Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2013-07-08
Numer wydania: 146

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 8 lipca 2013

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (klasyk francuskiej myśli konstytucyjnej i prawnej – Raymond Carré de Malberg o referendum i parlamentaryzmie, holenderska filozof Emma Cohen de Lara o filozofii politycznej w dobie kryzysu finansowego)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty źródłowe: Stanisław Smolka o wyprawie moskiewskiej Napoleona i Akcie 5 listopada, Wacław Sobieski o konflikcie polsko-rosyjskim zilustrowanym porównaniem Zygmunta Augusta i Iwana Groźnego, Konstancja Skirmuntt o idei jagiellońskiej i jej słabości w II RP)

- nowy tekst na stronie www.sporyokapitalizm.pl (Dennis O'Keeffe o kryzysie finansowym 2008 r.)

- nowy materiał na stronie www.usa-ue.pl (streszczenie tekstu Nathalie Vogel o stosunkach USA-Niemcy)

- polecamy w serii Polskie Tradycje Intelektualne: Temat polemiki: Polska

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas i dołączenia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP - http://www.omp.org.pl/klub.php 

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Raymond Carré de Malberg, Teoretyczne rozważania na temat związku między referendum a systemem parlamentarnym, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=311

- Emma Cohen de Lara, Filozofia polityczna w dobie kryzysu finansowego, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=312 

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Stanisław Smolka (1854-1924), Piąty listopada w oświetleniu historycznym,  http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=488

- Wacław Sobieski (1872-1935), Car a królhttp://polskietradycje.pl/article.php?artykul=487

- Konstancja Skirmuntt (1851-1934), Idea jagiellońska - a polityka kresowa, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=489

***

Nowy tekst na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- Dennis O'Keeffe, Polityka do upadłego: światowy kryzys finansowy 2008 roku, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=170:dennis-okeeffe-qpolityka-do-upadego-wiatowy-kryzys-finansowy-2008-rokuq&catid=1:artykuy&Itemid=2

***

Nowy materiał na www.usa-ue.pl

- (Przegląd Prasy i Internetu) Nathalie Vogel: histeria inwigilacyjna jest niepotrzebna, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=445:nathalie-vogel-histeria-inwigilacyjna-jest-niepotrzebna&catid=17:przegld&Itemid=13

***

Polecamy w serii Polskie Tradycje Intelektualne: Temat polemiki: Polska

Książka o najważniejszych sporach ideowo-politycznych w polskiej historii.

Spis treści:

- Marek A. Cichocki, Problem sukcesji jako problem ustrojowy w refleksji politycznej Mistrza Wincentego

- Monika Wasilewska, Gaude Mater Polonia - o żywotach i poglądach Stanisława ze Skarbimierza i Pawła Włodkowica

- Dorota Pietrzyk-Reeves, Spór o źródła i piastuna najwyższej władzy w polskim dyskursie politycznym XVI wieku

- Jan Maciejewski, Tożsamość czy trwanie

- Tomasz Gąsowski, Wokół narodu, państwa i niepodległości: dylematy dziewiętnastowiecznych Polaków

- Andrzej Waśko, Romantyzm polityczny Adama Mickiewicza w latach 1832-1833

- Michał Łuczewski, Prawdziwy koniec powstania krakowskiego

- Krzysztof Kawalec, Mity założycielskie II RP

- Bogdan Szlachta, Debata intelektualna i polityczna na temat ustroju II RP jako najważniejszy polski spór konstytucyjny

- Rafał Habielski, Drogi wyjścia? O sporach wokół kwestii narodowościowej w Dwudziestoleciu międzywojennym

- Piotr Koryś, Jak urządzić „przystanek niepodległość”? Spory o rolę państwa w gospodarce i modernizacji kraju w latach 1918-1939 – zarys problematyki

- Marek Kornat, Polityka zagraniczna w sporach programowych doby II Rzeczypospolitej

- Roman Graczyk, Spory ideowo-polityczne w kręgu „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945-1953

- Dariusz Gawin, Kultura paryska wobec „prawicy” - Mieroszewski, Kisielewski, Tyrmand

- Jarosław Szarek, Spory wokół ugody z komunistami w końcu lat 80. XX wieku              

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=254, cena 30 zł wraz z przesyłką i VAT (zamówienia będą realizowane w sierpniu)

***

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Jan Ludwik Popławski, Naród i polityka

Wybór pism najważniejszego – obok Romana Dmowskiego i Zygmunta Balickiego – myśliciela Narodowej Demokracji, który w swoich artykułach tworzył zręby ideologii endeckiej i formułował główne zasady polityczne środowiska, na przełomie XIX i XX wieku odgrywającego kluczową rolę w kształtowaniu polskiej polityki. 

Twarda oprawa, 488 stron. Cena - 35 zł wraz z przesyłką I VAT - http://www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=251 / sklepik@omp.org.pl. Tom można także kupić w pakiecie Klasyka myśli endeckiej – cena: 80,00 zł, który obejmuje także książki Zygmunta Balickiego Parlamentaryzm. Wybór pism i Zygmunta Miłkowskiego Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym.

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

***

Nowość w serii Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL: Śladami podziemia

Działalność niepodległościowa w rejonie Tęgoborza w latach 1939-1953

Cena 28 zł wraz z przesyłką i VAT - http://www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=253 / sklepik@omp.org.pl

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP