Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2016-04-16
Numer wydania: 169

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 16 kwietnia 2016 r.

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Agnieszka Kołakowska o politycznej poprawności i mentalności totalitarnej, Paweł Kłoczowski o rewolucji kartezjańskiej, Czesław Porębski o etyce i polityce Platona, Dariusz Gawin o demokracji i instytucjach)

- nowość w serii Polskie Tradycje Intelektualne: Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku

- promocja tomu Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku (Warszawa, 20 kwietnia 2016) 

- nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl (Przegląd prasy i Internetu: Brexit, sytuacja wewnętrzna w Niemczech i ich pozycja w UE, nowa szwedzka strategia militarna, Syria a stosunki amerykańsko-rosyjskie)

- nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl (Przegląd prasy i Internetu: wybory prezydenckie a gospodarka USA, gospodarka w niestabilnych politycznie czasach)

- nowy wpis na blogu OMP (o sporze o TK i kompromisie) 

***

Prosimy o rozważenie wsparcia Ośrodka Myśli Politycznego 1% podatku - http://omp.org.pl/wspierajOMP.php

Tradycyjnie prosimy Państwa o rozważenie możliwości wsparcia naszej działalności 1% podatku. Środki w ten sposób zebrane pomogłyby nam zwłaszcza rozwijać Bibliotekę Klasyki Polskiej Myśli Politycznej (http://omp.org.pl/aktualnosc.php?idAktualnosci=260). Jako pewien nasz atut w staraniach o Państwa życzliwość i hojność chcielibyśmy też wskazać fakt, że już za rok OMP (KRS 0000076016) będzie (skromnie) obchodzić 25-lecie powstania. Niewiele jest instytucji tego typu o takim stażu, a nasz dorobek (blisko 250 książek, ponad 100 konferencji, debat, cyklów wykładów) wskazuje, że nie była to przypadkowa inicjatywa, ale konsekwentna działalność z poczuciem misji. Zwłaszcza że nigdy nie stały za nią duże zasoby finansowe. Mamy nadzieję, że to co robimy uważane jest przez Państwa za warte wsparcia. Byłoby ono niezwykle cenne.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Agnieszka Kołakowska, Polityczna poprawność a mentalność totalitarna, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=397

- Paweł Kłoczowski, Rewolucja kartezjańska, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=398

- Czesław Porębski, Platon – między etyką a polityką, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=399

- Dariusz Gawin, Demokracja i instytucje, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=400

***

Nowość w serii Polskie Tradycje Intelektualne: Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku

red. R. Łatka, B. Szlachta

Spis treści:

- Rafał Łatka, Wstęp 

- Grzegorz Mazur, Polscy komuniści w oczach społeczeństwa na progu II wojny światowej

- Piotr Kimla, Intelekt geniusza przy pracy. Stanisław Cat-Mackiewicz o sowieckiej ekonomii

- Wojciech Rojek, Postawa rządu RP na uchodźstwie wobec ZSRR (październik 1939 – lipiec 1941)

- Piotr Gontarczyk, Wizja Związku Sowieckiego w propagandzie konspiracyjnej Polskiej Partii Robotniczej. Geneza, węzłowe problemy, egzemplifikacja

- Karol Sacewicz, Metody i koncepcje przeciwdziałania Polski Podziemnej wobec działalności komunistów „polskich” (1939-1944). Próba syntezy

- Maciej Korkuć, Armia Krajowa wobec działalności komunistycznej pod okupacją niemiecką

- Wojciech J. Muszyński, Podziemie narodowe a komuniści w latach 1939-1945 (zarys problematyki)

- Anna Citkowska-Kimla, Obojętność i „zwyczajna ludzka aprobata”. O postawie Franciszka Ryszki wobec formującego się w powojennej Polsce reżimu komunistycznego

- Mirosław Szumiło, Kierownictwo PZPR wobec komunizmu

- Roman Graczyk, Stanowisko katolików świeckich z „Tygodnika Warszawskiego”, „Tygodnika Powszechnego” oraz „Dziś i Jutro” wobec władzy i ideologii komunistycznej w latach 1945-1948

- Maciej Zakrzewski, Dylematy konserwatywnego realizmu w obliczu komunizmu na przykładzie środowiska „Buntu Młodych” i „Polityki”

- Marek Kornat, Sowietologia polska na uchodźstwie (1945-1989). Główne idee

- Małgorzata Ptasińska, Paryska „Kultura” a komunizm. Zarys problematyki 

- Rafał Habielski, O tożsamości politycznej i antykomunizmie polskiej emigracji po 1968 roku 

- Grzegorz Waligóra, Opozycja przedsierpniowa wobec komunizmu i komunistów 

- Henryk Głębocki, Imperium sowieckie w myśli i strategii politycznej opozycji w PRL (1976-1980)

- Krzysztof Mazur, „Solidarność” wobec komunizmu

- Jan Żaryn, W starciu z komunizmem. Józef Glemp ostatni z Prymasów XX wieku. Wybrane kartki z biografii 

- Maciej Urbanowski, Miłosza spojrzenie na komunizm (rekonesans) 

- Rafał Łatka, Komunizm w dziennikach pisanych nocą Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

- Andrzej Waśko, Barbaria i widmo. Zbigniew Herbert wobec komunizmu

- Dominik Sieklucki, Przeszłość i stosunek do przeszłości jako czynniki określające pozycję partii postpezetpeerowskiej lewicy w systemie partyjnym III RP

- Bogdan Szlachta, Posłowie 

528 stron, miękka oprawa, format 165x240 mm, ISBN 978-83-64753-22-0, zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=297 – cena wraz z VAT i przesyłką 45 zł.

***

Promocja książki Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku (Warszawa, 20 kwietnia)

20 kwietnia odbędzie się w Warszawie promocja najnowszej książki z serii Polskie Tradycje Intelektualne. W spotkaniu udział wezmą: prof. Marek Kornat, dr hab. Paweł Skibiński oraz dr Rafał Łatka, redaktor tomu. Rozmowę poprowadzi prof. Tadeusz Wolsza. 20 kwietnia, 17.30, Przystanek Historia, Marszałkowska 21/25, 00-628 Warszawa, - http://www.facebook.com/events/115019132231011/  

***

Nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl

Przegląd prasy i Internetu

- Wolfgang Streeck (Instytut Badań Społecznych im. Maxa Plancka): Trudny scenariusz na lepsze jutro UE, euro i Niemiec

- Gerard D’Dwyer (defensenews.com): Szwecja zmienia strategię militarną

- Burhan Al-Chalabi (New Statesman): Wielka Brytania powinna zakończyć specjalne relacje z USA

- Robert Colville (Politico): Brexit i strach

- Andrew A. Michta (U.S. Naval War College): Czy to zmierzch rządów Angeli Merkel?

- John Major: Brexit uczyniłby Wielką Brytanię ‘małą’

- Irwin Stelzer (Spectator): Obama nie ma racji – Brexit jest korzystny dla USA

- Douglas Murray (Henry Jackson Society): Europa jest na misji samobójczej

- Jochen Bittner (Die Zeit): Wielka Brytania jest potrzebna Unii Europejskiej

- Paul J. Saunders (The Center for the National Interest): Dlaczego Syria nie uratuje relacji Waszyngton-Moskwa?

- Andrew A. Michta (U.S. Naval War College): Europa zaczyna się niepokoić

- Carl Bildt, Powiedzieć ‘tak’ Europie

- Matthew Burrows, Oliver Gnad (The National Interest), Niemcy są silne – i powinny zachowywać się odpowiednio do tego 

***

Nowe materiały na stronie www.sporyokapitalizm.pl

Przegląd prasy i Internetu:

- Michael Boskin (Stanford): Wybory prezydenckie w USA – będą zmiany w gospodarce?

- Michael Spence, David Brady (Project Syndicate): Ekonomia w czasach politycznej niestabilności

***

Nowy wpis na blogu OMP

- O sporze o TK i różnych szkołach kompromisu, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1977

***

Polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej: Bartosz Kaczorowski
Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej

Nieczęsto w historii stosunków międzynarodowych zdarzało się, by za swojego największego wroga dany rząd uznawał państwo oddalone odeń o kilka tysięcy kilometrów. Taka sytuacja wystąpiła jednak w przypadku Hiszpanii generała Francisco Franco, która w okresie drugiej wojny światowej prowadziła skrajnie antysowiecką politykę. Moskwa była konsekwentnie traktowana przez Madryt jako niebezpieczeństwo nie tylko dla jego niezależności i dla władzy obozu narodowego, ale także dla dalszych losów europejskiej cywilizacji. Stanowisko to wynikało zarówno z ideowego antykomunizmu najważniejszych postaci hiszpańskiej sceny politycznej, jak i z silnego poczucia zagrożenia ze strony państwa Józefa Stalina oraz inspirowanego przez nie ruchu komunistycznego. Hiszpański antykomunizm wyraźnie utrudniał relacje z zachodnimi sojusznikami ZSRR, doprowadzając do wielu sporów w kontaktach z Wielką Brytanią czy Stanami Zjednoczonymi i przyczyniając się w końcu do izolacji międzynarodowej kraju Franco.

Autor, biorąc pod uwagę te kwestie, podjął w prezentowanej książce próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie motywy kierowały generałem Franco, by problem sowiecki podnosić tak często w relacjach z członkami Wielkiej Koalicji i tym samym doprowadzać do pewnego ochłodzenia w stosunkach z Waszyngtonem i Londynem. Czy była to tylko obawa przed ponowną próbą rozszerzenia na Hiszpanię wpływów sowieckich? Czy też Franco w ekspansji komunizmu widział nie tyle zagrożenie dla własnego kraju, ile dla całej Europy i problem ten traktował nie tylko w kategoriach partykularnych, ale i powszechnych? Czy nieprzejednany stosunek do Związku Sowieckiego wynikał jedynie z chłodnej politycznej analizy czy też zawierał w sobie pierwiastek irracjonalny, metafizyczny czy wręcz religijny? 

Cena wraz z VAT i przesyłką: 48, 80 zł; zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=296
Książka wydana wraz z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego - wydawnictwo.uni.lodz.pl

***

OMP w Internecie:

- www.youtube.com/osrodekmysli

- www.twitter.com/OMPkrakow

- www.facebook.com/OMPkrakow

- www.omp.org.pl/blog

- www.polskietradycje.pl

- www.usa-ue.pl

- www.sporyokapitalizm.pl

- www.forum-pl-lt.com

- www.forum-pl-cz.com

- www.facebook.com/bibliotekaklasyki

 


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP