Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2014-09-30
Numer wydania: 159

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 30 września 2014

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Bogdan Szlachta o realizmie w polskiej myśli politycznej XVI w., Michał Łuczewski o polskich socjalistach i geopolityce, Ramūnas Vilpišauskas o państwach bałtyckich w UE, Piotr Koryś o realizmie politycznym Narodowej Demokracji)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (Włodzimierz Bernacki o wizjach ładu międzynarodowego w myśli I RP, Kazimierz Władysław Kumaniecki o problemie europejskim)

- konferencja poświęcona Mirosławowi Dzielskiemu (Kraków, 10-11 października 2014)

- zaproszenie na wykład Anne White do Londynu (9 października 2014)

- premiera: Władysław Konopczyński, Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej (Biblioteka Klasyki Historiografii)

- premiera: Wojna się nie skończyła (Z Archiwów Bezpieki. Nieznane Karty PRL)

- nowe wpisy na blogu OMP (o geopolityce, nowych wizjach dla Europy i antykomunizmie)

- nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl (rozmowy z Andrzejem Pukszto o litewskich i Adamem Burakowskim o rumuńskich reakcjach na sytuację na Ukrainie, politykę UE i działania Rosji, Piotr Bajda o pęknięciu Grupy Wyszehradzkiej w kwestii polityki wobec Rosji)

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas i dołączenia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP - http://www.omp.org.pl/klub.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- prof. Bogdan Szlachta, Realizm w polskiej myśli politycznej XVI wieku (wprowadzenie do badań), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=353

- dr Michał Łuczewski, W drodze do państwa. Polskich socjalistów kłopoty z geopolityką, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=350

- prof. Ramūnas Vilpišauskas, Narodowe preferencje i siła w europejskim przetargu nowych państw członkowskich po przystąpieniu do UE: państwa bałtyckie – nadal tylko odbiorcy polityki?, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=351  

- dr Piotr Koryś, Realizm polityczny w myśli Narodowej Demokracji, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=352

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Włodzimierz Bernacki, Wizje ładu międzynarodowego w polskiej myśli politycznej XV-XVIII wieku, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=533

- Kazimierz Władysław Kumaniecki (1880-1941), Problem europejski, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=534

***

Konferencja „Mirosław Dzielski. Filozofia, gospodarka, państwo”

10 i 11 października odbędzie się konferencja upamiętniająca 25. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli 2. połowy XX wieku. Organizują ją Instytut Filozofii UJ, Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe i Ośrodek Myśli Politycznej. Program: http://omp.org.pl/aktualnosc.php?idAktualnosci=225. Jednym z mówców na konferencji będzie prof. Michael Novak. Z tekstem jego wystąpienia, Twenty-five years later: Dzielski's contribution to liberty, można zapoznać się na stronie: http://omp.org.pl/artykul_en.php?artykul=22.

***

Zaproszenie na wykład do Londynu

9 października, o 18.30, w Ambasadzie RP w Londynie (47 Portland Place) rozpocznie się wykład prof. Anne White pt. Polish Perspectives on Freedom of Movement. Stanowi on część projektu Polski parlamentaryzm i demokratyczne tradycje. Więcej informacji: http://omp.org.pl/aktualnosc_en.php?idAktualnosci=223

***

Premiera: Władysław Konopczyński Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej

W dziejach Polski niewiele było równie interesujących i kontrowersyjnych projektów politycznych, jak Rada Nieustająca. Nieliczni zwolennicy uznawali ją za cenny wysiłek reformatorski, zmierzający do tego, by Rzeczpospolita wreszcie otrzymała stały rząd. Krytycy uważali jedynie za kolejny krok na drodze podporządkowywania Polski sąsiednim mocarstwom, zwłaszcza Rosji. Przez dziesięciolecia spierano się o jej praktyczne znaczenie i czy można ją stawiać na równi z innymi europejskimi rządami epoki. Dziś o Radzie Nieustającej mówi się wszakże już niewiele – pozostaje ona w głębokim cieniu Sejmu Czteroletniego. Lekceważenie tej instytucji jest jednak błędem: zwłaszcza nieznajomość jej genezy uniemożliwia należyte zrozumienie ostatnich dekad I RP. Książka prof. Władysława Konopczyńskiego, jedna z najważniejszych jego prac, pozwala nadrobić te zaległości. Jest zarazem pasjonującą ponadczasową opowieścią o polskiej polityce, której współczesne oblicze – mimo zupełnie innych ram instytucjonalnych – ma zaskakująco wiele wspólnego z jej obrazem z czasów upadku państwa i prób jego ratowania.

Współwydawca: Muzeum Historii Polski

Wprowadzenie: prof. Piotr Biliński

352 strony, miękka oprawa, format 145x205 mm, cena w Księgarni OMP: 35 zł (z VAT i przesyłką) - zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=276 lub sklepik@omp.org.pl – realizacja zamówień po 14 października.

Polecamy także inne książki prof. Władysława Konopczyńskiego:

- Kwestia bałtycka, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=273, sklepik@omp.org.pl, cena 34 zł wraz z przesyłką i VAT

Polscy pisarze polityczni XVIII wieku, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=232, cena 39 zł wraz z przesyłką i VAT

O wartość naszej spuścizny dziejowej, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=77, cena 35 zł wraz z przesyłką i VAT

Polska a Turcja 1683-1792, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=255, cena wraz z przesyłką i VAT 34 zł

***

Premiera: Wojna się nie skończyła (pod redakcja Filipa Musiała)

W maju 1945 r. mieszkańcy Europy Zachodniej mogli świętować koniec wojny. Jednak dla Polski walka się nie skończyła. Rzeczpospolita została zajęta przez Armię Czerwoną, a Związek Sowiecki narzucił jej nowe władze i system polityczny, pozbawiając zarazem niemal połowy przedwojennego terytorium. Dlatego wielu działaczy wojennego podziemia – którzy dotąd bohatersko stawiali opór okupantom niemieckim – pozostało w konspiracji. Wciąż walczyli o ten sam cel – o niepodległe państwo. Teraz musieli wszakże stawić czoła sowieckiemu komunizmowi i jego polskim agentom... 

Książka wydana przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Ośrodek Myśli Politycznej – 22. Pozycja w serii Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL.

188 strony, miękka oprawa, cena wraz z przesyłką i VAT 28 zł (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=277; sklepik@omp.org.pl)

***

Nowe wpisy na blogu OMP

- O pragnieniu nowej wizji, czyli jak wpędzić Europę w tarapaty, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1365

- Antykomunizm – idea o szczególnych konsekwencjach, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1354

- Geopolityczny akt oskarżenia wobec elit I RP, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1351

- O pewnej wyższości Ameryki nad Europą, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1344

- Mała lekcja geopolityki, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1339

***

Nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl

Wywiady:

- Co z Europą?  - rozmowa z prof. Andrzejem Pukszto (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie), http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=485:co-z-europ-rozmowa-z-prof-andrzejem-pukszto&catid=18:wywiady&Itemid=14  

- Rumunii nie po drodze z Rosją – rozmowa z dr. Adamem Burakowskim (Instytut Studiów Politycznych PAN), http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=482:rumunii-nie-po-drodze-z-rosj-rozmowa-z-dr-adamem-burakowskim&catid=18:wywiady&Itemid=14

Analiza

- dr Piotr Bajda, Kreml demontuje Grupę Wyszehradzką, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=484:piotr-bajda-qkreml-demontuje-grup-wyszehradzkq&catid=13:teksty&Itemid=9

***

Polecamy:

- Julian Klaczko, Wędrówki włoskie

Polecamy premierę w nowej serii Tradycja i Kultura. Zebrane w tomie Wędrówki włoskie cztery dzieła Juliana Klaczki: Św. Franciszek z Asyżu i gotycyzm włoskiListy włoskieWieczory florenckie oraz Rzym i Odrodzenie. Juliusz II są fascynującą, erudycyjną podróżą przez dzieje włoskiej kultury i polityki – od średniowiecza po wiek XIX. Autor z wybitnym znawstwem interpretuje twórczość Dantego, Michała Anioła, Rafaela, Bramantego i wielu innych mistrzów. Z niezwykłą finezją przedstawia postacie największych ówczesnych włoskich artystów, mężów stanu i ludzi Kościoła. Ukazuje również drogę, jaką Włochy przeszły ku jedności, jak ewoluowała ich kultura i jak zmieniała się polityka – a także, jaki wpływ te procesy miały na całą Europę. 

608 stron, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=275 / sklepik@omp.org.pl; cena wraz z przesyłką i VAT: 39 zł. Realizacja zamówień od 15 sierpnia.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl

www.forum-pl-lt.com

www.forum-pl-cz.com


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP