Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2014-04-23
Numer wydania: 155

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 23 kwietnia 2014

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (prof. Krzysztof Kawalec o mitach założycielskich II RP, dr Jarosław Szarek o sporach wokół ugody z komunistami pod koniec lat 80-tych, prof. Marek Kornat o realizmie w myśli polskiego uchodźstwa po II wojnie światowej, dr Mirosław Szumiło o realizmie politycznym w kierownictwie PZPR, Rafał Łatka o realizmie politycznym Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (tekst źródłowy: Józef Milewski o reformie systemu wyborczego w Austro-Węgrzech; opracowanie: dr Dorota Pietrzyk-Reeves o Łukaszu Górnickim)

- polecamy nowości w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: wybory pism Józefa Milewskiego, Stefana Buszczyńskiego i Fryderyka Skarbka

- nowy materiał na stronie www.sporyokapitalizm.pl (klasyczny tekst Antonie Szymańskiego o etatyzmie i wolności gospodarczej)

- nowe materiały na blogu OMP – www.omp.org.pl/blog (wprowadzenie Piotra Zaremby do książki K. M. Ujazdowskiego; felieton o polityce rosyjskiej) 

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas i dołączenia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP - http://www.omp.org.pl/klub.php oraz przekazania Towarzystwu Naukowo-Edukacyjnemu Ośrodek Myśli Politycznej (nr KRS 0000076016) 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- prof. Krzysztof Kawalec, Mity założycielskie II RP, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=338

- dr Jarosław Szarek, Spory wokół ugody z komunistami w końcu lat 80-tych XX wieku, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=337

- prof. Marek Kornat, Problem realizmu w polskiej myśli politycznej na uchodźstwie po II wojnie światowej – pytania i tezy, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=336

- dr Mirosław Szumiło, „Realizm” polityczny w kierownictwie PZPR – płaszczyzny i interpretacje, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=335

- Rafał Łatka, Czy prymasa Wyszyńskiego można określać mianem realisty politycznego?, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=334

***

Nowy tekst na stronie www.polskietradycje.pl

- Józef Milewski (1859-1916), Mowa posła Józefa Milewskiego na posiedzeniu Sejmu 23 listopada 1905 r. przy dyskusji nad reformą wyborczą, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=517

- Dorota Pietrzyk-Reeves, Wstęp do wydanej przez Ośrodek Myśli Politycznej książki Łukasza Górnickiego Droga do zupełnej wolności & Rozmowa o elekcji, wolności, prawie i obyczajach polskich, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=520

***

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Józef Milewski, Zdobycze i iluzje postępu

Wybór pism konserwatywnego myśliciela, analizującego kluczowe zjawiska drugiej połowy XIX i początku XX wieku: procesy demokratyzacyjne, rozwój nacjonalizmów, rosnące znaczenie kwestii robotniczej i wzrost współzależności gospodarczej w skali świata. Jego myśl ewoluowała od zdecydowanego konserwatyzmu, podkreślającego rolę tradycyjnych elit, ku idei szerokiego ugrupowania jednoczącego różne środowiska pod hasłami: narodowości, religii i własności. Tym m.in. zagadnieniom są poświęcone zaprezentowane w tym tomie najważniejsze prace Milewskiego.

Wybór i wstęp: dr Dariusz Grzybek

Twarda oprawa, 464 strony, cena wraz z dostawą i VAT - 35 zł, zamówienia: www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=265, sklepik@omp.org.pl.

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

***

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Stefan Buszczyński, Ameryka i Europa

Tom zawierający fragmenty dwóch książek napisanych przez jednego z najbardziej znanych w Europie polskich myślicieli. To właśnie za sprawą zawartych w nich diagnoz kondycji Europy, niezwykle krytycznie przez niego ocenianej i zderzonej z pozytywnie przez niego postrzeganą ewolucją dokonującą się w Stanach Zjednoczonych, myśl Buszczyńskiego cieszyła się dużym zainteresowaniem a wśród czytelników jego prac byli m.in. Napoleon III i Wiktor Hugo.

Wybór i wstęp: prof. Krzysztof Karol Daszyk

Twarda oprawa, 432 strony, cena wraz z przesyłką i VAT 35 zł, zamówienia: www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=267, sklepik@omp.org.pl. Książkę można również nabyć wraz z tomem pism Skarbka, za 60 zł wraz z przesyłką i VAT (tylko zamówienia na adres sklepik@omp.org.pl).

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

***

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Fryderyk Skarbek, Gospodarstwo narodowe

Wybór pism myśliciela uważanego za jednego z polskich prekursorów liberalizmu gospodarczego, porównywanego niekiedy w tym względzie do Adama Smitha, zajmującego się również szeroko ujętą problematyką polityczną i społeczną, piszącego także o historii Polski. Tom zawiera najważniejsze prace Skarbka z każdego z tych głównych nurtów jego twórczości intelektualnej, mającej duży wpływ na naszą myśl w XIX wieku.

Wybór i wstęp: dr Piotr Szymaniec

Twarda oprawa, 376 stron, cena wraz z przesyłką i VAT 35 zł, zamówienia www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=266, sklepik@omp.org.pl. Książkę można również nabyć wraz z tomem pism Buszczyńskiego za 60 zł wraz z przesyłką i VAT (tylko zamówienia na adres sklepik@omp.org.pl).

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

***

Nowy tekst na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- Antoni Szymański (1881-1942), Etatyzm i wolność gospodarcza, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=177:antoni-szymaski-qetatyzm-i-wolno-gospodarczaq&catid=6:klasycy-o-wolnym-rynku-i-roli-pastwa-w-gospodarce&Itemid=7  

***

Nowe materiały na blogu OMP

- Piotr Zaremba, Wprowadzenie do książki ‘Polityka Ambitna’, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1242

- Na wschodzie bez zmian – ciągle źle, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1235

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl

www.forum-pl-lt.com

www.forum-pl-cz.com


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP