Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2013-10-24
Numer wydania: 150

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 23 października 2013

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Tomasz Gąsowski o dylematach dziewiętnastowiecznych Polaków, Rafał Habielski o problemie mniejszości narodowych w II RP, Bogdan Szlachta o najważniejszym polskim sporze konstytucyjnym)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty źródłowe: Włodzimierz Spasowicz o zadaniach historii, Marian Zdziechowski o bolszewizmie)

- listopadowa premiera w Bibliotece Myśli Politycznej: Marek Magierowski Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej

- polecamy w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Stanisław Estreicher, Konserwatyzm krakowski. Wybór pism

- zaproszenie na konferencję: Przedszkola polskiej demokracji? Pierwsze demokratyczne wybory: 1907, 1911, 1919, 1922 (Kraków, 25 października)

- nowy tekst na stronie www.sporyokapitalizm.pl (Harald Bergbauer o konserwatywnej polityce ekonomicznej w dobie globalizacji) 

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas i dołączenia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP - http://www.omp.org.pl/klub.php 

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- prof. Tomasz Gąsowski, Wokół narodu, państwa i niepodległości: dylematy dziewiętnastowiecznych Polaków, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=321

- prof. Rafał Habielski, Drogi wyjścia? O sporach wokół kwestii narodowościowej w dwudziestoleciu międzywojennym, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=319

- prof. Bogdan Szlachta, Debata intelektualna i polityczna na temat ustroju II RP jako najważniejszy polski spór konstytucyjnyhttp://omp.org.pl/artykul.php?artykul=320

*** 

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Włodzimierz Spasowicz (1829-1906), Zadania historii, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=501

- Marian Zdziechowski (1861-1938), Bolszewizm, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=503                                                                                   

- Marian Zdziechowski (1861-1938), Ze starego dworu, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=502 

***

Listopadowa premiera w Bibliotece Myśli Politycznej:

Mrek Magierowski, Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej

Książka jednego z najbardziej cenionych polskich publicystów, znanego z łam tygodnika „Do Rzeczy” i „Rzeczpospolitej”, który odpowiada na fundamentalne pytania: dlaczego Europa Zachodnia pogrąża się w kryzysie i co może z tego wyniknąć?

***

Powiedzieli o książce:

„Marek Magierowski należy do chlubnych wyjątków wśród polskich dziennikarzy i publicystów rozumiejących znaczenie polityki międzynarodowej. Swoje zainteresowania łączy z głęboką znajomością tematu, co w połączeniu ze świetnym piórem dało w efekcie wyjątkową książkę. Jest ona diagnozą obecnego kryzysu Europy na przykładzie najważniejszych państw Zachodu. Najcenniejsze w analizie Magierowskiego jest pokazanie, że kryzys Zachodu nie jest dzisiaj wyłącznie upadkiem finansowym czy ekonomicznym. U podstaw tego załamania leży bowiem jeden z najpoważniejszych w historii Europy kryzysów wartości”.

Marek A. Cichocki

„Europa wymyka się politycznym planistom. Jeszcze parę lat temu miała się „coraz bardziej jednoczyć“ – politycznie, kulturowo i gospodarczo. Teraz zachodzą w niej zaskakujące, nieoczekiwane i  często groźne procesy. Fascynująca książka Marka Magierowskiego, znakomitego dziennikarza specjalizującego się w problematyce międzynarodowej, opisuje je i analizuje w mistrzowski sposób. Każdy, kto chce rozumieć współczesną rzeczywistość europejską, powinien ją przeczytać“.

Zdzisław Krasnodębski

„Książka Marka Magierowskiego jest przedsięwzięciem wyjątkowym nie tylko na rynku polskim. Diagnoza kondycji współczesnej Europy przeprowadzona przez przenikliwego, kompetentnego i – co może najtrudniejsze – odważnego, a więc nie skrępowanego poprawnością polityczną, obserwatora jest tym, czego dziś wyjątkowo potrzebujemy. Nawet jeśli niekiedy przybiera charakter antyutopii”.

Bronisław Wildstein

***

Marek Magierowski – od stycznia 2013 r. publicysta tygodnika „Do Rzeczy”. Wcześniej pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej” i „Newsweeku”, w latach 2006-2011 był zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”. Pisze głównie o krajach Unii Europejskiej, o gospodarce, o zmianach cywilizacyjnych, a także o kwestiach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym. Od czasu do czasu komentuje także polską politykę. Oprócz tygodnika „Do Rzeczy”, jego teksty można znaleźć w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Przewodniku Katolickim”, miesięczniku „W drodze” oraz na portalu „Nowa politologia”. Mieszka pod Warszawą, z żoną Anną i dwojgiem dzieci.

***

Patronat nad książką – Tygodnik „Do Rzeczy”, „Teologia Polityczna”, www.300polityka.pl

ISBN 978-83-62628-67-4

***

Spis treści:

Wstęp . . . . 7
Rozkład. O tym, jak primaaprilisowe żarty stały się w Europie rzeczywistością . . . . 19
Hegemon. O państwie, które trzęsie Europą, choć tego nie lubi. . . 55
Dama. O wzlocie i upadku hiszpańskiego marzenia . . . . 87
Wyspa. O brytyjskich problemach z kontynentem . . . . 113
Katedra. O szorstkiej przyjaźni Francji i Niemiec . . . . 135
Opera. O pewnym nieśmiertelnym narcyzie, który kocha siebie i… media . . . . 155
Burka. O ekspansji islamu i klęsce multikulturalizmu . . . . 171
Tęcza. O homoseksualnej rewolucji nad Sekwaną . . . . . 201
Kryształowa kula. O tym, co czeka Europę w przyszłości . . . . 225

Zamówienia książki: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=257, cena 32 zł wraz z VAT i przesyłką. Realizacja zamówień: po 10 listopada.

***

Polecamy w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Stanisław Estreicher, Konserwatyzm krakowski. Wybór pism

Wybór pism jednego z najwybitniejszych konserwatywnych myślicieli politycznych schyłku okresu zaborów i II RP, intelektualnego spadkobiercy i kontynuatora myśli Stańczyków, wybitnego badacza polskiego prawa i ustroju, autora znakomitych analiz życia politycznego odrodzonej Polski i ważnego uczestnika ówczesnych dyskusji konstytucyjnych. W tomie znalazły się najważniejsze teksty polityczne Estreichera (w tym słynne i budzące wiele emocji "Czy Polskę należy rządzić batem?", "Rokosz", "Konserwatyzm", "Walka z partyjniactwem") oraz kluczowe prace z zakresu konstytucjonalizmu i badań nad polską tradycją prawną i kulturową (m.in. "Kultura prawnicza w Polsce XVI wieku", "Znaczenie Krakowa dla życia narodowego polskiego w ciągu XIX wieku", "Zasada zwierzchnictwa narodu"). 

544 strony, twarda oprawa, zamówienia (realizowane po 10 listopada): sklepik@omp.org.pl, cena wraz z przesyłką i VAT 36 zł.

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2017

***

Spis treści

Artur Wołek, Konserwatyzm krakowski w czasach zmiany . . . . . VII

I. KONSERWATYZM KRAKOWSKI

Konserwatyzm   . . . . . . 3

Znaczenie Krakowa dla życia narodowego polskiego w ciągu XIX wieku  . . . . . 34

Idea pokoju    . . . . . . 112

Samostanowienie ludów  . . . . 122

Ustrój przyszłości   . . . 130

II. SPORY O RZECZPOSPOLITĄ

Rozbiór poezji El… y tomu IV  139

Droga do odrodzenia  . . . . . . 149

Trzy kongresy   . . . . . . 160

Victrix causa et victa   . . . . . . 171

Kto wywalczył niepodległość?    . . . . .  177

Rokosz    . . . . . .  186

Co robić?    . . . .  192

Ograniczenie demokracji czy sejmokracji   . . . . . . 197

Protest przeciwko Brześciowi    . . . . . 202

Czy Polską należy rządzić batem?    . . . . . . 206

III. O NAPRAWĘ KONSTYTUCJI

Konstytucja Rzeczypospolitej  . . . . . . 219

Przewodnia myśl konstytucji polskiej w porównaniu do konstytucji obcych  . . . . . . .  224

Zasada zwierzchnictwa narodu    . . . . . . 270

Udoskonalenie ustawodawstwa    . . . . . . 287

Walka z partyjniactwem  . . . . . . 301

Odpowiedź na ankietę konstytucyjną   . . . . . 322

Wedle zasad moralności Chrystusowej   . . . . 354

IV. DŁUGI CIEŃ WIEKU XVI NAD POLSKĄ

Kultura prawnicza w Polsce XVI wieku   . . . .  365

Doświadczenie drogo opłacone    . . . .  475

Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie   . . . . . .  484

***

Zaproszenie na konferencję: Przedszkola polskiej demokracji? Pierwsze demokratyczne wybory: 1907, 1911, 1919, 1922 (Kraków, 25 października)

Kraków, 25 października 2013 r., 12.00-16.00, Collegium Maius (Sala pod Belkami), przy ul. Jagiellońskiej

Wystąpienia:
- dr hab. Artur Wołek (Instytut Studiów Politycznych PAN i Akademia Ignatianum), Porzucona droga do nowoczesności - demokracja w CK Monarchii i Galicji między historią alternatywną a długim trwaniem

- dr Rafał Matyja (Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera), Między Cieszynem a Przemyślem. Zachowania wyborcze mieszkańców Polski Południowej w Austro-Węgrzech, Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej

 - dr Jarosław Flis (Uniwersytet Jagielloński), Czym dawna Galicja różni się od reszty Polski – perspektywa wyborów po 1989 r.

 - dr Agata Dudzińska-Nijander (Uniwersytet Rzeszowski), Nowa metropolia? Polityka a narodziny Rzeszowa po 1945 r.

 - dr Tomasz Dudek, Polityka w małym mieście galicyjskim – Tuchów od początku wieku do lat 50-tych

 - dr Michał Łuczewski (Uniwersytet Warszawski), Jak wybory zmieniały Polaków i sprawiały, że w ogóle nimi się stawali

Po wystąpieniach odbędzie się dyskusja z udziałem referentów i innych zaproszonych gości, na temat tego, jak pierwsze demokratyczne wybory z udziałem Polaków - jeszcze w czasach zaborów (do wiedeńskiej Rady Państwa) i w pierwszych latach II RP - wpłynęły na ówczesne życie polityczne, kształtowanie się kultury politycznej, życie całego narodu jak i poszczególnych wspólnot lokalnych, a także - jakie były ich długofalowe konsekwencje i czy odczuwamy je do dziś, np. wskutek różnic ideowo-politycznych między różnymi częściami Polski. 
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, niezbędne jest zgłoszenie udziału w seminarium - do 24 października, emailem - na adres biuro@omp.org.pl (temat wiadomości: Wybory, wystarczy podać imię i nazwisko). Po otrzymaniu zgłoszenia, przekażemy dalsze szczegóły logistyczne.

Konferencja odbywa się dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Współorganizatorem konferencji jest Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

***

Nowy tekst na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- Harald Bergbauer, Konserwatywna polityka ekonomiczna w dobie globalizacji, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=172:harald-bergbauer-konserwatywna-polityka-ekonomiczna-w-dobie-globalizacji&catid=1:artykuy&Itemid=2

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP