Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2014-02-28
Numer wydania: 154

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 28 lutego 2014

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Krzysztof Kawalec o wyborach i życiu politycznym II RP, Rafał Matyja o peryferyjności, Artur Wołek o „Polityce Polskiej”, Ondřej Krutílek o prawie unijnym i jego przyjmowaniu, John Ruskin o przyszłości Anglii)

- zaproszenie na konferencję Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. (Kraków, 10-11 marca 2014)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty źródłowe: listy Michała Grabowskiego do Henryka Rzewuskiego, Fryderyk Skarbek o więzieniach w Polsce, ks. Antoni Szymański o etatyzmie i wolności gospodarczej; opracowanie Małgorzaty Bartyzel o środowisku „Sztuki i Narodu”)

- polecamy nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Tadeusz Grużewski, Polska i Rosja

- nowość: Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 1939-1990. Wybrane problemy z historii polskiej emigracji

- nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl (materiały o sytuacji na Ukrainie, polityce niemieckiej, ukraińskiej i rosyjskiej)

- nowe materiały na stronie www.sporyokapitalizm.pl (klasyczny tekst Johna Ruskina o handlu; w Przeglądzie Prasy i Internetu dylematy umów o wolnym handlu)

- nowe materiały na blogu OMP – www.omp.org.pl/blog (Piotr Bajda o dylematach ukraińskiej polityki; felieton o związkach Polski i Bałtyku)

***

Prosimy o rozważenie przekazania Towarzystwu Naukowo-Edukacyjnemu Ośrodek Myśli Politycznej (nr KRS 0000076016) 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Krzysztof Kawalec, Wybory parlamentarne a życie polityczne Polski Odrodzonej (1918-1939), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=333

- Rafał Matyja, Peryferyjność – wyzwanie czy fatum?, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=330

- Artur Wołek, „Polityka Polska” - czyli szkoła językowa polskiej prawicy, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=331

- Ondřej Krutílek, Mróz nadchodzi i z Brukseli i z Pragi, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=329

- John Ruskin (1819-1900), Przyszłość Anglii, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=332

***

Zaproszenie na konferencję Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz  Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego i Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na konferencję Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. (10-11 marca 2014), Collegium Maius Sala im. Michała Bobrzyńskiego, ul. Jagiellońska 15, godz. 10.00-18.00. Zgłoszenia: biuro@omp.org.pl - do 8 marca (tytuł wiadomości: Komunizm w Polsce) lub:www.facebook.com/events/249954141843097/.

Poniedziałek, 10 marca

10.00: Uroczyste otwarcie konferencji: prof. dr hab. Bogdan Szlachta, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Sesja I: Komunizm polskimi oczami w czasie II Wojny Światowej, 10.20-13.00

- prof. dr hab. Grzegorz Mazur (UJ), Polscy komuniści o oczach społeczeństwa na progu II Wojny Światowej

- prof. dr hab. Wojciech Rojek (UJ), Rząd Emigracyjny wobec ZSRR

- prof. Dr hab. Waldemar Paruch (UMCS), Oceny komunizmu w myśli politycznej obozu postpiłsudczykowskiego w czasie II wojny światowej

- dr Wojciech Muszyński (IPN), Endecja wobec komunizmu

- dr Maciej Korkuć (IPN), Armia Krajowa wobec problemu działalności komunistycznej w Kraju

- dr Piotr Gontarczyk (IPN), Wizja Związku Sowieckiego w propagandzie konspiracyjnej Polskiej Partii Robotniczej. Geneza, węzłowe problemy i egzemplifikacja

- prowadzący prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (UJ)

Sesja II: Oceny i wizje komunizmu z perspektywy polskiej emigracji po 1945 r., 13.20-15.20

- prof. dr hab. Marek Kornat (PAN, UKSW), Idee sowietologiczne polskiej emigracji politycznej 1945-1989

- prof. dr hab. Rafał Habielski (UW), Aneks i emigracja po 1968 r. wobec komunizmu

- dr Maciej Zakrzewski (UJ), Wracać czy nie wracać? Pragmatyczna pułapka konserwatyzmu w obliczu komunizmu

- dr Małgorzata Ptasińska (UW, Instytut Literacki Kultura), Paryska ,,Kultura” a komunizm

- prowadzący: dr hab. Piotr Kimla (UJ)

Sesja III: Pisarze wobec komunizmu, 16.00-18.00

- dr hab. Maciej Urbanowski prof. UJ Miłosza spojrzenie na komunizm

- prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki (UJ) Józef Mackiewicz a komunizm

- Rafał Łatka (UJ) Komunizm w dziennikach Herlinga- Grudzińskiego

- dr hab. Andrzej Waśko prof. UJ Zbigniew Herbert a komunizm

- prowadzący: prof. dr hab. Bogdan Szlachta (UJ)

Wtorek, 11 marca

Sesja IV: Oceny i wizje komunizmu z perspektywy wnętrza Polski ,,Ludowej"

cz. I 10.00- 12.30

- prof. dr hab. Antoni Dudek (UJ), Pokolenia polskich komunistów

- dr hab. Lech Mażewski (prof. UWM), Autorytaryzm czy totalitaryzm. Polska lat 1944/1945-1989 w perspektywie ustrojowo- politycznej

- dr Mirosław Szumiło (UMCS), Kierownictwo PZPR wobec komunizmu

- ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII, IPN), Komunizm w ocenie prymasa Stefana Wyszyńskiego

- dr Adrian Tyszkiewicz (UJ), Partie satelickie a komunizm

- prowadzący: Rafał Łatka (UJ)

cz. II 13.00- 15.30

- dr hab. Zdzisław Zblewski (UJ), Początkowe stadium komunizmu na polskich ziemiach w ocenach tych, którzy w kraju pozostali- Między PSL, a WiN

- red. Roman Graczyk (IPN), Katolicy świeccy wobec komunizmu 1945-1956

- dr Grzegorz Waligóra (IPN), Opozycja przedsierpniowa, a komunizm

- dr Krzysztof Mazur (UJ), ,,Solidarność” wobec komunizmu

- dr hab. Henryk Głębocki (UJ), ZSRS i sowiecki komunizm w myśli i polityce opozycji w PRL: "wieczna Rosja" czy światowe, uniwersalne imperium komunistyczne (1975-1989)

- prowadzący: dr Adrian Tyszkiewicz (UJ)

Sesja V: Oceny komunizmu po 1989 r., 16.10- 18.00

- prof. dr hab. Ryszard Legutko (UJ), Świadomość Polaków po komunizmie

- dr hab. Paweł Śpiewak (prof. UW), Główne osie sporu historycznego wokół komunizmu, a bieżąca polityka

- dr Dominik Sieklucki, Przeszłość i stosunek do przeszłości, jako czynniki określające pozycję partii postpezetperowskiej lewicy w systemie partyjnym III RP

- prowadzący dr hab. Filip Musiał (IPN, OMP)

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Michał Grabowski (1804-1863), Listy do Henryka Rzewuskiego, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=513

- Fryderyk Skarbek (1792-1866), O więzieniach i ich stanie w kraju naszym, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=515

- Antoni Szymański (1881-1942), Etatyzm i wolność gospodarcza, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=516

- Małgorzata Bartyzel, Kultura, czyli realizm stwarzania, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=514

***

Polecamy nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Tadeusz Grużewski, Polska i Rosja

Wybór pism jednego z najwybitniejszych polskich znawców Rosji, myśliciela bardzo cenionego przez Romana Dmowskiego (z którym współpracował w „Przeglądzie Wszechpolskim”) i Władysława Studnickiego, który napisał o nim: „pisarz świetny, myśliciel poważny, umysł do głębokiego wiercenia każdej kwestii usposobiony, przede wszystkim analityk. Pióro cięte i dowcipne”. W tomie znalazła się m.in. książka Grużewskiego "Państwowość rosyjska", jedna z najciekawszych analiz przeobrażeń Rosji carskiej na początku XX wieku, ukazująca procesy, które z czasem doprowadziły do wybuchu rewolucji bolszewickiej i obalenia dotychczasowych porządków.

Wybór i wstęp: dr hab. Przemysław Dąbrowski. Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

552 stron, twarda oprawa; zamówienia: sklepik@omp.org.plhttp://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=263; cena 38 zł wraz z VAT i przesyłką

***

Nowość: Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 1939-1990. Wybrane problemy z historii polskiej emigracji

Praca zbiorowa pod redakcją Haliny Taborskiej, Michaela Fleminga i Arkadego Rzegockiego


SPIS TREŚCI

Arkady Rzegocki, Wprowadzenie . . . 7

CZĘŚĆ I: Prezydenci

- Wiesław Jan Wysocki, Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent II RP i jego misja na uchodźstwie . . . 17

- Jacek Piotrowski, Blaski i cienie pierwszej prezydentury na uchodźstwie (1939-1947) . . . 35

- Marek Kornat, Konstytucja za wszelką cenę. Prezydent RP na uchodźstwie August Zaleski (1947-1972) . . . 53

- Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów, Rodem ze Lwowa. Stanisław Ostrowski jako prezydent RP na uchodźstwie . . . 113

- Joanna Pyłat, W służbie Rzeczypospolitej. Rzecz o działalności Edwarda Raczyńskiego i Kazimierza Sabbata . . . 121

- Artur Andrzejuk, Ryszard Kaczorowski jako były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (1990-2010) . . . 153

CZĘŚĆ II: Premierzy i rządy

- Jan Ciechanowski, Generał ostatniej nadziei . . . 163

- Adam Czesław Dobroński, Edward Szczepanik – ostatni premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie . . . 183

- Michael Fleming, Stosunki polsko-brytyjskie a sprawa granic Polski: nierówność, nadzieja i pragmatyzm . . . 219

- Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Adam Sudoł, Wkład rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie do procesu podtrzymywania i utrwalania tożsamości narodowej Polaków na obczyźnie na przykładzie gabinetu premiera Edwarda Szczepanika (wybrane problemy) . . . 241

- Arkady Rzegocki, Polskie władze na uchodźstwie: symbol czy realna siła? . . . 269

Wydawcy: Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Myśli Politycznej, Londyn-Kraków 2013

Książka powstała przy wsparciu Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie

Miękka oprawa, 301 stron, zamówienia: sklepik@omp.org.plhttp://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=264 - cena 35 zł w VAT i przesyłką

***

Nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl

Przegląd prasy i Internetu:

- Timothy Snyder, Co dalej z Ukrainą?, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=473:timothy-snyder-co-dalej-z-ukrain&catid=17:przegld&Itemid=13

- George Friedman, Marc Lanthemann (Stratfor), Asertywne Niemcy – szansa czy kłopot dla Europy?, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=474:george-friedman-stratfor-asertywne-niemcy-szansa-czy-kopot-dla-europy&catid=17:przegld&Itemid=13

- George Friedman (Stratfor), Nowy wymiar polityki amerykańskiej wobec Rosji, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=475:george-friedman-stratfor-nowy-wymiar-amerykaskiej-polityki-wzgldem-rosji&catid=17:przegld&Itemid=13

- John Bolton (AEI), Amerykańska polityka pcha Ukrainę w sferę Władimira Putina, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=476:john-bolton-aei-amerykaska-polityka-pcha-ukrain-w-sfer-wadimira-putina&catid=17:przegld&Itemid=13  

***

Nowe materiały na stronie www.sporyokapitalizm.pl

Nowy klasyczny tekst:

- John Ruskin (1819-1900), O handlu, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=175:john-ruskin-qo-handluq&catid=6:klasycy-o-wolnym-rynku-i-roli-pastwa-w-gospodarce&Itemid=7

Przegląd prasy i Internetu

- Daniel Ikenson (Cato Institute), Czy zwolennicy wolnego handle powinni wpierać umowy o wolny handlu?, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=176:daniel-ikenson-cato-institute-czy-zwolennicy-wolnego-handlu-powinni-wspiera-umowy-o-wolnym-handlu&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

***

Nowe materiały na blogu OMP

- Piotr Bajda, Ukraina między Brukselą a Moskwą, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1222

- Bywają lepsze związki, czyli o Polsce i Bałtyku, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1230

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl

www.forum-pl-lt.com

www.forum-pl-cz.com


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP