Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2013-11-26
Numer wydania: 152

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 26 listopada 2013

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Tomasz Gąsowski o powstaniach dziewiętnastowiecznych i tożsamości narodowej, Rafał Matyja o władzy u schyłku PRL)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (Włodzimierz Spasowicz o liberalizmie, Kazimierz Zakrzewski o komunizmie i nazizmie)

- zaproszenie na dyskusję: „Pożegnanie z Europą Zachodnią?” (Kraków, 28 listopada)

- dyskusje wokół książki Marka Magierowskiego (Warszawa – 3 grudnia, Katowice – 4 grudnia)

- nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl (tekst Adama Burakowskiego o współpracy polsko-rumuńskiej; materiały o szczycie Partnerstwa Wschodniego i położeniu Mołdowy) 

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas i dołączenia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP - http://www.omp.org.pl/klub.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Tomasz Gąsowski, Konsekwencje powstań narodowych w XIX wieku dla polskiej tożsamości narodowej,  http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=326

- Rafał Matyja, Władza u schyłku PRL, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=325

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Włodzimierz Spasowicz (1829-1906), O liberalizmie, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=507

- Kazimierz Zakrzewski (1900-1941), Od Lenina do Hitlera, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=508

***

Zaproszenie na dyskusję: „Pożeganie z Europą Zachodnią?”

Zapraszamy na dyskusję wokół książki Marka Magierowskiego pt. Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej. Odbędzie się ona 28 listopada w Krakowie z udziałem Autora i prof. Ryszarda Legutki. Początek o 17.00 w sali konferencyjnej Herbewa, przy ulicy Lubelskiej 29 (VI piętro). Dyskusję poprowadzi red. Piotr Legutko.

***

Dyskusje wokół książki Marka Magierowskiego w Warszawie i Katowicach

1.

Teologia Polityczna zaprasza na spotkanie „ZmęcZONA EUROPA” o najnowszej książce Marka Magierowskiego pt. "Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej" (Ośrodek Myśli Politycznej 2013). Wezmą w nim udział: Marek A. Cichocki - Teologia Polityczna, Leszek Jażdżewski - redaktor naczelny Liberte!, Marek Magierowski - autor książki, Do Rzeczy, Łukasz Warzecha - publicysta, Fakt. Prowadzi: Monika G. Bartoszewicz - Teologia Polityczna

3 grudnia, 18.00, Klub Grawitacja, ul. Browarna 6, Warszawa

https://www.facebook.com/events/184929155037991

2.

Nowa Politologia oraz Koło Naukowe Politologów UŚ zapraszają 4 grudnia (środa) o 11:10 na spotkanie z Markiem Magierowskim, autorem książki „Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej”. W dyskusji udział wezmą również: dr Małgorzata Kubicka oraz dr Tomasz Kubin z Zakładu Stosunków Międzynarodowych- Pracownia Integracji Europejskiej UŚ. Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Słupik (Zakład Teorii i Myśli Politycznej).

Miejsce: Sala sympozjalna II, Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 11, Katowice. Podczas spotkania wspólnie za zaproszonymi panelistami spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego Europa Zachodnia pogrąża się w kryzysie i co może z tego wyniknąć? 
Po spotkaniu będzie można zakupić książkę w promocyjnej cenie.
https://www.facebook.com/events/684145474943559/

***

Nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl

Nowy tekst:

- Adam Burakowski, Potencjalna i realna współpraca polsko-rumuńska w kontekście polityki wschodniej UE, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=458:adam-burakowski-qpotencjalna-i-realna-wspopraca-polsko-rumuska-w-kontekcie-polityki-wschodniej-ueq&catid=13:teksty&Itemid=9

Przegląd Prasy i Internetu:

- Amanda Paul (European Policy Centre): Utrzymać Partnerstwo Wschodnie, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=459:amanda-paul-european-policy-centre-utrzyma-partnerstwo-wschodnie&catid=17:przegld&Itemid=13

- Eduard Tugui (Institute for Development and Social Initiatives): Republika Mołdawii przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=460:eduard-tugui-institute-for-development-and-social-initiatives-republika-modawii-przed-szczytem-partnerstwa-wschodniego-w-wilnie&catid=17:przegld&Itemid=13

***

Polecamy: Marek Magierowski, Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej

Opinie o książce:

„Marek Magierowski należy do chlubnych wyjątków wśród polskich dziennikarzy i publicystów rozumiejących znaczenie polityki międzynarodowej. Swoje zainteresowania łączy z głęboką znajomością tematu, co w połączeniu ze świetnym piórem dało w efekcie wyjątkową książkę. Jest ona diagnozą obecnego kryzysu Europy na przykładzie najważniejszych państw Zachodu. Najcenniejsze w analizie Magierowskiego jest pokazanie, że kryzys Zachodu nie jest dzisiaj wyłącznie upadkiem finansowym czy ekonomicznym. U podstaw tego załamania leży bowiem jeden z najpoważniejszych w historii Europy kryzysów wartości”. - Marek A. Cichocki

„Europa wymyka się politycznym planistom. Jeszcze parę lat temu miała się „coraz bardziej jednoczyć“ – politycznie, kulturowo i gospodarczo. Teraz zachodzą w niej zaskakujące, nieoczekiwane i  często groźne procesy. Fascynująca książka Marka Magierowskiego, znakomitego dziennikarza specjalizującego się w problematyce międzynarodowej, opisuje je i analizuje w mistrzowski sposób. Każdy, kto chce rozumieć współczesną rzeczywistość europejską, powinien ją przeczytać”. - Zdzisław Krasnodębski

„Książka Marka Magierowskiego jest przedsięwzięciem wyjątkowym nie tylko na rynku polskim. Diagnoza kondycji współczesnej Europy przeprowadzona przez przenikliwego, kompetentnego i – co może najtrudniejsze – odważnego, a więc nie skrępowanego poprawnością polityczną, obserwatora jest tym, czego dziś wyjątkowo potrzebujemy. Nawet jeśli niekiedy przybiera charakter antyutopii”. - Bronisław Wildstein

Patronat nad książką – Tygodnik „Do Rzeczy”, „Teologia Polityczna”, www.300polityka.pl

Zamówienia książki: sklepik@omp.org.pl, www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=257, cena 32 zł wraz z VAT i przesyłką.

***

Polecamy w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Stanisław Estreicher, Konserwatyzm krakowski. Wybór pism

Wybór pism jednego z najwybitniejszych konserwatywnych myślicieli politycznych schyłku okresu zaborów i II RP, intelektualnego spadkobiercy i kontynuatora myśli Stańczyków, wybitnego badacza polskiego prawa i ustroju, autora znakomitych analiz życia politycznego odrodzonej Polski i ważnego uczestnika ówczesnych dyskusji konstytucyjnych. W tomie znalazły się najważniejsze teksty polityczne Estreichera (w tym słynne i budzące wiele emocji "Czy Polskę należy rządzić batem?", "Rokosz", "Konserwatyzm", "Walka z partyjniactwem") oraz kluczowe prace z zakresu konstytucjonalizmu i badań nad polską tradycją prawną i kulturową (m.in. "Kultura prawnicza w Polsce XVI wieku", "Znaczenie Krakowa dla życia narodowego polskiego w ciągu XIX wieku", "Zasada zwierzchnictwa narodu"). 

544 strony, twarda oprawa, zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=258, cena wraz z przesyłką i VAT 36 zł.

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

***

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl

 


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP