Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2013-04-10
Numer wydania: 143

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 11 kwietnia 2013

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (klasyczny esej lorda Actona o wolności w chrześcijaństwie, szkice Miłowita Kunińskiego o upadku etyki i polityki oraz podstawach demokracji – z perspektywy klasyki filozofii politycznej)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (opracowania: prof. Janusz Ekes o sile państwa w refleksji obywateli Pierwszej Rzeczypospolitej, dr Michał Łuczewski o ultramontańskich korzeniach ruchu ludowego w dziewiętnastowiecznej Galicji; klasyczne teksty: galicyjski demoliberał Tadeusz Romanowicz o sprawie polskiej i sprawie wschodniej, wybitny konserwatysta Marian Zdziechowski o Polsce i przyszłej Rosji oraz duchowej podstawie walki z bolszewizmem)

- zapraszamy na dyskusję Jak się toczy i wygrywa wojny kulturowe? (Kraków, 12 kwietnia)

- zapraszamy na konferencję Między realizmem a narodową apostazją. Orientacja prorosyjska w polskiej myśli politycznej XIX i XX w. (Kraków, 18 kwietnia)

- nowości na blogu OMP (prof. Aleksander Surdej o strefie wolnego handlu USA-UE, Wojciech Jakóbik o końcu chińskiego czaru)

- nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl (w przeglądzie prasy i Internetu: amerykańscy eksperci o sytuacji w Korei, w komentarzach: Wojciech Jakóbik o dylematach amerykańskiej polityki zagranicznej)

- nowy materiał na stronie www.sporyokapitalizm.pl (w przeglądzie prasy i Internetu: amerykański publicysta o kryzysie UE) 

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php - Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej, nr KRS 0000076016

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Lord Acton, Historia wolności w chrześcijaństwie, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=304

- Miłowit Kuniński, Osobowość w miejsce cnoty. O upadku etyki i polityki,  http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=302

- Miłowit Kuniński, Czy demokracja jest samowystarczalna, czy też potrzebuje przeddemokratycznych, a nawet transcendentnych podstaw?,  http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=303

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Janusz Ekes, Siła państwa w refleksji obywateli Pierwszej Rzeczypospolitej, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=478

- Michał Łuczewski, Ultramontańskie źródła ruchu ludowego. Studium realizmu politycznego, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=477

- Tadeusz Romanowicz (1843-1904), Sprawa polska a sprawa wschodnia (1876), http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=479

- Marian Zdziechowski (1861-1938), Polska a przyszła Rosja (1927), http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=480

- Marian Zdziechowski (1861-1938), Duchowa podstawa walki z bolszewizmem (1931), http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=481

***

Zapraszamy na dyskusję: Jak się toczy i wygrywa wojny kulturowe?

Organizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej dyskusja w ramach Kongresu Polska Wielki Projekt, Kraków, 12 kwietnia (piątek), 16.00-20.00, Aula Akademii Ignatianum przy ulicy Kopernika 26.

Tematy:
- Cui bono – czyli kto wszczyna i wygrywa wojny kulturowe?

- Jakie interesy polityczne, ideologiczne, biznesowe napędzają wojny kulturowe?

- Czy można wygrać wojnę kulturową bez dominacji w kulturze masowej?

- Czy wojnę kulturową wygrywa się w mediach?

- Czy sztuka współczesna jest polem i instrumentem wojny kulturowej?

- Czy wolność musi oznaczać rewolucję obyczajową?

- Jak z ideologiczną ofensywą lewicy radzą sobie konserwatyści amerykańscy?

- Jak z ideologiczną ofensywą lewicy radzą sobie konserwatyści na Węgrzech?

- Czy polscy konserwatyści są skazani na samotność i przegraną w wojnie kulturowej?

- Czy polscy konserwatyści powinni iść tropem konserwatystów angielskich, forsujących ostatnio zmiany prawne w duchu rewolucji obyczajowej – i czy to wciąż byłby konserwatyzm?
- Czy konserwatyści mogą używać instytucji państwa jako narzędzia w wojnie kulturowej – a jeśli tak, to jak?

Wystąpią: prof. Andrzej Bryk, red. Igor Janke, prof. Ryszard Legutko, prof. Andrzej Szczerski, prof. Andrzej Waśko. Obradom będzie przewodniczyć red. Piotr Legutko. Strona dyskusji na Facebooku: http://www.facebook.com/events/273096202824926/

Informacje o warszawskich obradach Kongresu, na które również zapraszamy wraz z ich głównym organizatorem - Instytutem Sobieskiego - są dostępne na stronie: www.polskawielkiprojekt.pl. W ich trakcie OMP organizuje dyskusję Na co nas stać w rywalizacji międzynarodowej? (Piątek, 26 kwietnia, Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa, 17.00-18.45), z panelistami: dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, dr Piotr Naimski, prof. Krzysztof Szczerski, red. Łukasz Warzecha, dr Przemysław Żurawski vel Grajewski. Moderacja: Mirosław Sanek.

***

Zapraszamy na konferencję: Między realizmem a narodową apostazją. Orientacja prorosyjska w polskiej myśli politycznej XIX i XX w.

Kraków, 18 kwietnia 2013 r., Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II ul. Franciszkańska 1, sala 120.

9. 00: Otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII ks. prof. dr hab. Jana Szczepaniaka

Panel I: Śladami narodowej apostazji (9.10-11.00)

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak (UPJPII)

9.10. Dr hab. Henryk Głębocki (UJ/IPN): Hr. Adam Gurowski -  panslawistyczna oferta dla Polaków (dać się zabić dla „wielkich interesów ludzkości” ) i Amerykanów (rosyjski i amerykański Manifest Destiny)

9.30. Dr Iwona Węgrzyn (UJ): Henryk Rzewuski wobec Rosji i idei słowiańskiego imperium

9.50. Dr Maciej Zakrzewski (UPJPII/IPN): Program polityczny „pentarchii petersburskiej”

10.10. Mgr Mikołaj Rysiewicz (UPJPII): Antoni Walewski: historiozofia wyklętego lojalisty

10.30-11.00 – Dyskusja

Panel II: Rosja – myślenie strategiczne (11.10-13.30)

Prowadzenie: dr Olga Nadskakuła  (UPJPII)

11.10. Dr hab. Lech Mażewski (prof. UWM w Olsztynie): Prorosyjska opcja klasy politycznej Królestwa Polskiego 1815-1830

11.30. Dr hab. Marek Kornat (prof. PAN): Wielopolski a Rosja

11.50. Dr Zbigniew Markwart (UTH): Apostazja, ugoda czy obrona bytu narodu? Pojednanie z Rosją w myśli politycznej Włodzimierza Spasowicza i petersburskich realistów"

12.10. Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (IPN/UWr) Roman Dmowski- polityk pro czy antyrosyjski?

12.30. Arkadiusz Kudelski (UJ): Realista doby zniewolenia - myśl polityczna Stefana Kisielewskiego

12.50-13.30. Dyskusja

13.30. Przerwa kawowa

Panel III: Orientacja prorosyjska: wartość tradycji i współczesna perspektywa (14.00-15.00)

Prowadzenie: dr Olga Nadskakuła  (UPJPII)

Dyskusja z udziałem: dr hab. Włodzimierza Marciniaka (Ignatianum), dr hab. Henryka Głębockiego (UJ), dr hab. Jakuba Sadowskiego (UPJPII)

Organizatorzy:: Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII, Koło Naukowe Studentów Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Phronesis, Ośrodek Myśli Politycznej

***

Nowe felietony na blogu www.omp.org.pl/blog

- Aleksander Surdej, Partnerstwo transatlantyckie: ława przysięgłych jest w trakcie kompletowania, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1157

- Wojciech Jakóbik, Koniec ofensywy chińskiego czaru, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1161

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

- Przegląd prasy i Internetu: Scenariusze dla Korei: okrągły stół czy atomowe piekło?, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=439:scenariusze-dla-korei-ponocnej-okrgy-sto-albo-atomowe-pieko&catid=17:przegld&Itemid=13

- Komentarz: Wojciech Jakóbik, Gdzie się podział zwrot ku Azji?http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=440:wojciech-jakobik-qgdzie-si-podzia-zwrot-ku-azjiq&catid=16:komentarze&Itemid=12

***

Nowość na www.sporyokapitalizm.pl

- Przegląd prasy i Internetu: Co z tą Europą?, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=167:john-cassidy-the-new-yorker-co-z-t-europ&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

***

Nowe książki w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej

- Kazimierz Zakrzewski Rozważania syndykalistyczne - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=245

- Edward Abramowski Zagadnienia socjalizmu - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=246

- Leopold Caro Zmierzch kapitalizmu - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=247 

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP