Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2013-11-08
Numer wydania: 151

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 8 listopada 2013

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Marek Magierowski o brytyjskich problemach z Kontynentem, Dorota Pietrzyk-Reeves o sporach ideowych w szesnastowiecznej Rzeczpospolitej, Tomasz Gąsowski o realizmie i idealizmie Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (tekst źródłowe Tadeusza Grużewskiego o rewolucji rosyjskiej i sprawie polskiej, opracowania Iwony Węgrzyn o Henryku Rzewuskim i Włodzimierza Bernackiego o Tadeuszu Romanowiczu)

- listopadowa premiera w Bibliotece Myśli Politycznej: Marek Magierowski Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej

- polecamy w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Stanisław Estreicher, Konserwatyzm krakowski. Wybór pism

- zaproszenie na seminarium: Powstają nowe Czechy? Czeska polityka po wyborach parlamentarnych (Kraków, 15 listopada)

- zaproszenie na seminarium: Polska i czeska matura – dlaczego nie uczymy się na cudzych błędach (Kraków, 16 listopada)

- zaproszenie na konferencję: Partnerstwo Wschodnie: sukces czy porażka Unii Europejskiej? (Kraków, 23 listopada) 

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas i dołączenia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP - http://www.omp.org.pl/klub.php 

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Marek Magierowski, Wyspa. O brytyjskich problemach z Kontynentem, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=322 (rozdział z wydanej przez OMP książki Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej)

- Dorota Pietrzyk-Reeves, Spór o źródła i piastuna najwyższej władzy w polskim dyskursie politycznym XVI wieku, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=324

- Tomasz Gąsowski, Pierwiastki realizmu i idealizmu w wizjach odzyskania niepodległości Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=323

*** 

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Tadeusz Grużewski (1870-1938), Rewolucja rosyjska i sprawa polska, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=504

- Iwona Węgrzyn, Henryk Rzewuski (1791-1866), http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=506

- Włodzimierz Bernacki, Tadeusz Romanowicz (1843–1904), http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=505 

***

Listopadowa premiera w Bibliotece Myśli Politycznej: Marek Magierowski, Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej

Opinie o książce:

„Marek Magierowski należy do chlubnych wyjątków wśród polskich dziennikarzy i publicystów rozumiejących znaczenie polityki międzynarodowej. Swoje zainteresowania łączy z głęboką znajomością tematu, co w połączeniu ze świetnym piórem dało w efekcie wyjątkową książkę. Jest ona diagnozą obecnego kryzysu Europy na przykładzie najważniejszych państw Zachodu. Najcenniejsze w analizie Magierowskiego jest pokazanie, że kryzys Zachodu nie jest dzisiaj wyłącznie upadkiem finansowym czy ekonomicznym. U podstaw tego załamania leży bowiem jeden z najpoważniejszych w historii Europy kryzysów wartości”. - Marek A. Cichocki

„Europa wymyka się politycznym planistom. Jeszcze parę lat temu miała się „coraz bardziej jednoczyć“ – politycznie, kulturowo i gospodarczo. Teraz zachodzą w niej zaskakujące, nieoczekiwane i  często groźne procesy. Fascynująca książka Marka Magierowskiego, znakomitego dziennikarza specjalizującego się w problematyce międzynarodowej, opisuje je i analizuje w mistrzowski sposób. Każdy, kto chce rozumieć współczesną rzeczywistość europejską, powinien ją przeczytać”. - Zdzisław Krasnodębski

„Książka Marka Magierowskiego jest przedsięwzięciem wyjątkowym nie tylko na rynku polskim. Diagnoza kondycji współczesnej Europy przeprowadzona przez przenikliwego, kompetentnego i – co może najtrudniejsze – odważnego, a więc nie skrępowanego poprawnością polityczną, obserwatora jest tym, czego dziś wyjątkowo potrzebujemy. Nawet jeśli niekiedy przybiera charakter antyutopii”. - Bronisław Wildstein

Patronat nad książką – Tygodnik „Do Rzeczy”, „Teologia Polityczna”, www.300polityka.pl

Zamówienia książki: sklepik@omp.org.pl, www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=257, cena 32 zł wraz z VAT i przesyłką.

***

Polecamy w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Stanisław Estreicher, Konserwatyzm krakowski. Wybór pism

Wybór pism jednego z najwybitniejszych konserwatywnych myślicieli politycznych schyłku okresu zaborów i II RP, intelektualnego spadkobiercy i kontynuatora myśli Stańczyków, wybitnego badacza polskiego prawa i ustroju, autora znakomitych analiz życia politycznego odrodzonej Polski i ważnego uczestnika ówczesnych dyskusji konstytucyjnych. W tomie znalazły się najważniejsze teksty polityczne Estreichera (w tym słynne i budzące wiele emocji "Czy Polskę należy rządzić batem?", "Rokosz", "Konserwatyzm", "Walka z partyjniactwem") oraz kluczowe prace z zakresu konstytucjonalizmu i badań nad polską tradycją prawną i kulturową (m.in. "Kultura prawnicza w Polsce XVI wieku", "Znaczenie Krakowa dla życia narodowego polskiego w ciągu XIX wieku", "Zasada zwierzchnictwa narodu"). 

544 strony, twarda oprawa, zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=258, cena wraz z przesyłką i VAT 36 zł.

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

***

Zaproszenie: seminarium Powstają nowe Czechy? Czeska polityka po wyborach parlamentarnych

Kraków, 15 listopada (piątek), 11.00-15.00

Sala konferencyjna Herbewa, ul. Lubelska 29 (VI piętro)

Ośrodek Myśli Politycznej zaprasza na seminarium poświęcone sytuacji politycznej w Czechach, czeskiej tradycji politycznej i relacjom polsko-czeskim. Wezmą w nim udział czescy publicyści i politolodzy – Petr Gongala, Vlastimil Havlik, Vit Simral i Alexander Tomský. Przedstawią oni analizę ostatnich wyborów parlamentarnych nad Wełtawą i ukażą możliwe konsekwencje ich wyników dla czeskiej polityki – w tym dla relacji z Polską i miejsca Czech w Unii Europejskiej. Rozważą także wspólnie z polskimi ekspertami – Jarosławem Flisem i Arturem Wołkiem – podobieństwa i różnice rywalizacji politycznej w Polsce i w Czechach, związane ze specyfiką kultury politycznej i modeli instytucjonalizacji polityki w obu krajach. 

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Zgłoszenia udziału: emailem biuro@omp.org.pl (tytuł listu: Czechy), lub telefonicznie 12 632 33 62 (również wiadomość na automatycznej sekretarce), do 13 listopada.

Więcej informacji o czeskiej polityce na stronie www.forum-pl-cz.com 

***

Zaproszenie na seminarium: Polska i czeska matura – dlaczego nie uczymy się na cudzych błędach

Kraków, 16 listopada 2013 r., godz. 11.30-14.00, Sala Bobrzyńskiego w Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15

Wprowadzenie zewnętrznego egzaminu maturalnego zarówno w Polsce, jak i w Czechach było uznawane za konieczność. Jednak kilkuletnie i całkiem świeże doświadczenia obu krajów sprowadzają się do konkluzji, że nowa matura nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań. W tym kontekście można zasadnie postawić pytanie, dlaczego nie zadziałał mechanizm uczenia się na cudzych błędach, dlaczego doświadczenia sąsiada nie są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji publicznych. Standardową odpowiedzią jest wskazywanie na specyfikę warunków każdego kraju, czy bardzo istotne w dyskursie publicznym przywiązanie do samodzielnego wypracowywania decyzji jako przejawu suwerenności. Z drugiej jednak strony w obu krajach dość powszechne jest przejmowanie zachodnich (niemieckich, francuskich, brytyjskich) rozwiązań rodzimych problemów i tak było w przypadku matury. Projekt wychodzi z założenia, że to stereotypy i brak wiedzy sprawiają, że rozwiązania instytucjonalne wcześniej testowane przez kraj sąsiedni nie są brane pod uwagę mimo, iż różnice kulturowe, społeczne i gospodarcze między Polską i Czechami są duże mniejsze niż między każdym z tych krajów a Wielką Brytanią, Francją, czy Niemcami, z których chętnie czerpiemy inspirację. Polscy i czescy eksperci edukacyjni w czasie seminarium spróbują ustalić, gdzie Polacy i Czesi popełnili wspólne błędy, gdzie mogli i ewentualnie gdzie jeszcze będą mogli uczyć cię od siebie.

Głosy wprowadzające:

- dr Jerzy Lackowski – dyrektor Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Petr Naske – Narodowy Instytut Edukacji, Praga

- Mária Pešeková – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Spotkanie poprowadzi red. Piotr Legutko.

Zgłoszenia udziału: biuro@omp.org.pl (tytuł listu: Edukacja), 12 632 33 62, do 14 listopada. Dyskusja będzie tłumaczona symultanicznie.

***

Zaproszenie na konferencję: Partnerstwo Wschodnie: sukces czy porażka Unii Europejskiej?

Kraków, 23 listopada, godz. 11.00-16.00, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5

Przewodniczący obrad: prof. Ryszard Legutko (ECR)

Organizator: New Direction. The Foundation for European Reform. Partner merytoryczny i organizacyjny: Ośrodek Myśli Politycznej

 

Sesja I: Partnerstwo Wschodnie – rezultaty i perspektywy (11.00-13.15)

Zagadnienia:

- Jak wygląda realizacja założeń Partnerstwa Wschodniego i dotychczasowa praktyka jego funkcjonowania?

- Jaka jest efektywność – także instytucjonalna – funkcjonowania programu?

- Jak Partnerstwo Wschodnie wygląda z perspektywy objętych nim krajów, także pod kątem ich sytuacji wewnętrznej?

- Które państwa w samej UE są największymi beneficjantami Partnerstwa w takim kształcie, jak ono dotychczas funkcjonuje?

- Jakie wyzwania dla polityki wschodniej UE i poszczególnych jej członków wynikają z obecnych trendów polityczno-ideowych w Rosji? 

Mówcy:

- dr Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

- Cornel Ciurea (Institute for Development and Social Initiatives)

- dr Tadeusz Gawin (Związek Polaków na Białorusi)

- dr Stanisław Górka (Uniwersytet Jagielloński)

- prof. Anatoliy Kruglashov (Chernivtsi Jury Fedkovych National University)

- prof. Włodzimierz Marciniak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

- Octavian Milevski (Black Sea - Caspian Sea International Fund)

 

Sesja II: Partnerstwo Wschodnie jako studium ewolucji Unii Europejskiej (14.00-16.00)

Zagadnienia:

- Podział kompetencji między państwami narodowymi – członkami UE a instytucjami unijnymi – formalne rozwiązania i praktyczne mechanizmy decyzyjne.

- Problem biurokracji centralnych instytucji UE i ich prób zyskania przewagi nad rządami państw narodowych.

- Zagadnienie efektywności procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej.

- Wpływ współpracy między poszczególnymi państwami członkowskimi UE na procesy decyzyjne w Unii Europejskiej.

- Kwestia uwzględniania interesów poszczególnych państw członkowskich w wyznaczaniu strategii działania całej UE i jej realizacji.

Mówcy:

- dr Adam Burakowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)

- dr Piotr Naimski (poseł na Sejm RP)

- prof. Aleksander Srebrakowski (Uniwersytet Wrocławski)

- dr Csaba Törő (Hungarian Institute of International Affairs)

- dr Paweł Ukielski (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Patronat medialny: Telewizja Republika

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o potwierdzenie zgłoszenia udziału: biuro@omp.org.pl (tytuł listu: Partnerstwo Wschodnie), 12 632 33 62 (także wiadomość na automatycznej sekretarce). Termin przyjmowania zgłoszeń: 20 listopada.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP