Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2013-09-02
Numer wydania: 148

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 2 września 2013

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (prof. Janusz Ekes o polskim Oświeceniu, dr Błażej Sajduk o książce Roberta D. Kaplana)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty źródłowe: Michał Bobrzyński o polskich dylematach z czasów I wojny światowej, Hieronim Kajsiewicz o spiskach i rewolucji, Jan Koźmian o bałwochwalstwach niebezpiecznych dla Polski, Stanisław Piasecki o marksizmie, prawie własności i polskich sporach politycznych lat 30-tych)

- wrześniowa premiera i nowa seria OMP: Władysław Konopczyński Polska a Turcja

- nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl (materiały o sytuacji w Syrii i amerykańskiej polityce zagranicznej)

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas i dołączenia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP - http://www.omp.org.pl/klub.php 

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Janusz Ekes, ‘Tradycja’ czy ‘Postęp’ - dylemat epoki Oświecenia w Polsce, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=316

- Błażej Sajduk, Zemsta geografii (recenzja książki Roberta D. Kaplana), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=315

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Michał Bobrzyński (1849-1935), O naszą przyszłość. Rozmowa między trzema Polakami: z Warszawy, Poznania i Krakowa, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=498

- Hieronim Kajsiewicz (1812-1873), List otwarty do braci księży grzesznie spiskujących i do braci szlachty niemądrze umiarkowanych, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=493

- Jan Koźmian (1814-1877), Dwa bałwochwalstwa w Polsce niebezpieczne, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=494

- Stanisław Piasecki (1900-1941), Słowo i treść, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=495

- Stanisław Piasecki (1900-1941), Prawo własności i zasada własności, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=496

- Stanisław Piasecki (1900-1941), Co nas dzieli, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=497

***

Premiera w nowej serii książkowej OMP: Władysław Konopczyński Polska a Turcja

We wrześniu ukaże się pierwszy tom w nowej serii Biblioteka Klasyki Historiografii – książka Władysława Konopczyńskiego Polska a Turcja 1683-1792. W serii BKH ukażą się także inne klasyczne monografie prof. W. Konopczyńskiego (m.in. o stosunkach polsko-szwedzkich), a także prace innych wybitnych historyków.

Polska a Turcja 1683-1792: misje dyplomatyczne, zakulisowe intrygi, akcje militarne – wydarzenia, które zaważyły na losach nie tylko Polski i Turcji, ale i całej Europy, w mistrzowskiej analizie prof. Władysława Konopczyńskiego (1880-1952), jednego z najwybitniejszych badaczy polskiej historii. Ukazuje on niesłusznie zapomniany – nawet przez wielu zawodowych historyków – fragment dziejów I RP, gdy część elit pogrążonej w kryzysie wewnętrznym i coraz bardziej ulegającej zewnętrznej presji Rzeczypospolitej uznała, że dla jej wzmocnienia a może wręcz ocalenia należy porozumieć się z dotychczasowym wielkim wrogiem. Co zwolennikom współdziałania z Turcją udało się osiągnąć a w czym ponieśli klęskę, kim byli ich wewnętrzni oponenci i dlaczego usiłowali pokrzyżować ich zamiary, jakie decyzje podejmowano w Stambule i jak wcielano je w życie, jak na polsko-tureckie plany i działania reagowały Rosja, Prusy i Austria, jakie stanowisko względem nich zajmowały Francja, Anglia i Szwecja, co w obliczu tego wszystkiego robili Tatarzy – to zagadnienia, które trzeba znać, jeśli chce się lepiej poznać drogę Polski ku upadkowi – i zrozumieć, dlaczego nie udało się go uniknąć.

Książka wydana wraz Muzeum Historii Polski.

Zamówienia (realizowane od 10 września): http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=255, sklepik@omp.org.pl - cena 34 zł wraz z VAT i przesyłką (312 stron, miękka oprawa).

Polecamy również inne książki Władysława Konopczyńskiego:

- Polscy pisarze polityczni XVIII wieku, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=232

- O wartość naszej spuścizny dziejowej, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=77

***

Nowe materiały na www.usa-ue.pl

- Wojciech Jakóbik, Gra o Syrię. Polska się wycofuje, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=451:wojciech-jakobik-qgra-o-syri-polska-si-wypisujeq&catid=16:komentarze&Itemid=12 (komentarz)

- Robert W. Merry, O pożytkach z nacjonalizmu i interwencji w Syrii, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=452:robert-w-merry-o-poytkach-z-nacjonalizmu-i-interwencji-w-syrii&catid=17:przegld&Itemid=13 (przegląd prasy i Internetu)

- Robert D. Kaplan, Tragedia amerykańskiej polityki zagranicznej, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=450:robert-d-kaplan-tragedia-amerykaskiej-polityki-zagranicznej&catid=17:przegld&Itemid=13 (przegląd prasy i Internetu)

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl

 


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP