Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2015-03-24
Numer wydania: 163

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 24 marca 2015 r.

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (prof. Miłowit Kuniński o stoicyzmie Kanta, wywiad z prof. Markiem Kornatem o dyplomacji II RP, dr hab. Marek A. Cichocki o polityce Niemiec wobec Rosji)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty źródłowe: Stanisław Estreicher polemizuje z Oswaldem Balzerem na temat przyczyn upadku I RP a Jan Tarnowski z Romanem Dmowskim w sprawie polityki polskiej podczas I wojny światowej, Erazm Ciołek przemawia przed papieżem Borgią, Stanisław Karnkowski występuje przed elekcją Zygmunta III Wazy, Zygmunt Krasiński lisze list do Edwarda Jaroszyńskiego)

- zaproszenie na konferencję Władza polityczna i przywództwo w Unii Europejskiej. Konserwatywna odpowiedź na ich kryzys (Kraków, 17-18 kwietnia 2015) w ramach kongresu Polska Wielki Projekt

- nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl (materiały w Przeglądzie prasy i Internetu o polityce rosyjskiej i reakcji na nią w USA i UE)

- nowy film na kanale www.youtube.com/osrodekmysli (nagranie z dyskusji Jak zbudować dobre państwo? Doświadczenia rumuńskie)

- nowa książka w sklepie OMP: Polacy we Włoszech. Historia, współczesność, zmiany 

- nowe wpisy na blogu OMP (felieton o ułomnościach polityki brytyjskiej, wspomnienie tzw. Dymitriad i nawiązanie do tekstu Adolfa Bocheńskiego o krótkiej pamięci rodowej Polaków)

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku

Ośrodek Myśli Politycznej: 23 lata nieprzerwanej działalności. Już ponad 250 wydanych książek – w tym kilkadziesiąt wznowień polskiej klasyki minionych stuleci. Ponad 100 zorganizowanych konferencji i debat publicznych. Mnóstwo darmowej treści na dobrym poziomie merytorycznym udostępnionej w Internecie. Wśród instytucji tego typu niewiele jest mogących pochwalić się takim dorobkiem – a to wszystko bez stałego wygodnego dopływu funduszy z budżetu państwa czy samorządu, bez ulegania intelektualnym i politycznym modom, dzięki którym niekoniecznie czyni się mądrzejszą debatę publiczną, ale za to można wzbogacić się instytucjonalnie czy wypromować indywidualnie. 

OMP wybrał inną drogę – trudniejszą, bo niedochodową i z dala od głównego nurtu medialnego – ale naszym zdaniem bardzo polskiemu życiu intelektualnemu potrzebną. Te 23 lata dowiodły - w naszym nieskromnym przekonaniu – że jak mało które środowisko potrafimy być konsekwentni i skuteczni w tym, co robimy. A są dziedziny – jak popularyzacja polskich tradycji politycznych minionych stuleci – w których staliśmy się niemal niezastąpieni, bo prawie nikomu poza nami nie chce się nimi na taką skalę zajmować, mimo że są wartościowe i potrzebne.

Wszystkiego tego – książek, konferencji, debat, artykułów i innych materiałów dostępnych w Internecie – może być jeszcze więcej, na jeszcze wyższym poziomie – z Państwa pomocą. Dlatego prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku (http://omp.org.pl/podatekOMP.php, KRS to 0000076016), a także przystąpienia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP (http://omp.org.pl/klub.php) – osób wspierających nas comiesięcznymi wpłatami – bądź zasilania nas jednorazowymi darowiznami. Wszelka pomoc jest dla nas bardzo cenna.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Miłowit Kuniński, Stoicyzm Kanta, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=372

- Marek Kornat, II RP – dyplomacja od podstaw (wywiad), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=373

- Marek A. Cichocki, Polityka Niemiec wobec Rosji w świetle aneksji Krymu, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=371   

*** 

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Stanisław Estreicher (1869-1939), Przyczyny upadku Polski, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=551

- Jan Tarnowski (1860-1928), Skutki niekonsekwencji, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=552

- Erazm Ciołek (1474-1522), Mowa miana w Rzymie roku Pańskiego 1501 (przed papieżem Aleksandrem VI), http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=550

- Stanisław Karnkowski (1520-1603), Mowa księdza prymasa miana przed elekcją Zygmunta III r. 1587, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=549

- Zygmunt Krasiński (1812-1859), List do Edwarda Jaroszyńskiego, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=547

***

Zaproszenie na konferencję: Władza polityczna i przywództwo w Unii Europejskiej. Konserwatywna odpowiedź na ich kryzys

Kraków, 17-18 kwietnia 2015, krakowska odsłona Kongresu Polska Wielki Projekt

 

Piątek, 17 kwietnia

16.00-20.00

Europa: co dalej? Konserwatywna odpowiedź na ewolucję Unii Europejskiej i wyzwania współczesnej polityki

Zagadnienia:

- Jaka jest zdolność konserwatystów, aby kształtować politykę europejską zgodnie z ich ideami i koncepcjami?

- Jaki model europejskiej integracji i ewolucji UE jest do zaakceptowania przez konserwatywnych polityków, ekspertów i intelektualistów? Czy ich akceptacja dla UE ma swoje granice, związane z jej kształtem politycznym, czy forsowanymi przez jej instytucje i prawodawstwo ideologicznie motywowanymi rozwiązaniami?

- Czy konserwatyzm jest użytecznym terminem i szyldem w myśleniu o europejskiej polityce i w jej prowadzeniu?

- Czy aksjologia wciąż ma znaczenie w Europie? Czy jej obecność w polityce europejskiej wzmacnia pozycję konserwatystów, czy ją osłabia?

- Czy konserwatyści powinni wspierać ideę wzmocnienia roli UE w stosunkach międzynarodowych? Czy taka idea jest w obecnych warunkach realistyczna?

- Czy w ogóle jest do pomyślenia konserwatywne przywództwo w UE, biorąc pod uwagę trendy, które dominują we współczesnej polityce i kulturze?

- Czy konserwatyści stoją przed alternatywą: być wiernym swoim zasadom, czy być skutecznym politycznie (w polityce międzynarodowej i wewnętrznej)?

Mówcy: prof. Ferenc Hörcher, prof. Miłowit Kuniński, red. Marek Magierowski, prof. Ryszard Legutko, dr hab. Artur Wołek, red. Martin Weiss, dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski, red. Bronisław Wildstein

18 kwietnia

10.30-13.00

Europa na rozdrożu: polityczne i ideologiczne wyzwania dla państw środkowoeuropejskich

Zagadnienia:

- Jaki model integracji europejskiej i ewolucji UE jest akceptowalny z perspektywy interesów narodowych państw Europy Środkowej? Jakie są granice ich akceptacji?

- Co powinno zostać uczynione z legitymizacją społeczną europejskich instytucji? Jak odpowiedzieć na problem deficytu demokracji w niepochodzących z wyborów ciałach UE i braku wpływu obywateli poszczególnych państw członkowskich UE na politykę swoich rządów dotyczącą legislacji i politycznych decyzji Unii? Czy demokratyzacja UE byłaby korzystna dla państw środkowoeuropejskich, czy osłabiłaby ich pozycję?

- Czy interesy ekonomiczne państw środkowoeuropejskich powinny być decydujące dla ich polityki w ramach UE?

- Jak elity polityczne państw Europy Środkowej traktują swą rolę w europejskiej polityce: czy z perspektywy narodowych interesów i ideologicznych zasad, czy raczej jako element wewnętrznej rywalizacji (co dominuje: pryncypialne czy pragmatyczne podejście)?

- Czy powinniśmy poważnie myśleć o scenariuszu rozpadu UE? Jakie byłyby koszty i korzyści takiego scenariusza, analizowane z perspektywy krajów środkowoeuropejskich?

Mówcy: dr Adam Burakowski, red. Jaroslav Daniška, dr Adrian Papahagi, dr Martin Slaný, red. Virginijus Valentinavičius, red. Lenka Zlámalová

13.45-16.00

Władza polityczna w Unii Europejskiej

Zagadnienia:

- Jaki powinien być podział kompetencji między ośrodkami władzy państw narodowych i instytucjami UE, który byłby akceptowalny dla konserwatystów?

- Czego dowiadujemy się o formalnych i nieformalnych mechanizmach decyzyjnych w UE, kiedy analizujemy jej rolę w obecnym kryzysie międzynarodowym?

- Jakich nieformalnych mechanizmów używa UE, by zmusić państwa członkowskie, by zaakceptowały i zastosowały rozwiązania forsowane przez UE? Jak państwa członkowskie przeciwstawiają się tym mechanizmom?

- Jaki jest wpływ bilateralnej i multilateralnej współpracy między państwami członkowskimi UE na jej procesy decyzyjne?

- Jaki wpływ na politykę UE wywierają nie-państwowe podmioty – media, biznes, nieformalne grupy interesów?

- Jak konserwatyści mogą powstrzymać rozrost unijnych struktur biurokratycznych?

- Jak uczynić proces decyzyjny w UE bardziej efektywnym (zarówno pod kątem uzgadniania i podejmowania decyzji, jak i ich wcielania w życie) bez narażenia na szwank interesów wszystkich państw członkowskich, niezależnie od ich potencjału czy politycznego znaczenia w Unii?

Mówcy: prof. Zdzisław Krasnodębski, dr Csaba Törő, dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, uczestnictwo w konferencji możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu się (do 12 kwietnia): biuro@omp.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po przyjęciu zgłoszenia zostaną przesłane informacje o miejscu spotkania.

***

Nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl

Przegląd prasy i Internetu

- Stratfor: W sprawie Rosji Niemcy mają związane ręce?, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=510:stratfor-w-sprawie-rosji-niemcy-maj-zwizane-rce&catid=17:przegld&Itemid=13

- Rzecznik rządu węgierskiego o polityce UE wobec Rosji, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=509:rzecznik-rzdu-wgierskiego-w-rozmowie-z-rtcom-o-polityce-ue-wobec-rosji-&catid=17:przegld&Itemid=13

- Thomas K. Grose: Rosja chce zmienić układ sił, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=508:thomas-k-grose-us-news-rosja-chce-zmieni-ukad-si&catid=17:przegld&Itemid=13

- Maria Snegovaya: Wysokie ceny ropy, a więc z Rosją będą znowu kłopoty?, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=507:maria-snegovaya-washington-post-wysoka-cena-ropy-a-wic-rosja-&catid=17:przegld&Itemid=13

- Joerg Forbrig: Z Rosją zawsze może być gorzej, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=506:joerg-forbrig-german-marshall-fund-z-rosj-zawsze-moe-by-gorzej&catid=17:przegld&Itemid=13

- Stratfor: Dlaczego Włochy chcą współpracy z Rosją?, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=505:stratfor-dlaczego-wochy-chc-wspopracy-z-rosj&catid=17:przegld&Itemid=13

- Steven Erlanger: Ambiwaletne Niemcy wobec kryzysów, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=504:steven-erlanger-new-york-times-ambiwalentne-niemcy-wobec-kryzysow&catid=17:przegld&Itemid=13

- Badania Gallupa: Rosja największym wrogiem Stanów Zjednoczonych, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=503:badania-gallupa-rosja-najwikszym-wrogiem-stanow-zjednoczonych&catid=17:przegld&Itemid=13

- Jeb Bush: Nie budzimy strachu w naszych wrogach, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=501:jeb-bush-nie-budzimy-strachu-w-naszych-wrogach&catid=17:przegld&Itemid=13

- Anne Applebaum: Putin zwycięża, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=500:anne-applebaum-the-spectator-putin-zwycia&catid=17:przegld&Itemid=13

- Izba Lordów wytyka błędy w polityce wobec Rosji, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=499:izba-lordow-wytyka-bdy-w-polityce-wobec-rosji&catid=17:przegld&Itemid=13

***

Nowy film na kanale www.youtube.com/osrodekmysli

- Jak zbudować dobre państwo? Doświadczenia rumuńskie - http://youtu.be/znI78w8vPBI?a. Nagranie z dyskusji zorganizowanej 6 marca 2015 r. w Krakowie przez Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, Ośrodek Myśli Politycznej i Instytut Myśli Józefa Tischnera. Wzięli w niej udział dr Adam Burakowski (Instytut Studiów Politycznych PAN, autor książki System polityczny współczesnej Rumunii http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=281), prof. Armand Goşu (rumuński historyk i analityk polityczny) i prof. Zbigniew Stawrowski (dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera). Spotkanie prowadził Wojciech Jakóbik (redaktor naczelny Biznes Alert). Inspiracją do spotkania była opublikowana przez Ośrodek Myśli Politycznej i Instytut Studiów Politycznych PAN książka dr. Adama Burakowskiego System polityczny współczesnej Rumunii (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=281).

***

Nowa książka w sklepie OMP: Polacy we Włoszech. Historia, współczesność, zmiany

Tom pod redakcją Karoliny Golemo, Bartosza Kaczorowskiego i Małgorzaty Stefanowicz

Przedstawić skomplikowaną materię polsko-włoskich relacji, unikając przy tym powtórzeń, nie jest zadaniem łatwym. Losy Polaków w Italii były już wielokrotnie opisywane przez badaczy różnych dyscyplin naukowych, dziennikarzy, publicystów, działaczy społecznych, przedstawicieli środowisk polonijnych. Pomimo tego, jak wiele już powiedziano i napisano o obecności Polaków we Włoszech, problematyka ta pozostaje ciągle aktualna. Wciąż wyłaniają się nowe perspektywy dla rozważań, ponieważ zmienia się profil polskiej imigracji i okoliczności, w których ona funkcjonuje. Niewątpliwie, wszystkich Autorów i Autorki, których punkty widzenia prezentujemy w tej monografii, łączy ogromna fascynacja Italią i zaangażowanie w ciągle aktualną problematykę związków polsko-włoskich. Każdy z nich prezentuje nieco inny pogląd na omawiane sprawy, zwraca uwagę na odmienny aspekt relacji Polaków z Włochami. I to stanowi o wyjątkowości tego projektu: harmonijne połączenie wielu punktów widzenia pochodzących z różnych kręgów zawodowych i różnych pokoleń. (z Wprowadzenia)

Wydawcy: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie, Ośrodek Myśli Politycznej

Stron 372, miękka oprawa, cena wraz z przesyłką 32 zł - zamówienia http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=282 i sklepik@omp.org.pl.

***

Nowe wpisy na blogu OMP

- Wielka Brytania: już tylko najlepszy urząd pracy w Europie?, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1777

- Samozwaniec, ale jednak car, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1770

- Wypisy z Bocheńskiego: krótka pamięć Polaków, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1764  

***

Polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej: Adolf Bocheński, Imperializm państwowy

Imperializm państwowy to wybór pism Adolfa Bocheńskiego z pierwszych lat jego twórczości, gdy formułował idee i koncepcje, którym pozostał wierny przez całe życie. Ich znajomość pozwala w pełni zrozumieć stanowisko zajmowane przez niego w późniejszych artykułach z „Buntu Młodych”, czy w słynnej książce Między Niemcami a Rosją. Są one ważne jednak nie tylko z tego powodu. Teksty Bocheńskiego z drugiej połowy lat 20-tych i początku 30-tych dotyczą bowiem największych wówczas dylematów polityki polskiej: jakości funkcjonowania ustroju II RP i jej elit politycznych, zagrożeń wynikających z geopolitycznego położenia Polski, skutków dokonujących się w niej wtedy przemian społecznych i kulturowych. Analizował te zagadnienia w szerokiej perspektywie polskiej historii, czyniąc swe ich ujęcie doskonałym studium polityczności Polaków: jej tradycji i współczesności, rozpatrywanych ze stanowiska konserwatywnego. Równie frapująco pisał o polityce i życiu intelektualnym innych państw, zwłaszcza Francji, Włoch, Niemiec, Ukrainy. Zawarte w tym tomie erudycyjne analizy polityczne Bocheńskiego pozostają do dziś cennym źródłem wiedzy i inspiracji – świadectwem niezwykłego talentu, który rozkwitł w pełni już na samym początku jego twórczości. 

Wyboru dokonał i wstępem opatrzył Kazimierz Michał Ujazdowski

Współwydawca: Muzeum Historii Polski

424 strony, miękka oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=280, sklepik@omp.org.pl, cena 35 zł wraz z przesyłką i VAT

***

Polecamy w serii Studia i Analizy: Udana transformacja na peryferiach

Pod redakcją Justinasa Dementavičiusa i Artura Wołka

W stosunkach polsko-litewskich panuje złudne przekonanie, że obydwa kraje znają się na tyle dobrze, że nie są w stanie wzajemnie niczym się zaskoczyć, że przyczyn naszych nieporozumień należy szukać w historycznych zaszłościach, braku woli współpracy, wewnętrznej polityce, dysproporcji potencjałów, ale na pewno nie w braku wiedzy o sąsiedzie. Chociaż są argumenty za takim stanowiskiem, twórcy tej książki wychodzą z założenia, że wzajemne relacje najmocniej determinuje słaba znajomość współczesnej Litwy w Polsce i współczesnej Polski na Litwie. Zebrane w niniejszym tomie teksty mają przynajmniej częściowo ten stan rzeczy zmienić. Ich autorzy – w tym czołowi litewscy historycy, socjolodzy i politolodzy – rozważają m.in. kwestie:

- Jak sowiecka przeszłość wpływa na litewską rzeczywistość w niepodległym państwie?

- Jakie wartości są ważne dla litewskich polityków, jak chcą je wcielać w życie i czy im się to udaje?

- Czym dla litewskich elit jest naród i jak postrzegają rolę państwa?

- Jakie czynniki były kluczowe dla rozwoju politycznego Litwy po odzyskaniu niepodległości?

- Jakie są przejawy i skutki peryferyjności gospodarczej państwa i jej wpływ na przebieg i jakość transformacji politycznej?

- Czy możliwe jest ściślejsze współdziałanie Polski i Litwy na arenie międzynarodowej?

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=261, cena wraz z przesyłką i VAT: 35 zł.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl

www.forum-pl-lt.com

www.forum-pl-cz.com


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP