Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2013-06-21
Numer wydania: 145

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 21 czerwca 2013

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (dr Przemysław Żurawski vel Grajewski o ewolucji UE w dobie kryzysu, prof. Tomasz Kizwalter o modernizacji w dziewiętnastowiecznej Polsce, prof. Krzysztof Kawalec o dylematach modernizacyjnych endeków, Melvin Schut o Tocqueville’u)

- nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Jan Ludwik Popławski Naród i polityka

- nowość w serii Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL: Śladami podziemia

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty źródłowe: fragmenty książek Józefa Ujejskiego i Elizy Orzeszkowej na temat patriotyzmu i nacjonalizmu, Adam Krasiński o dobrych rządach)

- nowe teksty na stronie www.sporyokapitalizm.pl (Attila Károly Molnár o wolnym rynku na Węgrzech, Jakob E:son Söderbaum o konserwatyzmie i kapitalizmie)

- nowy materiał na stronie www.usa-ue.pl (streszczenie tekstu George’a Friedmana o polityce USA wobec Azerbejdżanu)

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas i dołączenia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP - http://www.omp.org.pl/klub.php 

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- dr Przemysław Żurawski vel Grajewski, Ewolucja Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansów strefy euro - agonia czy przesilenie?, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=307

- prof. Tomasz Kizwalter, Modernizacja z polskiej perspektywy: wiek XIX, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=308

- prof. Krzysztof Kawalec, Narodowa Demokracja wobec procesów modernizacyjnych. Dylematy, recepty, racje, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=309

- prof. Melvin Schut, Tocqueville o cnocie i porządku: męska odwaga kupców, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=310

***

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Jan Ludwik Popławski, Naród i polityka

Wybór pism najważniejszego – obok Romana Dmowskiego i Zygmunta Balickiego – myśliciela Narodowej Demokracji, który w swoich artykułach tworzył zręby ideologii endeckiej i formułował główne zasady polityczne środowiska, na przełomie XIX i XX wieku odgrywającego kluczową rolę w kształtowaniu polskiej polityki. Popławski definiował, czym jest patriotyzm i jak powinien być przekuwany na praktyczne działania w sytuacji braku niepodległości i w obliczu antypolskiej polityki zaborców. Rozważał kwestię, czym jest naród polski i jak w świadome życie narodowe włączyć dotąd obojętne – a niekiedy wręcz wrogie – w tym względzie masy ludowe. Jego pisma polityczne łączyły funkcję agitatorską – przekonywania do programu, który formułował dla Polski – z analityczną – chłodnej analizy i oceny trendów w polityce międzynarodowej i wewnętrznej, zwłaszcza Rosji i Niemiec, a także procesów społecznych, gospodarczych, kulturowych i politycznych zachodzących wśród Polaków. Czynią one z Popławskiego jednego z najwybitniejszych polskich publicystów swej epoki – epoki, która należała do najbardziej interesujących i twórczych w dziejach polskiej myśli. 

Twarda oprawa, 488 stron. Cena - 35 zł wraz z przesyłką I VAT - http://www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=251 / sklepik@omp.org.pl. Tom można także kupić w pakiecie Klasyka myśli endeckiej - cena: 80,00 zł, który obejmuje także książki Zygmunta Balickiego Parlamentaryzm. Wybór pism i Zygmunta Miłkowskiego Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym.

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

***

Nowość w serii Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL: Śladami podziemia

Działalność niepodległościowa w rejonie Tęgoborza w latach 1939-1953

red. Dawid Golik

Położone na Sądecczyźnie Tęgoborze nie jest szerzej znane poza Małopolską. Sceptyk mógłby zatem powątpiewać, czy opowieść o losach jego mieszkańców – a także okolicznych miejscowości – w latach 1939-1953 może znacząco wzbogacić pamięć o wydarzeniach z czasów II wojny światowej i powojennej instalacji systemu komunistycznego w Polsce. Nie miałby jednak racji. Ta lokalna wydawałoby się historia zmagań z okupacją niemiecką i sowiecką oraz peerelowskim aparatem represji w mikroskali przedstawia bowiem zjawiska, które w tym okresie stały się doświadczeniem całej Polski. Losy jej bohaterów były udziałem setek tysięcy Polaków, którzy stawili czoła totalitarnym reżimom, a zarazem musieli przystosować się do realiów życia przez te reżimy narzuconych. Poznając owe doświadczenia, możemy lepiej zrozumieć istotę działalności podziemnej – zarówno jej najbardziej spektakularny wymiar: akcje zbrojne, jak i codzienność: funkcjonowanie żołnierzy podziemia w społeczności lokalnej, z której wywodzili się także niekiedy ich przeciwnicy – pracownicy komunistycznego aparatu represji czy konfidenci. To bohaterowie z krwi i kości, zaś ich losy są „z życia wzięte”. Tyle że to życie było niezwykłe – dramatyczne jak czasy, gdy się toczyło. 

stron 168, miękka oprawa,

Cena 28 zł wraz z przesyłką i VAT - http://www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=253 / sklepik@omp.org.pl

Polecamy również pozostałe książki z serii wydawanej przez Ośrodek Myśli Politycznej i Instytut Pamięci Narodowej - oddział w Krakowie: http://www.omp.org.pl/ksiegarniaSeria.php?idKsiazkiSerieSpis=11

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Józef Ujejski (1883-1937), Nacjonalizm jako zagadnienie etyczne, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=485

- Eliza Orzeszkowa (1841-1910), Patriotyzm i kosmopolityzm, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=484

- Adam Krasiński (1714-1800), Refleksje o prawach różnych i rządach dobrych każdego państwa, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=486

***

Nowe teksty na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- prof. Attila Károly Molnár, Wolny rynek po komunizmie – węgierskie doświadczenie, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=168:attila-karoly-molnar-qwolny-rynek-po-komunizmie--wgierskie-dowiadczenieq-&catid=1:artykuy&Itemid=2

- Jakob E:son Söderbaum, Konserwatyzm a kapitalizm – skomplikowany dramat miłosny w dwóch aktach, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=169:jakob-eson-soederbaum-qkonserwatyzm-a-kapitalizm--skomplikowany-dramat-miosny-w-dwoch-aktachq-&catid=1:artykuy&Itemid=2

***

Nowy materiał na www.usa-ue.pl

- (Przegląd Prasy i Internetu) George Friedman: USA i Azerbejdżan, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=444:george-friedman-usa-i-azerbejdan&catid=17:przegld&Itemid=13

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP