Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2013-02-22
Numer wydania: 141

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 22 lutego 2013

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Zdzisław Krasnodębski o republikanizmie po komunizmie, Piotr Koryś o władzy i modernizacji w dobie zaborów i II RP, Paweł Ukielski o wyborach prezydenckich w Czechach)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (Włodzimierz Bernacki o idei państwa i władzy w polskiej myśli średniowiecznej, Bogdan Szlachta i Maciej Zakrzewski o myśli K. W. Kumanieckiego, Kazimierz Władysław Kumaniecki o dyktaturze)

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (materiały o relacjach UE-Turcja, stosunkach UE-USA i polityce USA i UE w Azji)

- nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl (tekst Leopolda Caro z 1934 r. o „Zmierzchu kapitalizmu”)

- nowe felietony na blogu OMP (Jacek Kloczkowski o lekcjach w kryzysu UE, Wojciech Jakóbik o układance geopolitycznej USA-UE-Azja)

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Zdzisław Krasnodębski, Republikanizm po komunizmie – utopia czy alternatywa?, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=299  

- Piotr Koryś, Władza a modernizacja. Rola rządzących w budowaniu nowoczesnego państwa w polskiej myśli politycznej w okresie zaborów i II Rzeczypospolitej, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=300  

- Paweł Ukielski, Zeman na Hradzie - czyli comeback po 10 latach, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=297  

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Włodzimierz Bernacki, Idea władzy i państwa w polskiej myśli politycznej XV wieku, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=474

- Bogdan Szlachta, Maciej Zakrzewski, Kazimierz Władysław Kumaniecki – prawnik konserwatywny czy liberalny? , http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=475

- Kazimierz Władysław Kumaniecki (1880-1941), Nadzwyczajne urzędy (z prawniczych rozmyślań nad dyktaturą), http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=476   

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

- Damien Tomkins (East-West Center): Jaką rolę może odegrać Europa w Azji, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=425:damien-tomkins-east-west-center-jak-rol-moe-odegra-europa-w-azji&catid=17:przegld&Itemid=13

- Na kolanach do Ankary? – stosunki niemiecko-tureckie a wejście Turcji do UE, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=431:na-kolanach-do-ankary-wypowied-komisarza-ue-w-przededniu-wizyty-kanclerz-niemiec-w-turcji&catid=15:wiadomoci-transatlantyckie&Itemid=11

- Zielone światło dla Turcji w UE?, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=426:zielone-wiato-dla-turcji-w-ue&catid=15:wiadomoci-transatlantyckie&Itemid=11

- Wojciech Jakóbik, Czy USA stać na dwa teatry?, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=429:wojciech-jakobik-qczy-usa-sta-na-dwa-teatryq&catid=16:komentarze&Itemid=12

***

Nowości na blogu www.omp.org.pl/blog

- Jacek Kloczkowski, Lekcje z kryzysu, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1132

- Wojciech Jakóbik, Amerykanie wracają do Europy, by być bliżej Azji?, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1146

- Żywoty arcy-polskie: Agaton Giller, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1122

***

Nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- Leopold Caro (1864-1939), Zmierzch kapitalizmu, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=162:leopold-caro-qzmierzch-kapitalizmuq&catid=6:klasycy-o-wolnym-rynku-i-roli-pastwa-w-gospodarce&Itemid=7    

***

Polecamy w serii Studia i Analizy: Kryzys Unii Europejskiej. Polska i czeska perspektywa

Książka zawierająca analizy polskich i czeskich politologów, ekonomistów i publicystów, szukających odpowiedzi na pytania:

- Czy UE jest zdolna przezwyciężyć kryzys ekonomiczny i polityczny, czy też scenariusz jej rozpadu powinien być brany poważnie pod uwagę?

- Jakie i czyje interesy przesądzą o kierunku ewolucji UE w najbliższych latach?

- Czy pogłębianie integracji europejskiej jest receptą na przezwyciężenie słabości Unii?

 - Jak funkcjonują formalne i nieformalne mechanizmy podejmowania decyzji w UE, wykorzystywane w obecnej grze politycznej o zmianę jej kształtu?

- Jaki powinien być podział kompetencji między instytucjami unijnymi i państwami członkowskimi?

- Jak rozwiązać problem deficytu demokracji instytucji UE, które nie pochodzą z wyborów i nie mają społecznej legitymizacji?

- Czy Polsce i Czechom bardziej opłaca się być w unijnym „głównym nurcie”, czy iść własną drogą, nawet za cenę konfliktów z najsilniejszymi państwami w UE?

320 stron, miękka oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=244 lub sklepik@omp.org.pl, cena 30 zł wraz z przesyłką i VAT  

***

Polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej: Edmund Burke, O duchu i naturze rewolucji

Wybór pism Edmunda Burke’a (1730-1797), jednego z najwybitniejszych myślicieli w dziejach Europy, uchodzącego za „ojca” współczesnego konserwatyzmu. Zawiera publikowane po raz pierwszy w polskim tłumaczeniu teksty, w których przedstawił on swoje fundamentalne rozważania o angielskiej konstytucji i gospodarce, prawach kolonistów północnoamerykańskich i irlandzkich katolików, rewolucji francuskiej i polityce europejskiej. Znalazł się wśród nich także list Burke’a – wielkiego admiratora Konstytucji 3 maja – do króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Prace te niezmiennie stanowią ideowy fundament i punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń konserwatystów i klasycznych liberałów. Przenikliwe uwagi Burke’a – o wolności, porządku społecznym, naturze polityki, źródłach, podstawowych zasadach i granicach władzy politycznej i prawa, a także o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą konstruktywistyczny, ignorujący tradycję, wynoszący na piedestał abstrakcyjne zasady radykalizm – nie straciły bowiem nic ze swojej aktualności.

376 stron, miękka oprawa, zamówienia: http://www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=242 / sklepik@omp.org.pl / 35 zł wraz z przesyłką i VAT (realizacja zamówień od 1 II)

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP