Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2013-02-07
Numer wydania: 140

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 7 lutego 2013

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Edmund Burke o naturze rewolucji francuskiej, Maciej Korkuć o polskiej decyzji 1939 r.)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty myślicieli z XIX wieku: Agaton Giller o powstaniu styczniowym, Paweł Popiel o Montalembercie i dziewiętnastowiecznej polityce)

- filmy z ostatnich konferencji OMP o powstaniu styczniowym i najważniejszych sporach polityczno-ideowych w polskiej historii

- nowość w serii Studia i Analizy: Kryzys Unii Europejskiej

- nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Edmund Burke O duchu i naturze rewolucji

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (teksty Wojciecha Jakóbika o sytuacji w Chinach i zagrożeniach cyberprzestrzeni)

- nowe felietony na blogu OMP (Filip Musiał o kontrowersjach związanych z dyskusją o przodkach, felieton o zależności dobrej polityki od czytania książek, francuski myśliciel Montalembert o powstaniu styczniowym, Jacek Kloczkowski o lekcjach z kryzysu UE)

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Edmund Burke, O duchu i naturze rewolucji francuskiej w odniesieniu do innych krajów, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=295

- Maciej Korkuć, Polska decyzja 1939, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=296

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Agaton Giller (1831-1887), Ogólna charakterystyka powstania 1863 r., http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=473

- Paweł Popiel (1807-1892), Hrabia Karol Montalembert, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=472

***

Filmy z ostatnich konferencji OMP

Na kanale www.youtube.com/osrodekmysli przedstawiamy filmy z dwóch konferencji Ośrodka Myśli Politycznej.

I.
Nagrania z konferencji Powstanie Styczniowe i jego miejsce w polskiej tradycji politycznej. Próba bilansu - zorganizowanej przez Ośrodek Myśli Politycznej i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 25 stycznia 2013 (Kraków: Collegium Maius -Sala Bobrzyńskiego). 

Głosy wprowadzające wygłosili:

- prof. Marek Kornat, Powstanie Styczniowe a polityka Wielopolskiego - czyli bilans „otwarcia" 

- prof. Radosław Żurawski vel Grajewski, Powstanie Styczniowe - bilans dyplomatyczny 

- prof. Tomasz Gąsowski, Powstanie styczniowe - bilans polityczny

- dr Piotr Koryś, Powstanie styczniowe - bilans społeczno-gospodarczy 

- dr Michał Łuczewski, Powstanie Styczniowe - bilans ideowy 

- prof. Andrzej Waśko, Powstanie Styczniowe - bilans kulturalny 

- dr Maciej Korkuć, Powstanie styczniowe a drogi Polaków do niepodległości - czyli bilans „zamknięcia" 

Moderacja: Jakub Łukasiński.

część I (głosy wprowadzające) http://youtu.be/8MWN_0ElqdY

cześć II (dyskusja) http://youtu.be/Fm9P_NLW_Og 

II. 
Nagrania z konferencja Ośrodka Myśli Politycznej Temat polemiki: Polska. Najważniejsze spory ideowo-polityczne w polskiej historii (Kraków, 26 października 2012), 

- sesja I Spory polityczne z czasów komunistycznego zniewolenia - http://youtu.be/3xnO8Z3GMPs

Wystąpienia wprowadzające: dr Dariusz Graczyk, red. Roman Graczyk, dr Jarosław Szarek. Przewodniczący sesji: dr Wojciech Frazik.  

- sesja II Najważniejsze spory polityczno-ideowe II RP - http://youtu.be/konY4ziFhsc

Wystąpienia wprowadzające: prof. Rafał Habielski, prof. Krzysztof Kawalec, prof. Marek Kornat, dr Piotr Koryś, prof. Bogdan Szlachta. Przewodniczący sesji: prof. Miłowit Kuniński

***

Nowość w serii Studia i Analizy: Kryzys Unii Europejskiej. Polska i czeska perspektywa

Pod redakcją Jacka Kloczkowskiego, Ondřeja Krutílka, Artura Wołka

Książka zawierająca analizy polskich i czeskich politologów, ekonomistów i publicystów, szukających odpowiedzi na pytania:

- Czy UE jest zdolna przezwyciężyć kryzys ekonomiczny i polityczny, czy też scenariusz jej rozpadu powinien być brany poważnie pod uwagę?

- Jakie i czyje interesy przesądzą o kierunku ewolucji UE w najbliższych latach?

- Czy pogłębianie integracji europejskiej jest receptą na przezwyciężenie słabości Unii?

 - Jak funkcjonują formalne i nieformalne mechanizmy podejmowania decyzji w UE, wykorzystywane w obecnej grze politycznej o zmianę jej kształtu?

- Jaki powinien być podział kompetencji między instytucjami unijnymi i państwami członkowskimi?

- Jak rozwiązać problem deficytu demokracji instytucji UE, które nie pochodzą z wyborów i nie mają społecznej legitymizacji?

- Czy Polsce i Czechom bardziej opłaca się być w unijnym „głównym nurcie”, czy iść własną drogą, nawet za cenę konfliktów z najsilniejszymi państwami w UE?

Książka powstała dzięki współpracy OMP z brneńskim think-tankiem CDK.

Spis treści

Jacek Kloczkowski, Wprowadzenie: lekcje z kryzysu

 Część I: Kryzys – odsłona polityczna

- Tomasz Grzegorz Grosse, Walka z kryzysem strefy euro i o władzę w Europie (2010-2012)

- Przemysław Żurawski vel Grajewski, Ewolucja Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansów strefy euro - agonia czy przesilenie?       

- Vít Hloušek, Dlaczego pogłębianie jest chorobą a nie rozwiązaniem dzisiejszych problemów integracji europejskiej

- Ondřej Krutílek, Tylko państwa członkowskie mogą wyciągnąć Unię z kryzysu 

- Marek Magierowski, Europa wymknęła się spod kontroli 

- Łukasz Warzecha, Deficyt demokracji w Unii Europejskiej

- Petr Kaniok, Eurosceptycyzm: wróg, czy odbicie krzywego zwierciadła polityki i nauki?

- Vlastimil Havlík, Śpiąca królewna, ale jak długo można spać? Eurosceptycyzm a możliwość powstania nowych partii politycznych w Czechach

- Piotr Bajda, Grupa Wyszehradzka – przykład współpracy regionalnej w sytuacji kryzysowej

Część II: Kryzys – odsłona ekonomiczna

- Marek Loužek, Kryzys strefy

- Aleksander Surdej, Projekt euro: pomiędzy ekonomiczną racjonalnością a wymuszaniem integracji politycznej   

- Paweł Ukielski, Kryzys euro - wierzchołek góry lodowej 

- Petr Mach, Przygotujmy się na rozpad strefy euro

320 stron, miękka oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=244 lub sklepik@omp.org.pl, cena 30 zł wraz z przesyłką i VAT. 

***

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Edmund Burke, O duchu i naturze rewolucji

Wybór pism Edmunda Burke’a (1730-1797), jednego z najwybitniejszych myślicieli w dziejach Europy, uchodzącego za „ojca” współczesnego konserwatyzmu. Zawiera publikowane po raz pierwszy w polskim tłumaczeniu teksty, w których przedstawił on swoje fundamentalne rozważania o angielskiej konstytucji i gospodarce, prawach kolonistów północnoamerykańskich i irlandzkich katolików, rewolucji francuskiej i polityce europejskiej. Znalazł się wśród nich także list Burke’a – wielkiego admiratora Konstytucji 3 maja – do króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Prace te niezmiennie stanowią ideowy fundament i punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń konserwatystów i klasycznych liberałów. Przenikliwe uwagi Burke’a – o wolności, porządku społecznym, naturze polityki, źródłach, podstawowych zasadach i granicach władzy politycznej i prawa, a także o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą konstruktywistyczny, ignorujący tradycję, wynoszący na piedestał abstrakcyjne zasady radykalizm – nie straciły bowiem nic ze swojej aktualności.

Przekład: Agnieszka Wincewicz-Price, patronat: Teologia Polityczna

376 stron, miękka oprawa, zamówienia: http://www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=242 / sklepik@omp.org.pl / 35 zł wraz z przesyłką i VAT (realizacja zamówień od 1 II)

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

- Wojciech Jakóbik, Blokada informacji osłabia Chiny, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=422:wojciech-jakobik-qblokada-informacji-osabia-chinyq&catid=16:komentarze&Itemid=12

- Wojciech Jakóbik, Pandemia w cyberprzestrzeni, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=423:wojciech-jakobik-qpandemia-w-cyberprzestrzeniq&catid=13:teksty&Itemid=9

- Jacek Kloczkowski, Lekcje z kryzysuhttp://www.omp.org.pl/blog/?p=1132

***

Nowości na blogu www.omp.org.pl/blog

- Filip Musiał, Dzieci „rodziców z przeszłością”, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1106

- Czytanie a sprawa polska, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1110

- wypisy o powstaniu styczniowym:  Karol Montalembert, Powstanie w Polsce, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1101

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP