Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2016-01-15
Numer wydania: 167

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 15 stycznia 2016 r.

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (prof. Radosław Żurawski vel Grajewski o grach dyplomatycznych Czartoryskiego, dr Jakub Czernik o konserwatywnym spojrzeniu na rewolucję i heroizmie romantycznym, dr Piotr Musiewicz o anglikańskim Oksfordzie, prof. Dorota Pietrzyk-Reeves o weneckich i florenckich inspiracjach w polskiej myśl XVI wieku)

- nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Isaiah Berlin, Idee polityczne w epoce romantyzmu

- nowość w serii Polskie Tradycje Intelektualne: Między realizmem a apostazją narodową. Koncepcje prorosyjskie w polskiej myśli politycznej

- nowość w serii Z archiwów II wojny światowej: Zagłada II Rzeczypospolitej

- nowy tekst na stronie www.polskietradycje.pl (tekst Stanisława Windakiewicza o włoszczyźnie Mickiewicza)

***

Prosimy o rozważenie wsparcia Ośrodka Myśli Politycznego 1% podatku - http://omp.org.pl/wspierajOMP.php.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Radosław Żurawski vel Grajewski, Gry dyplomatyczne księcia Adama Jerzego Czartoryskiego – efektowność czy efektywność?, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=387

- Jakub Czernik, Konserwatywne spojrzenie na rewolucję. Nie-boska komedia Zygmunta Krasińskiego i Orval, or the Fool of Time Roberta Lyttona, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=386

- Jakub Czernik, Heroizm romantyczny w wykładach Thomasa Carlyle’a, Ralpha Waldo Emersona i Adama Mickiewicza, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=385

- Piotr Musiewicz, Anglikański Oksford (XVI-XIX wiek): narodziny i upadek idei uniwersytetu konfesyjnego, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=388

- Dorota Pietrzyk-Reeves, Recepcja weneckich i florenckich idei republikańskich w polskiej teorii politycznej XVI wieku. Wybrane przykłady, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=384

***

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Isaiah Berlin, Idee polityczne w epoce romantyzmu

Isaiah Berlin, jeden z najsłynniejszych historyków idei i filozofów XX wieku, urodził się w 1909 r. w Rydze. Gdy miał sześć lat jego rodzina przeprowadziła się do Petersburga – tam był świadkiem rewolucji lutowej i październikowej. W 1921 r. wraz z rodzicami wyemigrował do Anglii. Kształcił się w St. Paul’s School w Londynie i Corpus Christi College w Oksfordzie. Swą karierę akademicką związał z Uniwersytetem Oksfordzkim: był członkiem New College i All Souls College, profesorem teorii politycznej i społecznej, pierwszym prezydentem Wolfson College. W latach 1974-1978 przewodniczył British Academy. Otrzymał liczne nagrody, m.in. Jerusalem Prize i Erasmus Prize. Królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki. Zmarł w 1997 r. w Oksfordzie.

Idee polityczne w epoce romantyzmu zajmują centralne miejsce w życiu intelektualnym Berlina, a poprawnie przeczytane odsłaniają wiele informacji na temat rozwoju i natury jego myśli i kariery, jako że zawierają, często w formie zarodkowej, większość idei i problemów, jakie miały zdominować teksty Berlina w kolejnych trzech dekadach. Znajdujemy tu wczesne przejawy jego myślenia o wolności, jego analizę filozofii historii i krytyki determinizmu, jego opis oświecenia, jego różnych krytyków i następców – romantyków, reakcjonistów, historystów, socjalistów. Co więcej, wszystkie te elementy, które Berlin miał na przestrzeni lat rozwijać w odrębnych esejach, mamy tu ułożone obok siebie. Idee polityczne w epoce romantyzmu pomagają zrozumieć rozwój i docenić jedność myśli Berlina i przypominają nam, jak śmiałym był myślicielem. Z tego względu jest to ważny dokument dla tych, którzy chcą zrozumieć i uczyć się z jego dzieł”. - Joshua L. Cherniss (fragment wprowadzenia)

„Książka niniejsza stanowi próbę rozwikłania niektórych idei społecznych i politycznych autorstwa czołowych myślicieli Europy Zachodniej końca osiemnastego i początków dziewiętnastego wieku. Niektóre z tych idei są niezwykle interesujące, a niemal wszystkie miały wyraźny wpływ na wywołanie lub zwalczanie skutków tego, co pozostaje największym wstrząsem czasów nowożytnych – Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Jednakże idee te są dla nas istotne także dziś: nowe czy stare, rewolucyjne czy kontrrewolucyjne – w swoich dziedzinach stanowią podstawę kapitału intelektualnego, z którego (z niewielkimi dodatkami) czerpiemy po dziś dzień. Dyskusje społeczne, etyczne, polityczne i ekonomiczne posługują się koncepcjami, językiem, a nawet obrazami i metaforami, które powstały w tamtym okresie, w umysłach i odczuciach tych najprawdziwszych fundatorów nowoczesnego punktu widzenia”. - Isaiah Berlin (fragment prologu)

Przekład: Jakub Czernik

Miękka oprawa, 448 stron, cena wraz z VAT i przesyłką 38 zł, zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=293

***

Nowość w serii Polskie Tradycje Intelektualne: Między realizmem a apostazją narodową. Koncepcje prorosyjskie w polskiej myśli politycznej

Niewiele kwestii wzbudza tak wielkie emocje w Polsce, jak stosunek do Rosji. To od dawna jedno z głównych zagadnień nie tylko polskiej polityki, ale i kultury. Wypowiadali się na jego temat – i wciąż to czynią – czołowi publicyści, naukowcy, artyści, politycy. Niektórzy z nich sformułowali wpływowe koncepcje prorosyjskie – i to właśnie one wzbudzają największe kontrowersje. Niniejszy tom ukazuje najważniejsze z nich. Jego autorzy analizują pod tym kątem myśl i działalność polityczną m.in. Stanisława Staszica, Henryka Rzewuskiego, Adam Gurowskiego, Aleksandra Wielopolskiego, Włodzimierza Spasowicza i Romana Dmowskiego. Konfrontują stereotypowe interpretacje ich dorobku z jego rzeczywistym obrazem. Ukazują ten nurt myślenia w różnych odsłonach stosunków Polaków z Rosją: w dobie Targowicy, w Królestwie Kongresowym, po klęsce powstania styczniowego, w czasie starań o odbudowanie niepodległej Polski w przededniu i podczas I wojny światowej, a także we współczesnych jego przejawach. Próbują zarazem odpowiedzieć na pytanie, czy prorosyjskie koncepcje były – jak chcą ich obrońcy – wyrazem uzasadnionego sytuacją realizmu politycznego, czy – co podkreślają ich krytycy – niebezpiecznym błędem, a niekiedy wręcz narodową apostazją. Niezależnie od tego, którą z odpowiedzi uznaje się za trafną, bez poznania tego ważnego nurtu polskiej refleksji o polityce – ale też o kulturze i tożsamości narodowej – trudno zrozumieć historię Polski ostatnich stuleci.

Tom pod redakcją Macieja Zakrzewskiego, seria: Polskie Tradycje Intelektualne

Miękka oprawa, stron: 408, cena wraz z VAT i przesyłką 35 zł, zamówienia sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=292

***

Nowość w serii Z archiwów II wojny światowej: Zagłada II Rzeczypospolitej

Przedstawione w tej książce historie ukazują w wielu wymiarach losy Polaków w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu. Uzupełniają, a czasem z odmiennej perspektywy naświetlają obraz jednego z najbardziej dramatycznych okresów w naszych dziejach. To swego rodzaju raport o procesie niszczenia dziedzictwa II Rzeczypospolitej przez nazistów i komunistów. Jednocześnie jest to opowieść tych, którzy przed wojną budowali niepodległe państwo, a po jej wybuchu podjęli heroiczny wysiłek walki w obronie dzieła swojego życia: wolnej Polski.

Książka wydana przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Ośrodek Myśli Politycznej

Miękka oprawa, 192 strony, cena wraz z przesyłką i VAT: 29 zł, zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=291

***

Nowy tekst na stronie www.polskietradycje.pl

- Stanisław Windakiewicz (1863-1943), Włoszczyzna Mickiewicza, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=572

***

OMP w Internecie:

- www.youtube.com/osrodekmysli

- www.twitter.com/OMPkrakow

- www.facebook.com/OMPkrakow

- www.omp.org.pl/blog

- www.polskietradycje.pl

- www.usa-ue.pl

- www.sporyokapitalizm.pl

- www.forum-pl-lt.com

- www.forum-pl-cz.com

 

 


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP