Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2013-08-07
Numer wydania: 147

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 6 sierpnia 2013

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Andrzej Waśko o geopolityce i literaturze romantyzmu, klasyczny esej Lorda Actona o narodzie)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty źródłowe: Oswald Balzer o znaczeniu Grunwaldu w polskich dziejach, Władysław Leopold Jaworski o romantyzmie, Franciszek Morawski o liście Wielopolskiego i sojuszu z Rosją)

- nowy materiał na stronie www.sporyokapitalizm.pl (przegląd prasy: sytuacja ekonomiczna UE oczyma eksperta National Interest)

- nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl (artykuł Błażeja Sajduka o dronach i walce z terroryzmem; streszczenia artykułów T. Gartona Asha w Przeglądzie Prasy i Internetu)

- polecamy w serii Polskie Tradycje Intelektualne: Temat polemiki: Polska

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas i dołączenia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP - http://www.omp.org.pl/klub.php 

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Andrzej Waśko, Geopolityka i literatura romantyzmu, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=313

- Lord Acton, O narodzie, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=314

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Oswald Balzer (1858-1933), W rocznicę grunwaldzką http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=490

- Władysław Leopold Jaworski (1865-1930), Ku romantyzmowi, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=491

- Franciszek Morawski (1783-1861), Odpowiedź na list szlachcica polskiego do Metternicha, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=492

***

Nowy materiał na stronie www.sporyokapitalizm.pl

Przegląd Prasy i Internetu:

- The National Interest: Europa ciągle w kryzysie, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=171:the-national-interest-europa-dalej-w-kryzysie&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

***

Nowe materiały na www.usa-ue.pl

- Błażej Sajduk, Big data i drony kontra terroryści, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=449%3Abaej-sajduk-qbig-data-i-drony-kontra-terroryciq&catid=13%3Ateksty&Itemid=9

Przegląd Prasy i Internetu:

- Timothy Garton Ash: USA-UE-Chiny, czyli dr Pangloss ramię w ramię z Machiavellim, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=447%3Atimothy-garton-ash-usa-ue-chiny-czyli-dr-pangloss-rami-w-rami-z-machiavellim&catid=17%3Aprzegld&Itemid=13

- Timothy Garton Ash: Nowe wyzwanie dla Niemiec, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=448%3Atimothy-garton-ash-nowe-wyzwanie-dla-niemiec&catid=17%3Aprzegld&Itemid=13

***

Polecamy w serii Polskie Tradycje Intelektualne: Temat polemiki: Polska

Książka o najważniejszych sporach ideowo-politycznych w polskiej historii.

Spis treści:

- Marek A. Cichocki, Problem sukcesji jako problem ustrojowy w refleksji politycznej Mistrza Wincentego

- Monika Wasilewska, Gaude Mater Polonia - o żywotach i poglądach Stanisława ze Skarbimierza i Pawła Włodkowica

- Dorota Pietrzyk-Reeves, Spór o źródła i piastuna najwyższej władzy w polskim dyskursie politycznym XVI wieku

- Jan Maciejewski, Tożsamość czy trwanie

- Tomasz Gąsowski, Wokół narodu, państwa i niepodległości: dylematy dziewiętnastowiecznych Polaków

- Andrzej Waśko, Romantyzm polityczny Adama Mickiewicza w latach 1832-1833

- Michał Łuczewski, Prawdziwy koniec powstania krakowskiego

- Krzysztof Kawalec, Mity założycielskie II RP

- Bogdan Szlachta, Debata intelektualna i polityczna na temat ustroju II RP jako najważniejszy polski spór konstytucyjny

- Rafał Habielski, Drogi wyjścia? O sporach wokół kwestii narodowościowej w Dwudziestoleciu międzywojennym

- Piotr Koryś, Jak urządzić „przystanek niepodległość”? Spory o rolę państwa w gospodarce i modernizacji kraju w latach 1918-1939 – zarys problematyki

- Marek Kornat, Polityka zagraniczna w sporach programowych doby II Rzeczypospolitej

- Roman Graczyk, Spory ideowo-polityczne w kręgu „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945-1953

- Dariusz Gawin, Kultura paryska wobec „prawicy” - Mieroszewski, Kisielewski, Tyrmand

- Jarosław Szarek, Spory wokół ugody z komunistami w końcu lat 80. XX wieku              

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl, oraz: http://www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=254, cena 30 zł wraz z przesyłką i VAT

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP