Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2014-01-02
Numer wydania: 153

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 2 stycznia 2014

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Piotr Koryś i Maciej Tymiński o korupcji, Stanisław Tyszka o inflacji prawa w Polsce i europejskich reżimach regulacyjnych)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty źródłowe: Marian Zdziechowski o czeskim stosunku do polskich relacji z Rosją i o możliwości porozumienia się J. Piłsudskiego z „białymi” przeciw bolszewikom, Jan Tarnowski o angielskiej polityce zagranicznej po I wojnie światowej, Tadeusz Kutrzeba o dążności Rosji do morza)

- polecamy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Edward Dubanowicz, Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego

- nowość: Polska naszych pragnień, Polska naszych możliwości. Antologia „Polityki Polskiej"

- nowa strona Ośrodka Myśli Politycznej: www.forum-pl-lt.com

- film z dyskusji: „Pożegnanie z Europą Zachodnią?” wokół książki M. Magierowskiego Zmęczona

- filmy z konferencji: „Partnerstwo Wschodnie: sukces czy porażka Unii Europejskiej?”

- nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl (wywiady o sprawach wschodnich z Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim, Piotrem Bajdą i Stanisławem Górką; tekst Błażeja Sajduka o robotyzacji wojny i jej konsekwencjach; materiały o sytuacji na Ukrainie)

- nowe materiały na stronie www.sporyokapitalizm.pl (tekst Leszka Skiby o peryferyjności gospodarek Polski i Litwy, w przeglądzie prasy i Internetu Niall Ferguson krytykuje Paula Krugmana)

- nowe materiały na blogu OMP – www.omp.org.pl/blog (fragment Pamiętników Pawła Popiela o powstaniu listopadowym, nowy felieton Jacka Kloczkowskiego) 

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas i dołączenia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP - http://www.omp.org.pl/klub.php oraz przekazania Towarzystwu Naukowo-Edukacyjnemu Ośrodek Myśli Politycznej (nr KRS 0000076016) 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Piotr Koryś, Maciej Tymiński, Skorumpowane instytucje czy mentalność? Krótko- i długookresowe uwarunkowania postkomunistycznej korupcji, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=328

- Stanisław Tyszka, Inflacja prawa i europejskie reżimy regulacyjne, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=327

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Marian Zdziechowski (1861-1938), Z historii stosunków polsko-rosyjskich nazajutrz po wojnie światowej, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=512

- Marian Zdziechowski (1861-1938), Sądy słowiańskie o Polsce i Rosji, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=511

- Jan Tarnowski (1860?-1928), Anglia a Francja i Polska, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=510

- Tadeusz Kutrzeba (1886–1947), Dążność Rosji do morza, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=509

***

Polecamy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Edward Dubanowicz, Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego

Wybór pism jednego z najważniejszych uczestników debaty konstytucyjnej w II RP, odgrywającego bardzo dużą rolę w pracach nad konstytucją marcową i w późniejszych dyskusjach o jej funkcjonowaniu, a także o konstytucji kwietniowej. To ważny głos w sporach o pożądany model polskiego parlamentaryzmu oraz podstawy i zakres władzy wykonawczej – sporach, których znaczenie daleko wykraczało poza ramy debaty akademickiej czy eksperckiej, miało bowiem wielki wpływ na kształt odbudowanego państwa i jego zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami, przed którymi stanęło. 

248 stron, twarda oprawa, zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=260, cena wraz z VAT i przesyłką 32 zł.

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.                                               

***

Nowość: Polska naszych pragnień, Polska naszych możliwości. Antologia "Polityki Polskiej"

„Polityka Polska” – pismo środowiska Ruchu Młodej Polski (RMP) – stała się w latach 80-tych XX w. jednym z najważniejszych ośrodków krystalizacji myśli i strategii prawicowej opozycji antykomunistycznej. Jej znaczenie polegało przede wszystkim na stworzeniu języka, którym pod koniec lat 80-tych i w latach 90-tych niemal cała prawica (i nie tylko) opisywała rzeczywistość schyłkowego PRL-u, proces odzyskiwania suwerenności przez Polaków, dominację na scenie politycznej postsolidarnościowej lewicy, ale i wewnątrzprawicowe spory. W tym sensie czternaście numerów pisma opublikowanych do 1989 r. i pięć numerów, które wydano już legalnie, stało się prawdziwą szkołą myślenia i działania politycznego dla ludzi, którzy w III Rzeczypospolitej znaleźli się w tak odmiennych ugrupowaniach jak Unia Demokratyczna i Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, redagowali i „Gazetę Wyborczą”, i „Gościa Niedzielnego”, i „Pro Fide, Rege et Lege”. Warto więc przyjrzeć się „Polityce Polskiej” właśnie z perspektywy jej znaczenia dla polityki polskiej lat 80-tych i 90-tych, mocniej zaakcentować wątki, które dla jej autorów nie zawsze były najważniejsze, pokazać wyraźne dziś, a wówczas nieoczywiste, konsekwencje głoszonych przez nich idei. Wydana przez Ośrodek Myśli Politycznej i Muzeum Historii Polski antologia – pod redakcją Małgorzaty Bartyzel i Artura Wołka – zawiera 34 teksty, autorstwa Jacka Bartyzela, Małgorzaty Bartyzel, Marka Budzisza, Wiesława Chrzanowskiego, Mirosława Dzielskiego, Marka Gadzały, Andrzeja Grajewskiego, Aleksandra Halla, Lecha Jeziornego, Marka Jurka, Rafała Matyi, Marka Pomorskiego, Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Wiesława Walendziaka, Wojciecha Wasiutyńskiego, Tomasza Wołka i Pawła Ziółka.

544 strony, miękka oprawa; zamówienia: sklepik@omp.org.pl / http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=259 – realizacja zamówień po 10 stycznia, cena z VAT i przesyłką 35 zł.

Książka wydana wraz z Muzeum Historii Polski.

***

Nowa strona Ośrodka Myśli Politycznej: www.forum-pl-lt.com

Zapraszamy na nową stronę tematyczną OMP. Znajdują się na niej teksty czołowych litewskich historyków, politologów i socjologów, traktujące o litewskiej polityce wewnętrznej i zagranicznej, historii i kulturze oraz ekonomii. Powstały one w przeciągu ostatnich lat i ukazują również główne wątki litewskiej debaty publicznej. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe artykuły.

***

Film z dyskusji „Pożegnanie z Europą Zachodnią?”

Przedstawiamy zapis dyskusji wokół wydanej przez Ośrodek Myśli Politycznej książki Marka Magierowskiego pt. Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej (Kraków, 28 XI 2013), z udziałem Autora, prof. Ryszarda Legutki i red. Piotra Legutki - http://www.youtube.com/watch?v=hkO5a0keogA&list=UUlwBZHOANAxBGEA9d-XFVzQ

***

Filmy z konferencji „Partnerstwo Wschodnie: sukces czy porażka Unii Europejskiej?”

Na kanale OMP youtube.com/osrodekmysli przedstawiamy zapis wystąpień na konferencji New Direction. The Foundation for European Reform, zorganizowanej przy współpracy Ośrodka Myśli Politycznej (Kraków, 23 listopada 2013). 

Sesja I – Partnerstwo Wschodnie – rezultaty i perspektywy  http://youtu.be/IpoiN_bHx_o. Przewodniczącym obrad był prof. Ryszard Legutko (ECR). Sesję otworzyli prof. Miłowit Kuniński (prezes OMP) i Tom Miers (dyrektor New Direction). Wystąpili w niej dr Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Cornel Ciurea (Institute for Development and Social Initiatives), dr Tadeusz Gawin (Związek Polaków na Białorusi), dr Stanisław Górka (Uniwersytet Jagielloński), prof. Włodzimierz Marciniak (Akademia Ignatianum), Octavian Milevski (Black Sea - Caspian Sea International Fund). 
Sesja II – Partnerstwo Wschodnie jako studium ewolucji Unii Europejskiej http://youtu.be/U-KkFT8lvpg. Przewodniczącym obrad był red. Dobrosław Rodziewicz. W sesji wystąpili dr Adam Burakowski (Instytut Studiów Politycznych PAN), prof. Aleksander Srebrakowski (Uniwersytet Wrocławski), dr Paweł Ukielski (Instytut Studiów Politycznych PAN) i dr Stanisław Górka (Uniwersytet Jagielloński).

***

Nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl

Nowe rozmowy:

Wschodnia łamigłówka - rozmowa z dr Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim,
http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=464:wschodnia-amigowka-rozmowa-z-dr-przemysawem-urawskim-vel-grajewskim&catid=18:wywiady&Itemid=14
Co dalej z Partnerstwem Wschodnim? - rozmowa z dr Piotrem Bajdą, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=462:co-dalej-z-partnerstwem-wschodnim-rozmowa-z-dr-piotrem-bajd&catid=18:wywiady&Itemid=14
Gra o Wschód wciąż trwa - rozmowa z dr Stanisławem Górką, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463:gra-o-wschod-wci-trwa-rozmowa-z-dr-stanisawem-gork&catid=18:wywiady&Itemid=14 

 Nowy tekst:

- Błażej Sajduk, Konsekwencje rewolucji w robotyce dla sensu pojęć wojna i odwaga, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=471:baej-sajduk-qkonsekwencje-rewolucji-w-robotyce-dla-sensu-poj-wojna-i-odwagaq&catid=13:teksty&Itemid=9

Przegląd prasy i Internetu:

- George Friedman (Stratfor): Ukraina - na Krawędzi imperiów, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=470:george-friedman-stratfor-ukraina-na-krawdzi-imperiow&catid=17:przegld&Itemid=13

- Stefan Meister (European Council on Foreign Relations): dlaczego UE musi przemyśleć Partnerstwo Wschodnie, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=469:stefan-meister-european-council-on-foreign-relations-dlaczego-ue-musi-przemyle-partnerstwo-wschodnie&catid=17:przegld&Itemid=13

- Nikolas K. Gvosdev: Ukraina nie jest priorytetem dla USA, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=466:nikolas-k-gvosdev-nikolas-k-gvosdev&catid=17:przegld&Itemid=13

***

Nowe materiały na stronie www.sporyokapitalizm.pl

Nowy tekst:

- Leszek Skiba, Polska i Litwa – różne oblicza peryferyjności gospodarczej, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=173:leszek-skiba-qpolska-i-litwa--rone-oblicza-peryferyjnoci-gospodarczejq&catid=1:artykuy&Itemid=2

Przegląd prasy i Internetu

- Niall Ferguson: Dlaczego Paul Krugman nie powinien być traktowany poważnie, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=174:niall-ferguson-dlaczego-paul-krugman-nie-powinien-by-traktowany-powanie&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

***

Nowe materiały na blogu OMP

- Paweł Popiel o powstaniu listopadowym, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1199

- Jacek Kloczkowski, To nie jedność daje siłę, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1208

***

Polecamy: Marek Magierowski, Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej

 „Książka Marka Magierowskiego jest przedsięwzięciem wyjątkowym nie tylko na rynku polskim. Diagnoza kondycji współczesnej Europy przeprowadzona przez przenikliwego, kompetentnego i – co może najtrudniejsze – odważnego, a więc nie skrępowanego poprawnością polityczną, obserwatora jest tym, czego dziś wyjątkowo potrzebujemy. Nawet jeśli niekiedy przybiera charakter antyutopii”. - Bronisław Wildstein

Patronat nad książką – Tygodnik „Do Rzeczy”, „Teologia Polityczna”, www.300polityka.pl

Zamówienia książki: sklepik@omp.org.pl, www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=257, cena 32 zł wraz z VAT i przesyłką.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP