Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2016-10-09
Numer wydania: 173

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 10 października 2016 r.

- zaproszenie: debata „Stańczycy - konserwatyzm, który przeminął?” (12 października)

- zaproszenie: seminarium akademickie „Europa w kryzysie” (od 13 października)

- zaproszenie: konferencja „Miejsce państw Grupy Wyszehradzkiej w zmieniającej się UE. Szanse i zagrożenia” (20 października) 

- nowe filmy na kanale OMP na Youtube (dwie części konferencji „Kryzys migracyjny - skutki dla UE, konsekwencje dla Polski”)

***

Zaproszenie: debata „Stańczycy - konserwatyzm, który przeminął?”

Ośrodek Myśli Politycznej zaprasza na debatę „Stańczycy - konserwatyzm, który przeminął?” (Kraków, 12 października, Hotel Europejski, Sala Kossakowa, ul. Lubicz 5, 16.00-19.00). Wystąpią w niej: prof. Krzysztof Karol Daszyk, dr Dariusz Grzybek, prof. Rafał Matyja, prof. Bogdan Szlachta, prof. Andrzej Waśko, prof. Artur Wołek, dr Maciej Zakrzewski. Spotkanie poprowadzi red. Dobrosław Rodziewicz.

Zagadnienia:
- jakie jest miejsce Stańczyków w polskiej tradycji politycznej? 

- co z ich dziedzictwa wciąż warto kultywować / przypominać / dyskutować?

- czy Stańczycy zasłużyli się sprawie niepodległości Polski, czy swymi ideami i działalnością szkodzili jej, jak sądzili niektórzy ich krytycy?

- jaki był stosunek Stańczyków do innych nurtów ideowych i politycznych okresu zaborów? Jak te nurty oceniały i traktowały Stańczyków?

- dlaczego stańczykowska tradycja polityczna nie odegrała znaczącej roli w II RP?

- czy konserwatyzm Stańczyków był zbliżony do myśli współczesnych im środowisk konserwatywnych na zachodzie Europy, czy też położenie Polaków pod zaborami przesądziło o jego zupełnie odmiennym charakterze?

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału: biuro@omp.org.pl, do 10 października (z dopiskiem: Stańczycy - debata).

Debata stanowi część projektu <>. Dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” - edycja 2016.

***

Zaproszenie: seminarium akademickie „Europa w kryzysie”

Ośrodek Myśli Politycznej i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
zapraszają na poświęcone analizie stosunków międzynarodowych seminarium „Europa w kryzysie”.
CO?
Całoroczne seminarium poświęcone analizie bieżących problemów polityki europejskiej z perspektywy polskiej i globalnej. Ma przede wszystkim dać narzędzia praktycznej analizy polityki międzynarodowej, pokazać jak zbierać informacje, jak je przetwarzać, jak praktycznie używać różnych teorii stosunków międzynarodowych. Tematyka zajęć: kryzys instytucjonalny UE, kryzys strefy euro, relacje transatlantyckie w dobie kryzysu UE, kryzys UE widziany z perspektywy Rosji, kryzys UE widziany z perspektywy krajów azjatyckich, polityka małych krajów w UE, kraje Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu UE, jak napisać analizę zjawisk z zakresu polityki międzynarodowej

KTO?
Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem akademickim i akademicy z doświadczeniem praktycznym; m. in. Marek A. Cichocki – polski szerpa-negocjator Traktatu Lizbońskiego, profesor Collegium Civitas, dyrektor w Centrum Europejskim Natolin; Piotr Kłodkowski – orientalista, b. ambasador RP w Indiach, profesor WSIiZ w Rzeszowie i NATO Defense College w Rzymie, Mindaugas Jurkynas – b. doradca ds. międzynarodowych premiera Litwy, profesor stosunków międzynarodowych Uniwersytetu w Kownie, Tomasz Grzegorz Grosse – europeista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Sobieskiego; Sławomir Dębski – dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Andris Spruds – dyrektor Łotewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, wykładowca Uniwersytetu Stradinsa w Rydze; Michał Kuź – redaktor „Nowej Konfederacji”, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, wykładowca Uczelni Łazarskiego; Artur Wołek - członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej.

DLA KOGO?

Studenci stosunków międzynarodowych, politologii, administracji, europeistyki. Decyduje kolejność zgłoszeń. Grupa nie większa niż 25 osób. Wskazana znajomość języka angielskiego.

KIEDY?
Czwartek 13.15, dwa razy w miesiącu. Pierwsze zajęcia 13 października.

GDZIE?
Akademia Ignatianum w Krakowie, Kopernika 26, s. 422.

ZA ILE?

Zajęcia są bezpłatne, organizowane w ramach projektu Ośrodka Myśli Politycznej "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, 2016-2018", współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. 

Uczestnicy seminarium mogą otrzymać 3 punkty ECTS.

ZAPISY
E-mail zawierający imię i nazwisko, uczelnię, kierunek, rok studiów i deklarację uczestnictwa w seminarium pod adres: biuro@omp.org.pl do 10 października. Decyduje kolejność zgłoszeń.

***

Zaproszenie: konferencja „Miejsce państw Grupy Wyszehradzkiej w zmieniającej się UE. Szanse i zagrożenia” 

Ośrodek Myśli Politycznej i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie zapraszają na konferencję „Miejsce państw Grupy Wyszehradzkiej w zmieniającej się UE. Szanse i zagrożenia” (20 października 2016, czwartek, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, Kraków)

 

Otwarcie obrad - 14.00-14.15

 

Sesja I - 14.15-15.15 [Sala Kryształowa]

Prezentacja przedstawiciela MSZ: Fundusz Wyszehradzki a współpraca społeczeństw w krajach V4

 

Sesja II  16.00-17.45 [Sala Kossakowa]

Gdzie jesteśmy i z czym się mierzymy? Państwa Grupy Wyszehradzkiej i ich partnerzy regionalni wobec kryzysu Unii Europejskiej

- Jakie są możliwe scenariusze instytucjonalnej przebudowy UE

- Jaką rolę w procesie reformowania UE mogą odegrać państwa wyszehradzkie i ich regionalni partnerzy

Wprowadzenia:

- Mindaugas Jurkynas – profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, były doradca premiera Litwy

- Adéla Kadlecová – ekspert ds. międzynarodowych czeskiej partii ODS

- Piotr Bajda – wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Paweł Ukielski – zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN

 

Sesja III  18.00-19.45 [Sala Kossakowa]

Perspektywy współpracy wyszehradzkiej po szczycie w Bratysławie

- Jaki wpływ na miejsce i politykę państw wyszehradzkich i ich regionalnych partnerów ma Brexit?

- Jakie są zbieżne i rozbieżne interesy państw Europy Środkowej, związane z obecnymi głównymi wyzwaniami politycznymi w UE?

Wprowadzenia:

- Vít Dostál – dyrektor Association for International Affairs (AMO) w Pradze

- Jakub Groszkowski – kierownik zespołu środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich

- Łukasz Ogrodnik – ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

- Tomáš Strážay – ekspert Słowackiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej w Bratysławie

- Csaba Törő – profesor Karoli Gaspar University w Budapeszcie

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przysłanie zgłoszenia (wystarczy imię i nazwisko) na adres biuro@omp.org.pl (do 16 października).

Konferencja przygotowana w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

*** 

Nowe filmy na kanale www.youtube.com/osrodekmysli

- www.youtube.com/watch?v=l6dSwAqLXl0

Zorganizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Kongres Polska Wielki Projekt dyskusja Co dalej z Zachodem, Kraków, 7 września 2016 r. Wystąpili: prof. Andrzej Bryk, red. Dobrosław Rodziewicz, prof. Zbigniew Stawrowski, prof. Ewa Thompson, prof. Andrzej Waśko i Bronisław Wildstein. Spotkanie stanowiło pierwszą część konferencji „Kryzys migracyjny - skutki dla UE, konsekwencje dla Polski”, przygotowanej w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

- www.youtube.com/watch?v=7Tid_HbSdws

www.youtube.com/watch?v=lGfPK6Sg87g

Zorganizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie dyskusja „Kryzys Unii Europejskiej. Analiza polityczna”, Kraków, 72 września 2016 r. Wystąpili: prof. Marek A. Cichocki, red. Roman Graczyk, prof. Tomasz Grzegorz Grosse, Tomasz Krawczyk, red. Dobrosław Rodziewicz i prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski. Spotkanie stanowiło drugą część konferencji „Kryzys migracyjny - skutki dla UE, konsekwencje dla Polski”, przygotowanej w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

***

OMP w Internecie:

- www.youtube.com/osrodekmysli

- www.twitter.com/OMPkrakow

- www.facebook.com/OMPkrakow

- www.omp.org.pl/blog

- www.polskietradycje.pl

- www.usa-ue.pl

- www.sporyokapitalizm.pl

- www.forum-pl-lt.com

- www.forum-pl-cz.com

- www.facebook.com/bibliotekaklasyki


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP