Równie ważna jest praca „Mesjanizm polski a prawda dziejów” (1902), w której Dzieduszycki podjął namysł nad rodzimą tradycją, konfrontując ją z głównymi wątkami myśli niemieckiej, francuskiej i angielskiej. W tym sensie jest to dzieło na wskroś europejskie, ale zarazem bardzo związane z rodzimym dziedzictwem. Refleksje lwowskiego myśliciela o romantyzmie i mesjanizmie stanowią jedne z najciekawszych ujęć tych kluczowych dla zrozumienia myśli dziewiętnastowiecznej zjawisk. Ponownie erudycja idzie w parze z szeroką perspektywą i klarownością wywodów – mimo że te przybierają postać rzadko teraz stosowaną, a mianowicie rozmowy.

688 stron, twarda oprawa, cena w sklepie OMP 35 zł wraz z przesyłką i VAT, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=237

***

Nowy pakiet w sklepiku OMP: Klasyk – listopad 2012

- Adam Heydel, Liberalizm i etatyzm

- Wojciech Dzieduszycki, Dokąd nam iść wypada? & Mesjanizm polski a prawda dziejów

- Maciej Starzewski, Demokracja i totalizm

Cena w sklepie OMP wraz z VAT i przesyłką – 90 zł (sklepik@omp.org.pl / http://omp.org.pl/ksiegarniaPakiety.php)

***

Grudniowa premiera w Bibliotece Myśli Politycznej: Artur Wołek, Słabe państwo

Tezę, że Polska jest państwem słabym, stawia bardzo wielu ekspertów, polityków i dziennikarzy, podziela ją także większość Polaków. W debacie publicznej i naukowej brakuje jednak politologicznych prób jej weryfikacji, które poza ogólną diagnozą, przynosiłyby również kompleksowy opis różnych wymiarów i mechanizmów owej słabości, łączący teoretyczne ustalenia z analizą konkretnych jej przejawów. Książka Artura Wołka stawia kluczowe pytania: czym w istocie jest słabość państwa, jak przejawia się ona w XXI w. i co zmieniło się w tym względzie w porównaniu do czasów, gdy na kondycję tej instytucji nie wpływały globalizacja czy kryzys państwa dobrobytu. Autor konfrontuje doświadczenia krajów zachodnich i postkomunistycznych państw Europy Środkowej, rozważając problem, czy dziedzictwo komunizmu jest główną przyczyną problemów tych drugich ze stworzeniem sprawnych instytucji państwowych. Diagnozując także, co jest polską specyfiką, analizuje zagadnienia kluczowe dla oceny kondycji państwa polskiego: zdolność do ustalania priorytetów polityki rządu oraz podejmowania wiążących decyzji politycznych i ich egzekwowania, umiejętność kanalizowania konfliktów w społeczeństwie obywatelskim, stopień wykorzystania potencjału administracyjnego, sprawność instytucji państwowych w realiach członkostwa Polski w UE. Skonfrontowanie teoretycznych ustaleń z praktyką funkcjonowania państwa, zilustrowaną wieloma praktycznymi jej przykładami, daje kompleksową odpowiedź na pytanie o źródła słabości, może zatem także inspirować dyskusję, jak je przezwyciężyć.

Współwydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=239, 408 stron, miękka oprawa

***

Polecamy w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Maciej Starzewski, Demokracja i totalizm. Wybór pism 

Wybór tekstów czołowego znawcy zagadnień prawnych i ustrojowych II RP, który w swych pracach dokonał gruntownej analizy ustroju Państwa Polskiego, odnosząc go do aktualnych trendów panujących w myśli politycznej i filozofii prawa. Spod jego pióra wyszły należące do najbardziej wnikliwych studia na temat Konstytucji marcowej i Konstytucji kwietniowej – ich podstaw teoretycznych, dyskusji prowadzących do ich opracowania i uchwalenia, wreszcie praktycznych dylematów związanych z ich funkcjonowaniem. Oprócz nich, w tomie znalazły się m.in. teksty poświęcone faszyzmowi, nazizmowi i komunizmowi, prawu międzynarodowemu oraz polskim i francuskim tradycjom politycznym – w których to dziedzinach Starzewski był uznanym autorytetem.

Książkę można kupić w sklepie na stronie OMP http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=235 / sklepik@omp.org.pl, 544 strony, twarda oprawa, cena 35 zł wraz z przesyłką.

***

Kalendarium polskiej myśli politycznej

- 1 grudnia 1878 r. urodził się Jacek Woroniecki (1878-1949) – teolog, filozof, dominikanin, http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=97

- 2 grudnia 1791 r. zmarł Wincenty Skrzetuski (1745-1791) – pijar, historyk, pedagog, pisarz, http://polskietradycje.pl/authors.php?author=290

- 3 grudnia 1886 r. urodził się Adam Skwarczyński (1886-1934) - publicysta i działacz niepodległościowy, jeden z czołowych piłsudczyków, http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=63

- 4 grudnia 1938 r. zmarł we Lwowie Józef Teodorowicz (1864-1938) - arcybiskup ormiański, prawnik, polityk i publicysta, http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=85

- 7 grudnia 1812 r. urodził się Hieronim Kajsiewicz (1812-1873) – kaznodzieja, poeta i myśliciel polityczny; OMP wydał wybór jego pism „O duchu rewolucyjnym” http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=87

- 18 grudnia 1896 r. urodził się Stanisław Mackiewicz (1896-1966) - pseudonim „Cat”, publicysta, polityk i pisarz historyczny, http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=84

- 20 grudnia 1834 r. w Auxerre zmarł Maurycy Mochnacki (1803-1834), myśliciel, działacz i publicysta polityczny, związany z nurtami demokratycznymi i patriotycznymi, http://polskietradycje.pl/authors.php?author=230

- 27 grudnia 1814 r. urodził się Jan Koźmian (1814-1877), działacz społeczny, publicysta, redaktor, ksiądz. OMP wydał jego wybór pism „Dwa bałwochwalstwa”, http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=95

- 28 grudnia 1939 r. w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen zmarł Stanisław Estreicher (1869-1939) – historyk prawa, bibliograf i konserwatywny publicysta, http://polskietradycje.pl/authors.php?author=129

- 30 grudnia 1858 r. w Lublinie urodził się Zygmunt Balicki (1858-1916) – współtwórca i jeden z najważniejszych myślicieli ruchu narodowego, OMP wydał wybór jego pism pt. „Parlamentaryzm”, http://polskietradycje.pl/authors.php?author=62

- 31 grudnia 1771 r. urodził się Kajetan Koźmian (1771-1856) - poeta, krytyk literacki, publicysta, http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=88

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP