Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2015-06-12
Numer wydania: 164

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 12 czerwca 2015 r.

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (red. Marek Magierowski o konserwatyzmie w Europie, list Edmunda Burke’a do Katarzyny II, nuncjusz apostolski Juliusz Ruggieri o Polsce w r. 1568)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty źródłowe: Władysław Leopold Jaworski o Konstytucji marcowej, Maurycy Dzieduszycki o opinii publicznej, Henryk Wodzicki o kwestii włościańskiej, Maciej Słomczewski o angielskiej i francuskiej tradycji politycznej, Stanisław Koźmian o pierwszych tygodniach I wojny światowej)

- polecamy książkę z serii Tradycja i Kultura: Stanisław Tarnowski, Zygmunt Krasiński

- polecamy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: wybory pism Franciszka Kasparka, Leona Bilińskiego i Wawrzyńca Surowieckiego

- nowe filmy na kanale youtube.com/osrodekmysli 

- nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl (rozmowy z Markiem A. Cichockim, Łukaszem Warzechą i Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim; materiały w Przeglądzie prasy i Internetu o polityce rosyjskiej i reakcji na nią w USA i UE)

- nowe materiały na stronie www.sporyokapitalizm.pl (streszczenie tekstu o niemieckim ordoliberalizmie; artykuł Michała Słomczewskiego z krakowskiego „Czasu” z 1857 r. o charakterze i niebezpieczeństwach cywilizacji przemysłowej)

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Marek Magierowski, Potrzeba konserwatywnego pozytywizmu, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=376

- Edmund Burke, List co carycy rosyjskiej, 1 listopada 1791, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=375

- Juliusz Ruggieri (nuncjusz apostolski), Sprawozdanie ze stanu Królestwa Polskiego złożone świętemu Piusowi V Papieżowi na dworze Zygmunta Augusta za swoim powrotem z Polski r. p. 1568, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=374   

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Władysław Leopold Jaworski (1865-1930), Indywidualizm a uniwersalizm w Konstytucji marcowej, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=556  

- Maciej Słomczewski, Guizot i rewolucja angielska, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=555

- Maciej Słomczewski, Macaulay i rewolucja 1688, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=559

- Maurycy Dzieduszycki (1813-1877), Opinia publiczna, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=553

- Henryk Wodzicki (1813-1884), Uwagi o kwestii włościańskiej, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=554

- Stanisław Koźmian (1836-1922), Podczas wojny z Serbią, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=557

***

Polecamy książkę z serii Tradycja i Kultura: Stanisław Tarnowski, Zygmunt Krasiński

Po ponad stu latach na półki księgarskie powróciła klasyczna praca prof. Stanisława Tarnowskiego (1837-1917) – jedna z najlepszych polskich książek o literaturze i ideach politycznych. To nie tylko imponująca rozmachem biografia Zygmunta Krasińskiego (1812-1859) – znakomitego poety i myśliciela, który wywarł wielki wpływ na życie intelektualne kilku pokoleń Polaków i ich rozumienie kultury narodowej. Tarnowski oferuje czytelnikom znacznie więcej. Przedstawia twórczość Zygmunta Krasińskiego na szerokim tle myśli polskiej i europejskiej. Ukazuje najważniejsze dziewiętnastowieczne dylematy polityczne, ideowe i moralne – wiele z nich pozostaje aktualnych, choć wyrażają się w nowych formach. Nie poprzestaje na referowaniu stanowiska wieszcza, ale przedstawiając jego oryginalną interpretację, ukazuje zarazem własne poglądy, niegdyś mające duże znaczenie. Stanisław Tarnowski (1837-1917), profesor i dwukrotny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes Akademii Umiejętności, był bowiem jednym z najbardziej wpływowych historyków literatury i krytyków literackich okresu zaborów, należał też do grona najważniejszych polityków i publicystów w Galicji. Współtworząc grupę konserwatystów krakowskich zwanych Stańczykami, znajdował się w samym centrum kluczowych sporów ideowych, które zasadniczo wpłynęły na kształt polityki prowadzonej przez Polaków w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. W swym fundamentalnym dziele wraz z Zygmuntem Krasińskim zabiera czytelników w intelektualną podróż, dzięki której można nie tylko lepiej zrozumieć istotę polskiej kultury i polityczności w ich dawnych przejawach, ale i wciąż twórczo je rozwijać.

- 744 strony, twarda oprawa, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=283

(zamówienia ze Sklepu na stronie OMP na polecane książki realizujemy po 29 czerwca) 

***

Polecamy książki z serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej

- Franciszek Kasparek, O postępie i wolności

Wybór pism konserwatywnego myśliciela, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, publikującego m.in. na łamach stańczykowskiego „Przeglądu Polskiego”. W swych erudycyjnych tekstach zajmował się on m.in. zagadnieniami wolności, postępu, narodu i władzy politycznej. Ukazywał idee, które dominowały w myśleniu o polityce i państwie w drugiej połowie XIX wieku, do wielu z nich odnosząc się krytycznie, poszukując – wzorem wielu konserwatywnych myślicieli epoki – równowagi między wolnością a porządkiem – wartościami absolutyzowanymi z jednej strony przez zagorzałych zwolenników rodzących się wówczas systemów demokratycznych, a z drugiej przez apologetów scentralizowanego rządu o rozbudowanych prerogatywach. Jego przemyślenia przenoszą współczesnego czytelnika w świat pojęć, który tylko pozornie jawi się jako dawno przebrzmiały. Wiele obserwacji Kasparka okazuje się zaskakująco aktualnych, gdyż idee polityczne zmieniły się znacznie mniej niż formy, w których są wcielane w życie.

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wstęp: prof. Bogdan Szlachta

624 strony, twarda oprawa, cena w sklepie OMP 38 zł wraz z przesyłką i VAT. Zamówienia sklepik@omp.org.pl, lub http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=286

- Leon Biliński, O socjalizmie, stańczykach i polityce narodowej

Wybór pism czołowego konserwatywnego polityka i ekonomisty doby zaborów, wykładowcy Uniwersytetu Lwowskiego, prezydenta Austriackich Kolei Państwowych, ministra skarbu Austrii i II RP. W tomie zostały zawarte jego krytyczne analizy polityki krakowskich Stańczyków i ideologii socjalistycznej, a także teksty o pracy kobiet i ekonomii społecznej.

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wybór, wstęp i opracowanie dr Dariusz Grzybek

224 strony, twarda oprawa, cena w sklepie OMP 34 zł wraz z przesyłką i VAT. Zamówienia sklepik@omp.org.pl, lub http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=285

- Wawrzyniec Surowiecki, O upadku przemysłu i miast w Polsce

Wybór tekstów jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli przełomu XVIII i XIX w.

„Twórczość tego uczonego cechuje wielowątkowość znamionująca czasy przełomu intelektualnego. Z jednej strony podejmował oświeceniową problematykę rozwoju społeczno-gospodarczego i czynników na ów rozwój wpływających, z drugiej zaś sięgając po tematy wychowania narodowym czy wczesnych dziejów Słowian, opracowywał je w sposób odznaczający się preromantycznym sentymentalizmem. W dziele O upadku przemysłu i miast w Polszcze sięgnął – jako jeden z pierwszych w polskiej literaturze naukowe świadomie – po dorobek liberalizmu ekonomicznego Adama Smitha i Jeana-Baptiste’a Saya, jednakże zbudował na jego koncepcję rozwoju pobudzonego przez rząd i bazującego na przemyśle. Podjął też w tej pracy reprezentatywne dla dyskursu Oświecenia kwestie zagrożenia korupcją, luksusu czy występowania cnót w rozwiniętym gospodarczo społeczeństwie”. (ze wstępu) 

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wybór, wstęp i opracowanie dr Piotr Szymaniec

496 stron, twarda oprawa, cena w sklepie OMP 38 zł wraz z przesyłką i VAT. Zamówienia sklepik@omp.org.pl, lub http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=284

(zamówienia ze Sklepu na stronie OMP na polecane książki realizujemy po 29 czerwca) 

***

Nowe filmy na kanale youtube.com/osrodekmysli

- Polecamy nagrania z konferencji Władza polityczna i przywództwo w Unii Europejskiej. Konserwatywna odpowiedź na ich kryzys (Kraków, 17-18 kwietnia 2015), zorganizowanej przez New Direction – The Foundation for European Reform i Ośrodek Myśli Politycznej w ramach Kongresu Polska Wielki Projekt:

* Sesja I: 17 kwietnia, sesja I: „Europa: co dalej? Konserwatywna odpowiedź na ewolucję Unii Europejskiej i wyzwania współczesnej polityki”, www.youtube.com/watch?v=_Y9k7y8YGV8

Występują: prof. Miłowit Kuniński, red. Marek Magierowski, prof. Ryszard Legutko, dr hab. Arkady Rzegocki, dr hab. Artur Wołek, red. Martin Weiss, dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski, red. Bronisław Wildstein

* Sesja II: 18 kwietnia, „Europa na rozdrożu: polityczne i ideologiczne wyzwania dla państw środkowoeuropejskich”, www.youtube.com/watch?v=dHYwd1UFrss

Występują: dr Adam Burakowski, red. Jaroslav Daniška, prof. Ferenc Hörcher, dr Adrian Papahagi, dr Martin Slaný, red. Virginijus Valentinavičius, dr hab. Artur Wołek, red. Lenka Zlámalová

* Sesja III: 18 kwietnia, „Władza polityczna w Unii Europejskiej”, www.youtube.com/watch?v=YBzmBgC6GQg

Występują: prof. Zdzisław Krasnodębski, dr Csaba Törő, dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski

- Na stronie http://youtu.be/z_uKpUk5xKM można obejrzeć nagranie z dyskusji Religia w życiu publicznym, zorganizowanej przez Instytut Myśli Józefa Tischnera i Ośrodek Myśli Politycznej. Wzięli w niej udział o. Jarosław Głodek OP (autor książki Nagie forum. Religia w amerykańskiej przestrzeni publicznej), dr hab. Rafał Prostak (autor wydanej przez OMP książki Teista w demoliberalnym świecie. Rzecz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki) i prof. Zbigniew Stawrowski (autor wydanej przez OMP książki Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej). Spotkanie odbyło się 25 maja 2015 r. w Krakowie.

***

Nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl

Wywiady:

- Teatru politycznego UE ciąg dalszy, rozmowa z prof. Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=520:teatru-politycznego-ue-cig-dalszy-rozmowa-z-prof-przemysawem-urawskim-vel-grajewskim&catid=18:wywiady&Itemid=14

- Brytyjska łamigłówka, rozmowa z prof. Markiem A. Cichockim, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=521:brytyjska-amigowka-rozmowa-z-prof-markiem-a-cichockim&catid=18:wywiady&Itemid=14

- „Brexit” – brytyjska puszka Pandory?, rozmowa z red. Łukaszem Warzechą, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=522:brexit--brytyjska-puszka-pandory-rozmowa-z-red-ukaszem-warzech&catid=18:wywiady&Itemid=14

Przegląd prasy i Internetu

- Gideon Rachman („Financial Times”): Grexit i Brexit równa się katastrofa?, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=523:gideon-rachman-financial-times-grexit-i-brexit-rowna-si-katastrofa&catid=17:przegld&Itemid=13

- Sten Rynning (Center for War Studies): Zachód versus Rosja, czyli daleko od równowagi, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=519:sten-rynning-center-for-war-studies-zachod-versus-rosja-czyli-daleko-od-rownowagi&catid=17:przegld&Itemid=13

- Andrew Michta (CSIS): Partnerstwo Wschodnie nie ma się dobrze, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=518:andrew-michta-csis-partnerstwo-wschodnie-nie-ma-si-dobrze&catid=17:przegld&Itemid=13

- Carl Bildt: Doświadczenia i perspektywy stosunków UE-Rosja, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=517:carl-bildt-dowiadczenia-i-perspektywy-stosunkow-ue-rosja&catid=17:przegld&Itemid=13

- Marco Rubio: Moja wizja dla Europy, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=516:marco-rubio-moja-wizja-dla-europy&catid=17:przegld&Itemid=13

***

Nowe materiały na stronie www.sporyokapitalizm.pl

Przegląd prasy i Internetu

- „The Economist”: ordoliberalizm – niemiecka siła czy słabość?, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=183:the-economist-ordoliberalizm-niemiecka-sia-czy-sabo&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

- Klasycy o wolnym rynku i roli państwa w gospodarce

- Michał Słomczewski, Charakter i niebezpieczeństwa cywilizacji przemysłowej, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=184:micha-somczewski-charakter-i-niebezpieczestwa-cywilizacji-przemysowejq&catid=6:klasycy-o-wolnym-rynku-i-roli-pastwa-w-gospodarce&Itemid=7

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/OMPkrakow / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl

www.forum-pl-lt.com

www.forum-pl-cz.com

 


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP