Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2016-06-06
Numer wydania: 170

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 6 czerwca 2016 r.

- zaproszenie na konferencję Literatura i polityka po 1989 r. (Kraków, 10 czerwca 2016)

- zaproszenie na Kongres Polska Wielki Projekt (Warszawa, 10-12 czerwca 2016)

- polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej – książki Edmunda Burke’a i Isaiaha Berlina

- nowy tekst na stronie www.polskietradycje.pl (Katarzyna Kwinta o projekcie konstytucji Eustachego Sapiehy) 

- do wysłuchania: Polityka dla dorosłych – audycja na antenie Radia Kraków, współtworzona przez OMP

- nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl (Przegląd prasy i Internetu: Brexit, Włochy w UE)

- nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl (Przegląd prasy i Internetu: kontrowersje wokół TTIP, brak rządu a gospodarka – przypadek Hiszpanii)

***

Zaproszenie na konferencję Literatura i polityka po 1989 r.

Zapraszamy na konferencję naukową o Herbercie, Miłoszu, Nowakowskim, Herlingu-Grudzińskim, Rymkiewiczu, Ziemkiewiczu, organizowaną przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Wydział Polonistyki UJ i Ośrodek Myśli Politycznej.

10 czerwca 2016 r., Instytut Amerykanistyki UJ, Rynek Główny 34, Sala nr 31

 

Referaty wprowadzające 9:30-11:00, prof. Bogdan Szlachta - dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, dr hab. Maciej Urbanowski (UJ), dr hab. Andrzej Waśko (UJ)

 

Panel I, 11:00- 13.00,

Czesław Miłosz

Wystąpienia: prof. Marek Kornat (IH PAN, UKSW), dr hab. Artur Grabowski (UJ)

Zbigniew Herbert

Wystąpienia: dr hab. Mirosław Szumiło (UMCS), dr hab. Tomasz Garbol (KUL)

Dyskusja

 

Panel II, 14:30- 16:30

Marek Nowakowski

Wystąpienia: dr hab. Krzysztof Kosiński prof. IH PAN, dr hab. Dariusz Nowacki (UŚ)

Jarosław Marek Rymkiewicz

Wystąpienia: prof. Andrzej Nowak (UJ, IH PAN), dr hab. Marzena Woźniak- Łabieniec (UŁ)

Dyskusja

 

Panel III, 16:45-18:45

Rafał Ziemkiewicz

Wystąpienia: dr hab. Piotr Kimla prof. UJ, prof. Dorota Heck (UWr)

Gustaw Herling-Grudziński

Wystąpienia: prof. Włodzimierz Bolecki (IBL PAN), dr Rafał Łatka (UPJPII)

 

Rezerwacja miejsc: biuro@omp.org.pl (do 8 czerwca) – liczba miejsc ograniczona

www.facebook.com/events/1729425903995014/

Na konferencji będzie można nabyć książki OMP.

***

Zaproszenie na Kongres Polska Wielki Projekt

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Kongresu Polska Wielki Projekt, którego OMP jest współorganizatorem. Odbędzie się 10-12 czerwca 2016 r. w Warszawie. Na stronie http://polskawielkiprojekt.pl/program-2016/ znajduje się szczegółowy program Kongresu, tam też można dokonać rejestracji udziału. Polecamy całość, ze szczególnym podkreśleniem niedzielnych dyskusji, w których weźmie udział gość specjalny – prof. Roger Scruton. W dyskusji poświęconej działalności słynnego brytyjskiego filozofa i publicysty oraz jego współpracowników z Jagiellonian Trust, wspierających w latach 80. antykomunistyczną opozycję w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech, wystąpi m.in. prezes OMP prof. Miłowit Kuniński. Na Kongresie będą sprzedawane książki OMP – w dużym wyborze i w promocyjnych cenach.

***

Polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej

- Edmund Burke, Odwołanie od nowych do starych wigów (100. książka w serii Biblioteka Myśli Politycznej)

Odwołanie od nowych do starych wigów, drugi wydany w serii Biblioteka Myśli Politycznej wybór pism Edmunda Burke’a (1729-1797), zawiera jego najważniejsze teksty poświęcone angielskiej tradycji politycznej. Wybitny myśliciel konserwatywny wyłożył w nich swoje poglądy m.in. na temat granic ingerencji państwa w swobodny rozwój społeczeństwa, obowiązków obywateli wobec swej wspólnoty politycznej, sposobów powstrzymywania radykałów bez niszczenia wolności obywatelskich, zagrożeń związanych z częstym wśród polityków partykularyzmem i brakiem należytego szacunku dla tradycji – zatem zagadnień wciąż kluczowych w refleksji o polityce. Dokonana przez Burke’a interpretacja tych dylematów stała się kanoniczną dla kolejnych pokoleń konserwatystów. Odnajdują oni w niej zasady polityki rozsądnej, sprawiedliwej i skutecznej, które do dziś stanowią ważną intelektualną inspirację i znakomitą szkołę politycznego myślenia.

„Wyróżniającym aspektem naszej konstytucji jest jej wolność. Zachowanie tej wolności w nienaruszonym stanie stanowi szczególny obowiązek i właściwe powiernictwo członka Izby Gmin. Ale wolność, jedyna wolność, o jakiej mówię, powiązana jest z porządkiem; ta zaś nie tylko współistnieje z porządkiem i cnotą, ale nie może istnieć bez nich. Jest ona nieodłącznym elementem dobrych i stabilnych rządów oraz ich istoty i podstawowych zasad”. (Przemówienia po przyjeździe do Bristolu oraz po zakończeniu wyborów)

Wstęp: Tomasz Tulejski; przekład: Agnieszka Wincewicz-Price; ISBN 978-83-62628-79-7 , format 125x195 mm; miękka oprawa; stron 408; cena wraz z VAT i przesyłką 35 zł – zamówienia: sklepik@omp.org.pl i http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=298; książkę można nabyć wraz z innym tomem pism Burke’a O duchu i naturze rewolucji za 60 zł wraz z VAT i przesyłką (http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=299).

- Isaiah Berlin Idee polityczne w epoce romantyzmu. Ich rozwój i wpływ na myśl współczesną

Isaiah Berlin, jeden z najsłynniejszych historyków idei i filozofów XX wieku, urodził się w 1909 r. w Rydze. Gdy miał sześć lat jego rodzina przeprowadziła się do Petersburga – tam był świadkiem rewolucji lutowej i październikowej. W 1921 r. wraz z rodzicami wyemigrował do Anglii. Kształcił się w St. Paul’s School w Londynie i Corpus Christi College w Oksfordzie. Swą karierę akademicką związał z Uniwersytetem Oksfordzkim: był członkiem New College i All Souls College, profesorem teorii politycznej i społecznej, pierwszym prezydentem Wolfson College. W latach 1974-1978 przewodniczył British Academy. Otrzymał liczne nagrody, m.in. Jerusalem Prize i Erasmus Prize. Królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki. Zmarł w 1997 r. w Oksfordzie. 

„Idee polityczne w epoce romantyzmu zajmują centralne miejsce w życiu intelektualnym Berlina, a poprawnie przeczytane odsłaniają wiele informacji na temat rozwoju i natury jego myśli i kariery, jako że zawierają, często w formie zarodkowej, większość idei i problemów, jakie miały zdominować teksty Berlina w kolejnych trzech dekadach. Znajdujemy tu wczesne przejawy jego myślenia o wolności, jego analizę filozofii historii i krytyki determinizmu, jego opis oświecenia, jego różnych krytyków i następców – romantyków, reakcjonistów, historystów, socjalistów. Co więcej, wszystkie te elementy, które Berlin miał na przestrzeni lat rozwijać w odrębnych esejach, mamy tu ułożone obok siebie. Idee polityczne w epoce romantyzmu pomagają zrozumieć rozwój i docenić jedność myśli Berlina i przypominają nam, jak śmiałym był myślicielem. Z tego względu jest to ważny dokument dla tych, którzy chcą zrozumieć i uczyć się z jego dzieł”. Joshua L. Cherniss (fragment wprowadzenia)

„Książka niniejsza stanowi próbę rozwikłania niektórych idei społecznych i politycznych autorstwa czołowych myślicieli Europy Zachodniej końca osiemnastego i początków dziewiętnastego wieku. Niektóre z tych idei są niezwykle interesujące, a niemal wszystkie miały wyraźny wpływ na wywołanie lub zwalczanie skutków tego, co pozostaje największym wstrząsem czasów nowożytnych – Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Jednakże idee te są dla nas istotne także dziś: nowe czy stare, rewolucyjne czy kontrrewolucyjne – w swoich dziedzinach stanowią podstawę kapitału intelektualnego, z którego (z niewielkimi dodatkami) czerpiemy po dziś dzień. Dyskusje społeczne, etyczne, polityczne i ekonomiczne posługują się koncepcjami, językiem, a nawet obrazami i metaforami, które powstały w tamtym okresie, w umysłach i odczuciach tych najprawdziwszych fundatorów nowoczesnego punktu widzenia”. Isaiah Berlin (fragment prologu)

Przekład: Jakub Czernik

448 stron, miękka oprawa; cena w sklepie OMP: 38 zł wraz z przesyłką i VAT; zamówienia sklepik@omp.org.pl lub http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=293.

***

Polityka dla dorosłych – audycja na antenie Radia Kraków, współtworzona przez OMP

W każdy piątek, o 22.30, red. Dobrosław Rodziewicz zaprasza do wysłuchania w Radiu Kraków audycji Polityka dla dorosłych, którą współtworzy Ośrodek Myśli Politycznej. Ich nagrania są później dostępne na stronie internetowej Radia. Dotychczas zostały zamieszczone rozmowy na tematy:

- Czy państwo polskie posiada strategię migracyjną? Jaką rolę odgrywa w niej repatriacja osób polskiego pochodzenia z obszaru postsowieckiego? Jak polska polityka repatriacyjna prezentuje się na tle polityki niemieckiej, rosyjskiej, białoruskiej? Na te pytania odpowiedział dr Robert Wyszyński, socjolog kultury, wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zapis audycji na stronie Radia Kraków: http://www.radiokrakow.pl/audycje/polityka-dla-doroslych-44396/czy-wspolczesne-panstwo-polskie-posiada-strategie-migracyjna/

- Czy Unia Europejska ma szansę wyjścia obronną ręką z kryzysu migracyjnego, obnażającego słabości unijnych elit i instytucji? Czy jest coś, czego powinniśmy bać, obok aktów islamskiego terroryzmu?  Na te pytania odpowiedział Jan Rokita, niezależny komentator polityczny, wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie. Zapis audycji na stronie Radia Kraków: http://www.radiokrakow.pl/audycje/polityka-dla-doroslych-44396/czy-unia-europejska-ma-szanse-wyjscia-obronna-reka-z-kryzysu-migracyjnego-obnazajacego-slabosci-unijnych-elit-i-instytucji/

- Na czym polega owa „miękka siła”? Jakie są jej przejawy oraz źródła? Jakie atuty w dziedzinie  soft power posiada Polska i czy potrafimy z nich skutecznie korzystać w kraju i na arenie międzynarodowej?  Z tymi pytaniami w audycji „Polityka dla dorosłych” zmierzył się dr hab. Arkady Rzegocki, politolog, profesor UJ, wieloletni członek zarządu OMP, pomysłodawca i kierownik Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, a zarazem radny Miasta Krakowa. Zapis audycji na stronie Radia Kraków: http://www.radiokrakow.pl/audycje/polityka-dla-doroslych-44396/na-czym-polega-miekka-sila/

- Dlaczego ex-prezydent Bill Clinton oskarżył Polaków o tęsknotę za dyktaturą w putinowskim stylu? Czy wybór między Hilary Clinton a Donaldem Trumpem w amerykańskich wyborach prezydenckich to z polskiego punktu widzenia diabelska alternatywa? Jaka w ogóle jest kondycja amerykańskiej demokracji? Jaką rolę odgrywają w niej culture wars, czyli ostre spory światopoglądowe między liberałami a konserwatystami? Z tymi pytaniami w audycji „Polityka dla dorosłych” zmierzył się dr Rafał Prostak, politolog, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor wydanej przez OMP książki Teista w demoliberalnym świecie. Rzecz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki. Zapis audycji na stronie Radia Kraków: http://www.radiokrakow.pl/audycje/polityka-dla-doroslych-44396/polityka-dla-doroslych-jaka-jest-kondycja-amerykanskiej-demokracji/

W audycji pada również pytanie konkursowe – wśród autorów prawidłowych odpowiedzi są losowane książki OMP.

***

Nowy tekst na stronie polskietradycje.pl

- Katarzyna Kwinta, Władza ustawodawcza w projekcie Konstytucji Racji Stanu Eustachego Sapiehy, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=574

***

Nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl

Przegląd prasy i Internetu

- Irwin Stezler (Hudson Institute): Obama nie ma racji - Brexit byłby korzystny dla USA

- Robin Niblett (Chatham House): UE nie zagraża suwerenności Wielkiej Brytanii

- Matthew Goodwin (University of Kent): Powody, dla których David Cameron wygra referendum w sprawie Brexit

- Anatole Kaletsky (Gavekal Economics): Czas na Włochy?

***

Nowe materiały na stronie www.sporyokapitalizm.pl

Przegląd prasy i Internetu:

- Hans Kundnani (German Marshall Fund): TTIP musi umrzeć, aby Zachód mógł żyć

- James Bartholomew („The Spectator”): Bez rządu z gospodarką może być lepiej

***

OMP w Internecie:

- www.youtube.com/osrodekmysli

- www.twitter.com/OMPkrakow

- www.facebook.com/OMPkrakow

- www.omp.org.pl/blog

- www.polskietradycje.pl

- www.usa-ue.pl

- www.sporyokapitalizm.pl

- www.forum-pl-lt.com

- www.forum-pl-cz.com

- www.facebook.com/bibliotekaklasyki

 


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP