Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2014-05-28
Numer wydania: 156

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 28 maja 2014

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Lord Acton o Księciu Machiavellego, prof. Bogdan Szlachta o krytyce modernizacji w myśli konserwatystów polskich)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty źródłowe: Adam Mickiewicz o sejmie polskim po powstaniu listopadowym, Wacław Tokarz o rozbiorach Polski, Edward Dubanowicz o naprawie ustroju II RP)

- zaproszenie na krakowską dyskusję Kongresu Polska Wielki Projekt: Czas na Europę Środkową? (30 maja)

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas i dołączenia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP - http://www.omp.org.pl/klub.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Lord Acton, Książę Machiavellego, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=339

- Bogdan Szlachta, Krytyka modernizacji w pismach polskich konserwatystów (na przykładzie zagadnień dotyczących ustroju politycznego), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=340

*** 

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Adam Mickiewicz (1798-1855), Myśli o sejmie polskim, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=524

- Wacław Tokarz (1873-1937), Dwa ostatnie rozbiory, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=523

- Edward Dubanowicz (1881-1943), Naprawa ustroju państwowego Polski, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=522

***

Czas na Europę Środkową?

Dyskusja organizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej i Instytut Sobieskiego w ramach kongresu Polska Wielki Projekt.

Piątek, 30 maja, 17.00-19.30, aula Akademii Ignatianum, ul. Kopernika 26, Kraków
Uczestnicy:
- prof. Ryszard Legutko (Uniwersytet Jagielloński, poseł do Parlamentu Europejskiego)

- prof. Włodzimierz Marciniak  (Akademia Ignatianum)

- dr Piotr Naimski (poseł na Sejm RP)

- prof. Krzysztof Szczerski (Uniwersytet Jagielloński, poseł na Sejm RP)

- dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki)

Prowadzenie: red. Piotr Legutko (Gość Niedzielny)

Główne wątki:

- czy państwa środkowoeuropejskie wykorzystały szanse związane z członkostwem w UE i uniknęły wynikających z niego zagrożeń?

- czy kryzys UE stwarza szanse, aby wzmocniły one swoją pozycję w jej strukturach, czy może uruchomił procesy zagrażające ich interesom?

- czy państwa środkowoeuropejskie są w stanie efektywnie współpracować na forum UE i jaką rolę powinna odgrywać w tym Polska?

- czy Europa Środkowa jest w stanie wspólnie stawić czoła Rosji w rywalizacji politycznej i gospodarczej, czy też poszczególne kraje mogą ulec rosyjskiej presji?

Informacje o warszawskich obradach Kongresu i jego odsłonach w Poznaniu i Szczecinie: www.polskawielkiprojekt.pl. Na Kongresie w Warszawie (6-8 czerwca) OMP będzie mieć stoisko z książkami – w promocyjnych cenach. Zapraszamy (konieczna rejestracja udziału w imprezie na stronie kongresu).

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl

www.forum-pl-lt.com

www.forum-pl-cz.com


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP