Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2014-07-16
Numer wydania: 157

Tail-log backups are new to SQL Server 2005. The tail-log backup captures records on the transaction log that were written since the last transaction log backup. If you’re going to restore a database to the point of failure, then you need to take a tail-log backup before you start the restore operation.

If you’re going to restore to a point in time prior to the last transaction log backup, if you’re moving the database from one server instance to another, or if you’re overwriting the existing database, then you won’t need a tail-log backup. If the transaction log is damaged and you can’t take a tail-log backup, then you must restore without one.

Learn more from "Backup and Restore Fundamentals" and "Advanced BACKUP and RESTORE Options."

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 15 lipca 2014

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Marek A. Cichocki o roli państw środkowoeuropejskich w UE, Zdzisław Najder o ideach politycznych Josepha Conrada, Renata Czekalska o książce na temat historii Indii, Maciej Urbanowski o krakowskich pisarzach z doby II RP i ich stosunku do ówczesnych problemów politycznych i społecznych)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (Karol Ludwik Koniński o myśli Bierdiajewa i Spanna, Leon Rzewuski o protekcji i wolnym handlu, Walerian Kalinka o żalach Polaków na Zachód i ich zadaniach w dobie zaborów)

- nowość: Zbigniew Stawrowski, Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej

- wkrótce premiera: Michał Jaskólski, Kaduceus polski

- wkrótce premiera: Władysław Konopczyński, Kwestia bałtycka

- nowe wpisy na blogu OMP

- film z dyskusji „Czas na Europę Środkową?”

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas i dołączenia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP - http://www.omp.org.pl/klub.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- dr hab. Marek A. Cichocki, Rola państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=341

- prof. Zdzisław Najder, Idee polityczne w twórczości Josepha Conrada, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=343

- dr Renata Czekalska, Indie. Od kolonii do mocarstwa 1857-2013 (recenzja), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=342

- prof. Maciej Urbanowski, Krakowscy twórcy literatury pięknej wobec problemów społecznych i politycznych w II RP, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=344 

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Karol Ludwik Koniński (1891-1943), Z tęsknot i myśli kryzysu, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=526

- Leon Rzewuski (1808-1869), Rozmowa o protekcji i wolnym handlu, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=525

- Walerian Kalinka (1826-1886), Żale Polaków na Zachód, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=527

- Walerian Kalinka (1826-1886), Nasze zadania i uchybienia, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=528

***

Nowość: Zbigniew Stawrowski, Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej

93. pozycja w serii Biblioteka Myśli Politycznej

Dwudziestopięciolecie III Rzeczypospolitej skłania do oceny jej kształtu i podsumowania dorobku. Nie jest to refleksja optymistyczna. Mimo wyjątkowo korzystnej sytuacji międzynarodowej – akcesji do NATO, do Unii Europejskiej i związanego z tym potężnego wsparcia finansowego – nie sposób uwierzyć, że obecne kłopoty to tylko chwilowe trudności, że Polska wciąż rośnie w siłę a ludzie żyją dostatniej. Upadek przemysłu, utrata kontroli nad sektorem bankowym, marnotrawstwo środków unijnych, wszechobecna korupcja, niesprawiedliwy wymiar sprawiedliwości, rozpadająca się służba zdrowia, edukacja dewastowana od przedszkola aż po szkolnictwo wyższe, krach systemu emerytalnego, uzależnienie energetyczne od Rosji, demontaż polskich sił zbrojnych, osłabienie podmiotowości czy wręcz klientelizm w polityce zagranicznej i wreszcie widoczna gołym okiem postępująca degeneracja klasy politycznej – tę listę grzechów i zaniedbań można by dalej poszerzać i ilustrować stosownymi przykładami. Zawarte w tej książce teksty – powstałe między 1989 a 2010 r. – ukazują przyczyny tego stanu rzeczy, tkwiące m.in. w krótkowzroczności elit politycznych, bezrefleksyjnym uleganiu obcym trendom obyczajowo-kulturowych przez część środowisk opiniotwórczych, trywializacji debaty publicznej, niskim poziomie kultury politycznej i rozkładzie moralnych standardów życia politycznego i społecznego. Są one również próbą odpowiedzi na pytanie, jak przezwyciężyć te słabości, by Polska wreszcie stała się dobrze funkcjonującym państwem – państwem wolności i sprawiedliwości, w którym wreszcie będziemy mogli być sobą u siebie.

224 strony, miękka oprawa, cena w sklepie OMP: 30 zł wraz z przesyłką i VAT - zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=269

 Książkę można także nabyć wraz z dwiema innymi książkami prof. Stawowskiego:

- Wokół idei wspólnoty - to książka o kluczowych pytaniach filozofii politycznej, na które próbowali odpowiedzieć najwięksi myśliciele w dziejach – Platon, Hobbes, Schmitt, Hegel i wielu innych – a które wciąż pozostają aktualne i nadal wpływają na naszą rzeczywistość, często znacznie bardziej niż skłonni bylibyśmy przyznać. 

- Niemoralna demokracja - to książka o największych dylematach filozofii politycznej i ich wpływie na współczesne dyskusje m.in. o demokracji, polityce, aborcji, eutanazji, karze śmierci i chrześcijańskich korzeniach Europy. 

Cena pakietu: 70 zł wraz z VAT i przesyłką (oszczędność 20 zł) - http://omp.org.pl/ksiegarniaPakiety.php lub sklepik@omp.org.pl

***

Wkrótce premiera: Michał Jaskólski, Kaduceus polski. Myśl polityczna konserwatystów krakowskich 1866-1934

Kaduceus polski – 95. pozycja w serii Biblioteka Myśli Politycznej – to książka o fenomenie konserwatyzmu krakowskiego, jednego z najważniejszych zjawisk w dziejach polskiej myśli politycznej. O jego znaczeniu przesądziła dojrzałość intelektualna rozważań czołowych myślicieli nurtu: Józefa Szujskiego, Stanisława Koźmiana, Michała Bobrzyńskiego, Władysława Leopolda Jaworskiego, czy Stanisława Estreichera. Konserwatyzm krakowski był również zjawiskiem stabilnym w czasie, odgrywającym dużą rolę w polityce polskiej drugiej połowy XIX i początków XX wieku. Do jego wyjątkowej na tle innych doktryn epoki recepcji przyczyniły się także sztuka i literatura. To one przez osoby Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego (choć nie tylko) wpisały konserwatystów krakowskich w świadomość Polaków w postaci słowa-znaku, którym stała się nazwa „stańczycy”, do dziś budząca emocje i często przywoływana jako jedno z najważniejszych odniesień w dyskusjach o polskiej tradycji politycznej. Owych dyskusji nie sposób bowiem prowadzić pomijając rozważania konserwatystów krakowskich na temat narodu, państwa, władzy i wielu innych kluczowych zagadnień, poddanych w niniejszej książce gruntownej analizie.

Autor książki, prof. dr hab. Michał Jaskólski jest kierownikiem Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Napisał sześć monografii, kilkaset rozpraw, artykułów i recenzji, był też współautorem kilkunastu monografii zbiorowych. Głównym nurtem jego zainteresowań pozostaje polska myśl polityczna na przestrzeni od XV do XIX wieku oraz liczne nurty myśli europejskiej. Jest pomysłodawcą, redaktorem i współautorem monumentalnego i jedynego jak dotąd w Polsce Słownika historii doktryn politycznych. Ostatnio opublikował 13 różnych esejów o myśli politycznej i nie tylko (2013).  

344 strony, miękka oprawa, cena detaliczna w sklepie OMP: 35 zł z VAT i przesyłką (zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=271 lub sklepik@omp.org.pl)

Zakup w pakiecie: Kaduceus polski + Bogdan Szlachta, Szkice o konserwatyzmie - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=33 + Stanisław Estreicher, Konserwatyzm krakowski http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=258 + Stanisław Tarnowski, Królowa opinia, - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=206 + Maciej Starzewski, Demokracja i totalizm - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=235. Wartość książek w pakiecie: 175 zł, cena

pakietu: 120 zł (z VAT i przesyłką).

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl, oraz http://omp.org.pl/ksiegarniaPakiety.php - pakiet: Konserwatyści krakowscy.

***

Wkrótce premiera: Władysław Konopczyński, Kwestia bałtycka

Kwestia bałtycka, wydana po raz pierwszy w 1947 r. praca prof. Władysława Konopczyńskiego (1880-1952), należy do klasycznych dzieł historiografii polskiej. Jest przekrojowym studium dziejów zmagań o dominację lub choćby obecność nad Bałtykiem, toczonych przez zmieniające się organizmy polityczne, powstające i upadające w tym regionie na przestrzeni jego historii pisanej aż do II wojny światowej. Autor analizuje politykę najważniejszych aktorów nadbałtyckiej rozgrywki – Duńczyków, Szwedów, Niemców, Rosjan, Polaków – ukazuje czynniki, za sprawą których w różnych okresach jedne państwa osiągały w niej przewagę, a inne ponosiły porażki, a nawet przestawały odgrywać znaczącą rolę. Kreśląc fascynującą panoramę zmiennych europejskich sojuszy, przedstawia także wpływ na te zmagania Anglii, Holandii, Francji, Austrii i Hiszpanii. Opisując rywalizację potęg, nie zapomina o uwikłanych w nią losach mniejszych plemion a później narodów. Z jego znakomitej analizy wyłania się bardzo złożony, ale spójny obraz zmagań, których skutki dla polityki europejskiej były niekiedy kluczowe: jedne państwa wynosząc na szczyty, inne spychając na margines. Kwestia bałtycka była bowiem znacznie bardziej istotna dla Europy, niż obecnie skłonni jesteśmy przeważnie sądzić. Edycja Ośrodka Myśli Politycznej i Muzeum Historii Polski zawiera niepublikowany dotąd rozdział VIII rozprawy Władysława Konopczyńskiego. W edycji z 1947 r. nie mógł on się znaleźć m.in. z powodu krytycznych opinii na temat bałtyckiej polityki Rosji sowieckiej w okresie międzywojennym. Zachował się wszakże w maszynopisie, z którego został zaczerpnięty do niniejszego wydania. Znalazły się w nim także inne poświęcone kwestii bałtyckiej teksty wybitnego historyka, w tym po raz pierwszy publikowany artykuł Polska powojenna i świat skandynawski.

„Bez znajomości wcześniejszych epok, tak wnikliwie opisanych przez jednego z najznamienitszych historyków polskich, zrozumienie dzisiejszych realiów regionu bałtyckiego jest niepełne, gdyż powierzchowne. Dlatego też każdy zainteresowany źródłami nadbałtyckiej współczesności powinien sięgnąć do prezentowanej pracy, po to, by być świadom pamięci historycznej i doświadczeń, które stały się udziałem mieszkających tu narodów, i które ukształtowały sposób oglądania przez nie także współczesnej nam rzeczywistości”. 

– fragment "Słowa wstępnego" Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego

Książka wydana wraz z Muzeum Historii Polski.

Miękka oprawa, 288 stron, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=273, sklepik@omp.org.pl, cena 34 zł wraz z przesyłką i VAT. Realizacja zamówień od 1 sierpnia.

Polecamy także inne książki prof. Władysława Konopczyńskiego:

- Polscy pisarze polityczni XVIII wieku, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=232, cena 39 zł wraz z VAT i przesyłką

- O wartość naszej spuścizny dziejowej, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=77, cena 35 zł wraz z przesyłką i VAT

- Polska a Turcja 1683-1792, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=255, cena wraz z przesyłką i VAT 34 zł

***

Nowe wpisy na blogu OMP

- Dlaczego III RP to nie V Republika, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1274#more-1274

- Kto nie czyta, niech nie rządzi, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1272

- Rządziłeś Polską, nie jedź do Francji!, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1262

- Ta łajba jeszcze płynie, ale czy wie dokąd?, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1257

- Władysław Konopczyński i kwestia bałtycka, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1289

***

Film z dyskusji „Czas na Europę Środkową?”

Przedstawiamy nagranie wystąpień dr Piotra Naimskiego, prof. Krzysztofa Szczerskiego i dr hab. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego z dyskusji „Czas na Europę Środkową?” (Kraków, 30 maja 2014 r.), która stanowiła część Kongresu Polska Wielki Projekt. - http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=479:film-z-dyskusji-qczas-na-europ-rodkowq&catid=14:film&Itemid=10

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl

www.forum-pl-lt.com

www.forum-pl-cz.com

 


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP