Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2016-03-10
Numer wydania: 168

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 10 marca 2016 r.

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (prof. Krzysztof Kawalec o prorosyjskości Romana Dmowskiego, dr Maciej Zakrzewski o ontologii bezpieki, dr Jacek Kloczkowski o Grupie Wyszehradzkiej)

- nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Bartosz Kaczorowski, Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej

- nowy tekst na stronie www.polskietradycje.pl (Marian Zdziechowski o sprawie generałów Rozwadowskiego i Zagórskiego)

- nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl (Brexit, komentarz dr. Piotra Bajdy o wynikach wyborów na Słowacji)

- nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl (prof. Aleksander Surdej o przyczynach stagnacji włoskiej gospodarki i funkcjonowaniu Włoch w UE)

- nowości na blogu OMP (konserwatywne dylematy, sprawa L. Wałęsy, Burke do króla i carycy) 

***

Prosimy o rozważenie wsparcia Ośrodka Myśli Politycznego 1% podatku - http://omp.org.pl/wspierajOMP.php

Tradycyjnie prosimy Państwa o rozważenie możliwości wsparcia naszej działalności 1% podatku. Środki w ten sposób zebrane pomogłyby nam zwłaszcza rozwijać Bibliotekę Klasyki Polskiej Myśli Politycznej (http://omp.org.pl/aktualnosc.php?idAktualnosci=260). Jako pewien nasz atut w staraniach o Państwa życzliwość i hojność chcielibyśmy też wskazać fakt, że już za rok OMP (KRS 0000076016) będzie (skromnie) obchodzić 25-lecie powstania. Niewiele jest instytucji tego typu o takim stażu, a nasz dorobek (blisko 250 książek, ponad 100 konferencji, debat, cyklów wykładów) wskazuje, że nie była to przypadkowa inicjatywa, ale konsekwentna działalność z poczuciem misji. Zwłaszcza że nigdy nie stały za nią duże zasoby finansowe. Mamy nadzieję, że to co robimy uważane jest przez Państwa za warte wsparcia. Byłoby ono niezwykle cenne.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Krzysztof Kawalec, Problem prorosyjskości Romana Dmowskiego, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=396

- Maciej Zakrzewski, Ontologia bezpieki – organa bezpieczeństwa w perspektywie leninowskiej teorii politycznej. Zarys zagadnienia, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=393

- Jacek Kloczkowski, Silni zrobią więcej, być może razem (w 25-lecie Grupy Wyszehradzkiej), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=392

***

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Bartosz Kaczorowski, Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej

Nieczęsto w historii stosunków międzynarodowych zdarzało się, by za swojego największego wroga dany rząd uznawał państwo oddalone odeń o kilka tysięcy kilometrów. Taka sytuacja wystąpiła jednak w przypadku Hiszpanii generała Francisco Franco, która w okresie drugiej wojny światowej prowadziła skrajnie antysowiecką politykę. Moskwa była konsekwentnie traktowana przez Madryt jako niebezpieczeństwo nie tylko dla jego niezależności i dla władzy obozu narodowego, ale także dla dalszych losów europejskiej cywilizacji. Stanowisko to wynikało zarówno z ideowego antykomunizmu najważniejszych postaci hiszpańskiej sceny politycznej, jak i z silnego poczucia zagrożenia ze strony państwa Józefa Stalina oraz inspirowanego przez nie ruchu komunistycznego. Hiszpański antykomunizm wyraźnie utrudniał relacje z zachodnimi sojusznikami ZSRR, doprowadzając do wielu sporów w kontaktach z Wielką Brytanią czy Stanami Zjednoczonymi i przyczyniając się w końcu do izolacji międzynarodowej kraju Franco.

Autor, biorąc pod uwagę te kwestie, podjął w prezentowanej książce próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie motywy kierowały generałem Franco, by problem sowiecki podnosić tak często w relacjach z członkami Wielkiej Koalicji i tym samym doprowadzać do pewnego ochłodzenia w stosunkach z Waszyngtonem i Londynem. Czy była to tylko obawa przed ponowną próbą rozszerzenia na Hiszpanię wpływów sowieckich? Czy też Franco w ekspansji komunizmu widział nie tyle zagrożenie dla własnego kraju, ile dla całej Europy i problem ten traktował nie tylko w kategoriach partykularnych, ale i powszechnych? Czy nieprzejednany stosunek do Związku Sowieckiego wynikał jedynie z chłodnej politycznej analizy czy też zawierał w sobie pierwiastek irracjonalny, metafizyczny czy wręcz religijny? 

Cena wraz z VAT i przesyłką: 48, 80 zł; Zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=296
Książka wydana wraz z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego - wydawnictwo.uni.lodz.pl 

***

Nowy tekst na stronie www.polskietradycje.pl

- Marian Zdziechowski (1861-1938), Sprawa sumienia polskiego, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=573  

***

Nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl

Przegląd prasy i Internetu

- Alvino-Mario Fantini (The European Conservative): Czas na powrót do konserwatywnych korzeni

- Nile Gardiner (Heritage Foundation): Dlaczego Brexit będzie korzystny dla USA?

- Maïa de La Baume (Politico): Co z brytyjską administracją w Unii po Brexicie?

- Boris Johnson: To nie konspiracja - w UE chcą superpaństwa

- Richard N. Haass (Council on Foreign Relation): Brexit w perspektywie polityki amerykańskiej

Komentarze

- Piotr Bajda: Zaskoczenie to za mało. Wybory parlamentarne na Słowacji – dzień po

- O was, bez was, czyli o niezmienności natury polityki w Europie i zmieniających się jej formach

***

Nowe materiały na stronie www.sporyokapitalizm.pl

Przegląd prasy i Internetu:

- Ralph Ancil (Wilhelm-Röpke-Institute): Moralność i wolny rynek

Artykuły:

- Aleksander Surdej, Stagtalia: stagnacja gospodarcza Włoch a funkcjonowanie strefy euro

***

Nowe wpisy na blogu OMP  

- Ile konserwatyzmu w konserwatyzmie

- Teczka w kontekście ewangelicznym

- Między królem a carycą – dwie pochwały Edmunda Burke’a

***

OMP w Internecie:

- www.youtube.com/osrodekmysli

- www.twitter.com/OMPkrakow

- www.facebook.com/OMPkrakow

- www.omp.org.pl/blog

- www.polskietradycje.pl

- www.usa-ue.pl

- www.sporyokapitalizm.pl

- www.forum-pl-lt.com

- www.forum-pl-cz.com

- www.facebook.com/bibliotekaklasyki


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP