Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2015-02-13
Numer wydania: 162

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 13 lutego 2015 r.

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (klasyczny tekst Edmunda Burke’a o polityce gospodarczej, Václav Lidl o czeskiej polityce wschodniej, Támas Novák o węgierskiej polityce wobec Rosji, Marek Magierowski o polityce francuskiej, hiszpańskiej i włoskiej wobec Rosji)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (opracowanie: Piotr Koryś o gospodarce w II RP; teksty źródłowe: Stanisław Bukowiecki o konstytucjach 3 maja i marcowej, Adolf Bocheński o pamięci historycznej i rodzinnej Polaków)

- nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Adolf Bocheński, Imperializm państwowy

- nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Agnieszka Czarnecka, Marianna wciąż katolicka?

- polecamy w serii Studia i Analizy: Udana transformacja na peryferiach?

- nowe wpisy na blogu OMP (felieton o wątkach politycznych w kinie akcji rodem z Hollywood, komentarz w sprawie polityki wobec Rosji, Zygmunt Krasiński o polskiej odmienności)

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku

Ośrodek Myśli Politycznej: 23 lata nieprzerwanej działalności. Już ponad 250 wydanych książek – w tym kilkadziesiąt wznowień polskiej klasyki minionych stuleci. Ponad 100 zorganizowanych konferencji i debat publicznych. Mnóstwo darmowej treści na dobrym poziomie merytorycznym udostępnionej w Internecie. Wśród instytucji tego typu niewiele jest mogących pochwalić się takim dorobkiem – a to wszystko bez stałego wygodnego dopływu funduszy z budżetu państwa czy samorządu, bez ulegania intelektualnym i politycznym modom, dzięki którym niekoniecznie czyni się mądrzejszą debatę publiczną, ale za to można wzbogacić się instytucjonalnie czy wypromować indywidualnie. 

OMP wybrał inną drogę – trudniejszą, bo niedochodową i z dala od głównego nurtu medialnego – ale naszym zdaniem bardzo polskiemu życiu intelektualnemu potrzebną. Te 23 lata dowiodły - w naszym nieskromnym przekonaniu – że jak mało które środowisko potrafimy być konsekwentni i skuteczni w tym, co robimy. A są dziedziny – jak popularyzacja polskich tradycji politycznych minionych stuleci – w których staliśmy się niemal niezastąpieni, bo prawie nikomu poza nami nie chce się nimi na taką skalę zajmować, mimo że są wartościowe i potrzebne.

Wszystkiego tego – książek, konferencji, debat, artykułów i innych materiałów dostępnych w Internecie – może być jeszcze więcej, na jeszcze wyższym poziomie – z Państwa pomocą. Dlatego prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku (http://omp.org.pl/podatekOMP.php, KRS to 0000076016), a także przystąpienia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP (http://omp.org.pl/klub.php) – osób wspierających nas comiesięcznymi wpłatami – bądź zasilania nas jednorazowymi darowiznami. Wszelka pomoc jest dla nas bardzo cenna.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Edmund Burke, Refleksje o dane o nieurodzaju, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=370

- Václav Lidl, Między Pragą a Moskwą: kontrowersje na temat natury czeskiej polityki wschodniej, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=369

- Támas Novák, Rosja, Węgry i Unia Europejska, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=368

- Marek Magierowski, Francja, Hiszpania, Włochy a Rosja, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=367

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Piotr Koryś, Gospodarka polska w międzywojniu. Rozwojowy sukces czy porażka?, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=544

- Stanisław Bukowiecki (1867-1944), Naczelne kierunki ustawy 3 Maja a Konstytucja obowiązująca, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=545

- Adolf Bocheński (1909-1944), Funkcje społeczne ruchu heraldycznego i rodzinoznawczego w Polsce, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=546

***

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Adolf Bocheński, Imperializm państwowy

Imperializm państwowy to wybór pism Adolfa Bocheńskiego z pierwszych lat jego twórczości, gdy formułował idee i koncepcje, którym pozostał wierny przez całe życie. Ich znajomość pozwala w pełni zrozumieć stanowisko zajmowane przez niego w późniejszych artykułach z „Buntu Młodych”, czy w słynnej książce Między Niemcami a Rosją. Są one ważne jednak nie tylko z tego powodu. Teksty Bocheńskiego z drugiej połowy lat 20-tych i początku 30-tych dotyczą bowiem największych wówczas dylematów polityki polskiej: jakości funkcjonowania ustroju II RP i jej elit politycznych, zagrożeń wynikających z geopolitycznego położenia Polski, skutków dokonujących się w niej wtedy przemian społecznych i kulturowych. Analizował te zagadnienia w szerokiej perspektywie polskiej historii, czyniąc swe ich ujęcie doskonałym studium polityczności Polaków: jej tradycji i współczesności, rozpatrywanych ze stanowiska konserwatywnego. Równie frapująco pisał o polityce i życiu intelektualnym innych państw, zwłaszcza Francji, Włoch, Niemiec, Ukrainy. Zawarte w tym tomie erudycyjne analizy polityczne Bocheńskiego pozostają do dziś cennym źródłem wiedzy i inspiracji – świadectwem niezwykłego talentu, który rozkwitł w pełni już na samym początku jego twórczości. 

Wyboru dokonał i wstępem opatrzył Kazimierz Michał Ujazdowski

Współwydawca: Muzeum Historii Polski

424 strony, miękka oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=280, sklepik@omp.org.pl, cena 35 zł wraz z przesyłką i VAT

***

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Agnieszka Czarnecka, Marianna wciąż katolicka? O rewolucyjności przemian francuskiego społeczeństwa i Kościoła katolickiego przełomu lat 60. i 70 XX w.

Zagadnienie związku między francuskim katolicyzmem a przemianami społecznopolitycznymi lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. nie zostało do tej pory poddane analizie w polskiej literaturze. W opracowaniach naukowych poświęconych współczesnej Francji problematyka religii katolickiej jest właściwie nieobecna. Niniejsza monografia ma ambicję zapełnienia tej pustki. Jaki był stosunek francuskich katolików do protestów Maja ‘68 r., co sądzili o postanowieniach Soboru Watykańskiego II, jacy myśliciele wpływali w największym stopniu na ich ideową tożsamość, jak organizowali się w życiu religijnym, społecznym i politycznym – przedstawiane w książce odpowiedzi na te i wiele innych pytań pozwalają nie tylko poznać miejsce katolicyzmu w V Republice, ale i zrozumieć istotę francuskiej polityczności, wzbudzającej wiele kontrowersji, a wciąż w Polsce słabo znanej.

s. 376, miękka oprawa, format 145x205, cena detaliczna netto: 35 zł; zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=279, sklepik@omp.org.pl

***

Polecamy w serii Studia i Analizy: Udana transformacja na peryferiach?

Pod redakcją Justinasa Dementavičiusa i Artura Wołka

W stosunkach polsko-litewskich panuje złudne przekonanie, że obydwa kraje znają się na tyle dobrze, że nie są w stanie wzajemnie niczym się zaskoczyć, że przyczyn naszych nieporozumień należy szukać w historycznych zaszłościach, braku woli współpracy, wewnętrznej polityce, dysproporcji potencjałów, ale na pewno nie w braku wiedzy o sąsiedzie. Chociaż są argumenty za takim stanowiskiem, twórcy tej książki wychodzą z założenia, że wzajemne relacje najmocniej determinuje słaba znajomość współczesnej Litwy w Polsce i współczesnej Polski na Litwie. Zebrane w niniejszym tomie teksty mają przynajmniej częściowo ten stan rzeczy zmienić. Ich autorzy – w tym czołowi litewscy historycy, socjolodzy i politolodzy – rozważają m.in. kwestie:

- Jak sowiecka przeszłość wpływa na litewską rzeczywistość w niepodległym państwie?

- Jakie wartości są ważne dla litewskich polityków, jak chcą je wcielać w życie i czy im się to udaje?

- Czym dla litewskich elit jest naród i jak postrzegają rolę państwa?

- Jakie czynniki były kluczowe dla rozwoju politycznego Litwy po odzyskaniu niepodległości?

- Jakie są przejawy i skutki peryferyjności gospodarczej państwa i jej wpływ na przebieg i jakość transformacji politycznej?

- Czy możliwe jest ściślejsze współdziałanie Polski i Litwy na arenie międzynarodowej?

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=261, cena wraz z przesyłką i VAT: 35 zł.

***

Nowe wpisy na blogu OMP

- Prezydent USA ratuje pokój – gdy go lubi Hollywood, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1756

- Specjaliści od resetu – ale nie od rozsądnej polityki, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1750

- Wypisy z Krasińskiego: polska odmienność, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1760

***

Polecamy:

- Władysław Konopczyński Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej

W dziejach Polski niewiele było równie interesujących i kontrowersyjnych projektów politycznych, jak Rada Nieustająca. Nieliczni zwolennicy uznawali ją za cenny wysiłek reformatorski, zmierzający do tego, by Rzeczpospolita wreszcie otrzymała stały rząd. Krytycy uważali jedynie za kolejny krok na drodze podporządkowywania Polski sąsiednim mocarstwom, zwłaszcza Rosji. Przez dziesięciolecia spierano się o jej praktyczne znaczenie i czy można ją stawiać na równi z innymi europejskimi rządami epoki. Dziś o Radzie Nieustającej mówi się wszakże już niewiele – pozostaje ona w głębokim cieniu Sejmu Czteroletniego. Lekceważenie tej instytucji jest jednak błędem: zwłaszcza nieznajomość jej genezy uniemożliwia należyte zrozumienie ostatnich dekad I RP. Książka prof. Władysława Konopczyńskiego, jedna z najważniejszych jego prac, pozwala nadrobić te zaległości. Jest zarazem pasjonującą ponadczasową opowieścią o polskiej polityce, której współczesne oblicze – mimo zupełnie innych ram instytucjonalnych – ma zaskakująco wiele wspólnego z jej obrazem z czasów upadku państwa i prób jego ratowania.

Współwydawca: Muzeum Historii Polski, wprowadzenie: prof. Piotr Biliński

352 strony, miękka oprawa, format 145x205 mm, cena w Księgarni OMP: 35 zł (z VAT i przesyłką) - zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=276 lub sklepik@omp.org.pl

- Julian Klaczko, Wędrówki włoskie

Polecamy premierę w nowej serii Tradycja i Kultura. Zebrane w tomie Wędrówki włoskie cztery dzieła Juliana Klaczki: Św. Franciszek z Asyżu i gotycyzm włoskiListy włoskieWieczory florenckie oraz Rzym i Odrodzenie. Juliusz II są fascynującą, erudycyjną podróżą przez dzieje włoskiej kultury i polityki – od średniowiecza po wiek XIX. Autor z wybitnym znawstwem interpretuje twórczość Dantego, Michała Anioła, Rafaela, Bramantego i wielu innych mistrzów. Z niezwykłą finezją przedstawia postacie największych ówczesnych włoskich artystów, mężów stanu i ludzi Kościoła. Ukazuje również drogę, jaką Włochy przeszły ku jedności, jak ewoluowała ich kultura i jak zmieniała się polityka – a także, jaki wpływ te procesy miały na całą Europę. 

608 stron, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=275, sklepik@omp.org.pl; cena wraz z przesyłką i VAT: 39 zł.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl

www.forum-pl-lt.com

www.forum-pl-cz.com


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP