Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2012-12-28
Numer wydania: 138

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 28 grudnia 2012

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Zdzisław Krasnodębski o solidarności, Petr Kaniok o eurosceptycyzmie, Marek A. Cichocki o władzy w UE)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty klasyków polskiej myśli politycznej i historiografii: Władysław Leopold Jaworski o roli Polski w Europie, Oswald Balzer o odrodzeniu Państwa Polskiego, Stanisław Smolka o sukcesach i błędach politycznych I RP, Bronisław Dembiński o Konstytucji 3 maja)

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (artykuł Víta Hlouška o błędnych sposobach walki z kryzysem UE, materiały o sekwestracji w USA, stosunku Hiszpanii do zmian w UE, tożsamości europejskiej i groźbie cybernetycznego Pearl Harbor)

- nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl (tekst Petra Macha o rozpadzie strefy euro)

- nowe felietony na blogu OMP (Cecylia Kuta o micie groźby interwencji sowieckiej w 1981 r., Jacek Kloczkowski o niekonsekwencji euroentuzjastów)

- nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Artur Wołek Słabe państwo

***

W 20-lecie Ośrodka Myśli Politycznej (rok założenia 1992) - prosimy o rozważenie wsparcia nas darowizną - http://omp.org.pl/darowizna.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Zdzisław Krasnodębski (Uniwersytet w Bremie), Jedno z najbardziej polskich słów, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=290

- Petr Kaniok (Uniwersytet Masaryka w Brnie), Eurosceptycyzm – wróg, czy odbicie w krzywym zwierciadle polityki i nauki, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=290  

- Marek A. Cichocki (Uniwersytet Warszawski, „Teologia Polityczna”), Władza w czasach kryzysu, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=291

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Władysław Leopold Jaworski (1865-1930), Polska przyczółkiem mostowym w polityce i gospodarstwie, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=467

- Oswald Balzer (1858-1933), Odrodzenie państwowości polskiej, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=466

- Stanisław Smolka (1854-1924), Grunwald i Beresteczko, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=468

- Bronisław Dembiński (1858-1939), Konstytucja 3 maja i współczesna Europa, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=469  

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

- Vít Hloušek (dyrektor Międzynarodowego Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie), Dlaczego pogłębianie jest chorobą a nie rozwiązaniem dzisiejszych problemów integracji europejskiej, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=410:vit-hlouek-qdlaczego-pogbianie-jest-chorob-a-nie-rozwizaniem-dzisiejszych-problemow-integracji-europejskiejq&catid=13:teksty&Itemid=9  

Przegląd Prasy i Internetu

- Heritage Foundation: Sekwestracja – być albo nie być dla USA, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=415:heritage-foundation-sekwestracja--by-albo-nie-by-dla-usa&catid=17:przegld&Itemid=13

- Foreign Policy: Nadciąga cybernetyczne Pearl Harbor?, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=414:foreign-policy-nadciga-cybernetyczne-pearl-harbor&catid=17:przegld&Itemid=13

- Jutta Limbach: Nie ma europejskiej tożsamości, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=412:jutta-limbach-nie-ma-europejskiej-tosamoci&catid=17:przegld&Itemid=13

- Stanowisko Hiszpanii wobec kryzysu UE – przegląd prasy, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=413:stanowisko-hiszpanii-wobec-kryzysu-ue--przegld-prasy&catid=17:przegld&Itemid=13

***

Nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- Petr Mach, Przygotujmy się na rozpad strefy euro, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=160:petr-mach-qprzygotujmy-si-na-rozpad-strefy-euroq&catid=1:artykuy&Itemid=2 (autor jest czeskim ekonomistą i politykiem, byłym doradcą prezydenta V. Klausa)

***

Nowe felietony na blogu OMP – www.omp.org.pl/blog

- Cecylia Kuta (IPN Kraków), „Nie mamy zamiaru wprowadzać wojsk do Polski”, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1079

- Jacek Kloczkowski (wiceprezes OMP), Nasza mroczna europejskość…, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1071  

***

Polecamy nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Artur Wołek, Słabe państwo

Tezę, że Polska jest państwem słabym, stawia bardzo wielu ekspertów, polityków i dziennikarzy, podziela ją także większość Polaków. W debacie publicznej i naukowej brakuje jednak politologicznych prób jej weryfikacji, które poza ogólną diagnozą, przynosiłyby również kompleksowy opis różnych wymiarów i mechanizmów owej słabości, łączący teoretyczne ustalenia z analizą konkretnych jej przejawów. Książka Artura Wołka stawia kluczowe pytania: czym w istocie jest słabość państwa, jak przejawia się ona w XXI w. i co zmieniło się w tym względzie w porównaniu do czasów, gdy na kondycję tej instytucji nie wpływały globalizacja czy kryzys państwa dobrobytu. Autor konfrontuje doświadczenia krajów zachodnich i postkomunistycznych państw Europy Środkowej, rozważając problem, czy dziedzictwo komunizmu jest główną przyczyną problemów tych drugich ze stworzeniem sprawnych instytucji państwowych. Diagnozując także, co jest polską specyfiką, analizuje zagadnienia kluczowe dla oceny kondycji państwa polskiego: zdolność do ustalania priorytetów polityki rządu oraz podejmowania wiążących decyzji politycznych i ich egzekwowania, umiejętność kanalizowania konfliktów w społeczeństwie obywatelskim, stopień wykorzystania potencjału administracyjnego, sprawność instytucji państwowych w realiach członkostwa Polski w UE. Skonfrontowanie teoretycznych ustaleń z praktyką funkcjonowania państwa, zilustrowaną wieloma praktycznymi jej przykładami, daje kompleksową odpowiedź na pytanie o źródła słabości, może zatem także inspirować dyskusję, jak je przezwyciężyć.

Współwydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=239, 408 stron, miękka oprawa

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl

 


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP