Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2013-03-19
Numer wydania: 142

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 19 marca 2013

- nowy tekst na stronie www.omp.org.pl (Dariusz Gawin o stosunku paryskiej „Kultury” do prawicy)

- nowości w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: wybory pism Kazimierza Zakrzewskiego, Edwarda Abramowskiego i Leopolda Caro

- nowy pakiet w Sklepiku OMP: Klasyk – marzec 2013

- zapraszamy na dyskusję: Słabe państwo - polska specjalność? (Kraków, 3 kwietnia) 

- nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Kazimierz Michał Ujazdowski Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej. Studium doktrynalno-prawne

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (materiały o relacjach UE-Turcja, stosunkach USA-Rosja i polityce rosyjskiej)

- nowe felietony na blogu OMP (Wojciech Jakóbik o rywalizacji Chiny-Rosja-USA i bezpieczeństwie energetycznym w perspektywie współpracy wyszehradzkiej)

- nowości na stronie www.sporyokapitalizm.pl (materiał o skutkach sekwestracji w USA, sporach o znaczenie wielkości deficytu budżetowego dla gospodarki i strefie wolnego handlu USA-UE)

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php

***

Nowy tekst na stronie www.omp.org.pl

- Dariusz Gawin, „Kultura” paryska wobec prawicy - Mieroszewski, Kisielewski, Tyrmand, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=301

***

Nowe książki w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej

- Kazimierz Zakrzewski Rozważania syndykalistyczne

Polecamy wybór pism wybitnego bizantynisty, związanego z lewicą obozu piłsudczykowskiego, propagatora idei syndykalistycznych, który w swoich tekstach rozważał ideowy i praktyczny wymiar głównych prądów politycznych i gospodarczych okresu międzywojennego, zachowując krytyczny dystans zarówno do liberalnej demokracji i kapitalizmu, jak i do kolektywistycznych rozwiązań znanych z systemów totalitarnych.

Książka wydana wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wybór i wstęp: Adam Danek.

256 stron, twarda oprawa, cena 30 zł wraz z przesyłką i VAT (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=245 / sklepik@omp.org.pl).

- Edward Abramowski Zagadnienia socjalizmu

Wybór pism czołowego myśliciela socjalistycznego przełomu XIX i XX wieku, uchodzącego za jednego z najbardziej wpływowych przedstawicieli tego nurtu w dziejach polskiej myśli lewicowej, znanego m.in. z rozważań o kooperatyzmie, metafizyce i oporze wobec rządu carskiego.

Książka wydana wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wybór i wstęp: dr Krzysztof Mazur

Spis treści i zamówienia (32 zł wraz z przesyłką i VAT): http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=246

- Leopold Caro Zmierzch kapitalizmu

Wybór pism jednego z prekursorów solidaryzmu chrześcijańskiego na ziemiach polskich, z jego pozycji krytykującego ortodoksyjny, wolnorynkowy liberalizm gospodarczy i rozwiązania kolektywistyczne zastosowane w Rosji Sowieckiej, analizującego źródła i przejawy kryzysu kulturowego, politycznego i gospodarczego, trawiącego Europę w pierwszych dekadach XX wieku. 

Książka wydana wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wybór i wstęp: dr Dariusz Grzybek

Spis treści i zamówienia (32 zł wraz z przesyłką i VAT): http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=247  

***

Nowy pakiet w Sklepiku OMP: Klasyk - marzec 2013

Cena: 100,00 zł (wraz z przesyłką i VAT)

Edward Abramowski - Zagadnienia socjalizmu

Leopold Caro - Zmierzch kapitalizmu

Adam Heydel - Liberalizm i etatyzm

Władysław Maliniak - Przeciw fetyszyzmowi konstytucyjnemu

Kazimierz Zakrzewski - Rozważania syndykalistyczne

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl lub http://omp.org.pl/ksiegarniaPakiety.php

***

Dyskusja: Słabe państwo - polska specjalność?

Zapraszamy na inspirowaną wydaną przez Ośrodek Myśli Politycznej książką Artura Wołka pt. Słabe państwo dyskusję o tym, co współczesna politologia mówi nam o przyczynach słabości państwa - zwłaszcza polskiego.

3 kwietnia 2013 r. (środa), 16:30-18:30, Sala konferencyjna Herbewo - ul. Lubelska 29, VI piętro, Kraków

Uczestnicy:

dr Artur Wołek - autor książki Słabe państwo

oraz

dr Jarosław Flis

dr Rafał Matyja - autor wydanej przez OMP książki Państwo czyli kłopot

prof. Aleksander Surdej

Prowadzenie: dr Krzysztof Mazur

***

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Kazimierz Michał Ujazdowski Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej. Studium doktrynalno-prawne

„Przenikliwe studium unikalnego przypadku radykalnej zmiany ustrojowej dokonanej z niezwykłym szacunkiem dla monteskiuszowskiego ducha praw. Fascynująca lektura dla badacza doktryn polityczno-prawnych, pouczająca analiza dla konstytucjonalisty, niezastąpiony podręcznik dla polityka reformatora”. – prof. Zbigniew Rau (Uniwersytet Łódzki)

„Książka Kazimierza Michała Ujazdowskiego przekonująco dowodzi, że siła instytucji konstytucyjnych V Republiki leży nie tylko w przyczynieniu się do przezwyciężenia głębokiego kryzysu politycznego wyniszczającego Francję lat pięćdziesiątych XX wieku. Wizja ustrojowa de Gaulle’a i jego współpracowników urzeczywistniła się w trwałym uzdrowieniu mechanizmów funkcjonowania władz publicznych z jednoczesnym wyposażeniem suwerennego Narodu w instrumenty pozwalające na wywieranie wpływu na zasadnicze decyzje państwowe. Co więcej, dzięki elastyczności przyjętych w 1958 r. konstrukcji ustrojowych Francja zachowuje swoją tożsamość konstytucyjną będąc jednocześnie aktywnym architektem jednoczącej się Europy”. – prof. Krzysztof Wójtowicz (Uniwersytet Wrocławski)

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=249 / sklepik@omp.org.pl – cena 34 zł wraz z VAT i przesyłką.

Książkę można także nabyć wraz z antologią V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=200 – w łącznej cenie z VAT i przesyłką 50 zł (oszczędność 24 zł)– zamówienia: sklepik@omp.org.pl

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

- Leon Aron (American Enterprise Institute): punkt krytyczny stosunków amerykańsko-rosyjskich, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=432:leon-aron-american-enterprise-institute-punkt-krytyczny-stosunkow-amerykasko-rosyjskich&catid=17:przegld&Itemid=13

- Leon Aron (American Enterprise Institute): Doktryna Putina, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=434:leon-aron-qforeign-affairsq-doktryna-putina&catid=17:przegld&Itemid=13

- Philip Stephens ("Financial Times"): Płaćcie za NATO albo go zamknijcie, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435:philip-stephens-qfinancial-timesq-pacie-za-nato-albo-go-zamknijcie&catid=17:przegld&Itemid=13

- Na kolanach do Ankary? - wypowiedź komisarza UE w przededniu wizyty kanclerz Niemiec w Turcji, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=431:na-kolanach-do-ankary-wypowied-komisarza-ue-w-przededniu-wizyty-kanclerz-niemiec-w-turcji&catid=15:wiadomoci-transatlantyckie&Itemid=11

***

Nowości na blogu www.omp.org.pl/blog

- Wojciech Jakóbik, Grupa Wyszehradzka – fundament idei prometeizmu energetycznego, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1149  

- Wojciech Jakóbik, Bo do tanga trzeba dwojga. Pokłosie zwrotu do Azji, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1154

***

Nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- Jeff Madrick: ukryte zagrożenie sekwestracji, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=163:jeff-madrick-ukryte-zagroenie-sekwestracji&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

- Joe Scarborough i Jeffrey D. Sachs: Deficyt ma znaczenie, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=164:joe-scarborough-i-jeffrey-d-sachs-deficyt-ma-znaczenie&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

- Strefa wolnego handlu USA-UE - komentarze z Niemiec i USA, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=165:strefa-wolnego-handlu-usa-ue-komentarze-z-niemiec-i-usa&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP