Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2017-02-04
Numer wydania: 175

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 4 lutego 2017 r.

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (David Martin Jones o UE i micie wieży Babel, rozmowy red. Dobrosława Rodziewicza z prof. Tomaszem Gąsowski i dr hab. Rafałem Matyją o polskich tradycjach intelektualnych, wywiad z czeskim publicystą Ivo Mludkiem o Czechach, Polsce i UE)

- premiery w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: tomy pism Joachima Bartoszewicza, Wacława Budzyńskiego, Władysława Grabskiego, Wacława Makowskiego i Józefa Teodorowicza.

- nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Piotr Mazurkiewicz, Europa jako kinder niespodzianka

- nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Tomasz Maślanka, Kontrkultura, Źródła i konsekwencje radykalizmu społeczno-kulturowego w perspektywie socjologii kultury

- filmy z konferencji Ośrodka Myśli Politycznej i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie pt. Donald Trump: Ameryka, Europa, Rosja (Kraków, 27 stycznia 2017)

- nowe teksty na stronie www.forum-pl-cz.com: Stanislav Balík o Tomaszu Masaryku i czeskim antyklerykalizmie - starym i współczesnym, Jaroslav Šebek o tradycji świętowacławskiej w XX w.

***

W 25-lecie Ośrodka Myśli Politycznej prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku - http://omp.org.pl/wspierajOMP.php (KRS 0000076016), a także przekazania na naszą działalność darowizny na cele statutowe.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- David Martin Jones, Unia Europejska i mit o Wieży Babel, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=410

- Tomasz Gąsowski, Fascynujący wiek XIX i pokusy historii najbliższej (rozmowa), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=412

- Rafał Matyja, Cenię patriotyzm praktyczny, nie ukrywam moich uwikłań (rozmowa), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=411

- Ivo Mludek, Czesi i Polacy znaleźli się w pułapce. Nie chcemy UE, ani ciążenia ku Rosji. Ale czego chcemy? (rozmowa), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=409

***

Premiery w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej

Ośrodek Myśli Politycznej i Narodowej Centrum Kultury wydały pisma myślicieli politycznych odgrywających ważną rolę w życiu intelektualnym i politycznym schyłku okresu zaborów i w II RP.

 - Józef Teodorowicz, Dwie epoki

Tom ukazuje myśl polityczną i rozważania na tematy narodowe jednego z najwybitniejszych duchownych i myślicieli ostatnich dekad okresu zaborów i II RP. Józef Teodorowicz pisze w nich o związkach wiary i polityki. Ukazuje zasady, które jego zdaniem powinny przyświecać polityce polskiej. Analizuje kwestię ruską (ukraińską) i polemizuje z ugodowcami - zwłaszcza z Michałem Bobrzyńskim. Udowadnia zarazem, że określanie go mianem „ormiańskiego Skargi” nie było bezpodstawnym odniesieniem do wielkiego kaznodziei sprzed stuleci, a celnym uchwyceniem znaczenia oraz intelektualnej i duchowej mocy znakomitego myśliciela ze Lwowa.

Wstęp: prof. Paweł Skibiński

448 stron, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=323, cena wraz z VAT i przesyłką 36 zł

- Wacław Makowski, My i wy

Tom ukazujący najważniejsze książki i artykuły czołowego myśliciela politycznego II RP, wybitnego teoretyka zagadnień konstytucyjnych, cenionego publicystę ideowo-politycznego, rozwijającego refleksję konserwatywną w ramach obozu sanacyjnego, praktyka uzasadniającego w tekstach swe posunięcia w roli ministra sprawiedliwości i marszałka Sejmu. To najwyższej klasy rozważania o ustroju i fundamentalnych zasadach politycznych, a także błyskotliwy głos na temat rywalizacji politycznej w Polsce i sytuacji na arenie międzynarodowej w okresie międzywojennym.

Wstęp: dr Arkadiusz Górnisiewicz

720 stron, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=322, cena wraz z VAT i przesyłką 39 zł

- Joachim Bartoszewicz, Zagadnienia polityki polskiej

W tomie zostały zebrane najważniejsze teksty czołowego myśliciela endeckiego schyłku okresu zaborów i II RP, m.in. Zagadnienia polityki polskiej, Walka o Polskę, Znaczenie polityczne Kresów wschodnich dla Polski oraz przekład broszury z okresu kongresu paryskiego La Pologne. Ce qu’elle a été, ce qu’elle est actuellement, ce qu’elle devrait être (Polska. Jaka była. Jaka jest teraz. Jaka być powinna).

„Dobrze się stało, że Ośrodek Myśli Politycznej zdecydował się na przypomnienie dorobku niewątpliwie wybitnej postaci, jaką był Joachim Bartoszewicz. [...] Zamieszczone w wyborze pozycje, atrakcyjne publicystycznie i wartościowe jako świadectwa polskiej myśli politycznej, z pełnym przekonaniem mogę polecić wszystkim czytelnikom. Warto się z nimi zapoznać”. (prof. Krzysztof Kawalec)

Wstęp: prof. Krzysztof Kawalec

368 stron, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=321, cena wraz z VAT i przesyłką 35 zł

- Wacław Budzyński, Lufcik na świat

Najważniejsza książka publicysty związanego ze środowiskami piłsudczykowskimi, traktująca o zjawiskach, których tragiczną dla II RP kulminacją była napaść Niemiec i Sowietów we wrześniu 1939 r., zwłaszcza o rosnącej sile totalitaryzmów komunistycznego i nazistowskiego, a także o mechanizmach władzy i sposobach jej legitymizowania w Portugalii, Włoszech, Francji i na Węgrzech. To znakomite, choć kontrowersyjne, wprowadzenie w klimat polityczny epoki i ilustracja tego, jak znaczna część polskich środowisk opiniotwórczych i politycznych ją oceniała.

Wstęp: dr Michał Wenklar.

384 strony, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=320, cena wraz z VAT i przesyłką 35 zł

- Władysław Grabski, Idea Polski

Wybór pism czołowego polityka II RP, dwukrotnego premiera rządu, autora wielkiej reformy finansów publicznych m.in. wprowadzającej złotówkę, zarazem cenionego publicysty, który w swych książkach i artykułach prasowych podejmował tematykę niezależności gospodarczej, sprawnego państwa, roli rolnictwa w życiu społecznym i gospodarczym państwa i wielu innych kluczowych zagadnień dla debaty publicznej w tamtych czasach. Rozważał również ideowe fundamenty II RP, analizując – na ogół krytycznie – stanowiska zajmowane przez czołowe nurty ówczesnego życia politycznego i proponując własną wizję tego, jakie zasady powinny przyświecać skutecznej polityce polskiej.

Wstęp: dr Piotr Koryś

592 strony, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=319, cena wraz z VAT i przesyłką 38 zł

___

Nowości z serii BKPMP można nabyć także w pakiecie Klasyk – styczeń 2017 – http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=324 – w cenie 140 zł (oszczędność 43 zł).

***

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Piotr Mazurkiewicz, Europa jako kinder niespodzianka

„Teksty zawarte w niniejszej książce (…) układają się w cykl przemyśleń nad tym, co właściwie zmieniło się lub zmienia się na naszych oczach, gdy chodzi o samą ideę zjednoczonej Europy i sposób funkcjonowania unijnych struktur. Refleksja ta ma charakter metapolityczny, tzn. uwzględnia przede wszystkim zmiany kulturowe, etyczne i religijne, które warunkują taki, a nie inny przebieg procesów politycznych. Rozpoczyna się od próby analizy procesu defragmentacji świata, poprzez przywołanie koncepcji korekcyjnej roli religii i Kościoła w stosunku do polityki, a kończy się opisem cywilizacji „szalonych cnót”. Ten ostatni termin zapożyczony został od Gilberta Keitha Chestertona, który – w swej przenikliwości – blisko sto lat temu zauważył, że cywilizacja zachodnia za sprawą sekularyzacji staje się nie tyle pogańska, co post-chrześcijańska. W publicznej debacie wciąż używa się tych samych terminów i odwołuje się do tych samych, co przodkowie wartości o ściśle chrześcijańskiej proweniencji, ale, niestety, często podkładana pod nie treść niewiele ma wspólnego z Ewangelią”.

(fragment wstępu)

Miękka oprawa, format 145x205 mm, 496 stron.

zamówienia: sklepik@omp.org.pl lub http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=317, cena wraz z VAT i przesyłką 35 zł.

***

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Tomasz Maślanka, Kontrkultura, Źródła i konsekwencje radykalizmu społeczno-kulturowego w perspektywie socjologii kultury

„Tomaszowi Maślance udało się scalić w „pracującą” teoretycznie całość różne aspekty kontrkultury. Pozwala na to konsekwentne opowiedzenie się za tradycją wyjaśnień socjologicznych, znacznie wszakże modyfikowanych i traktowanych niekiedy heurystycznie, a nie jako bezkonkurencyjnie właściwe. Innymi słowy, autor wypracował język narracji, który pozwala mu – niesprzecznie i rozszerzająco – przechodzić od rozważań stricte filozoficznych i teoretycznych do tego, co skłania się nazywać społecznym imaginarium kontrkultury. Analizom przemian intymności i życia rodzinnego towarzyszą tedy zarówno Freud i Fromm, jak i kulturowy detal, historyczna migawka i panoramiczne ujęcie rewolucji w trakcie jej dziania się. Autor unika także ujęć zbanalizowanych i zmitologizowanych, zachęcając do spojrzenia na lata sześćdziesiąte, kontrkulturę i formy kontestacji jak na swoisty kulturowy palimpsest. Co więcej, nie popełnia tak częstego błędu rekonstrukcji przeszłości, jakim jest stosowanie interpretacji adaptacyjnych, ściśle wypełniając wskazania rzetelnej interpretacji historycznej w jej socjologicznym wariancie. W ten sposób – moim zdaniem – rehabilituje tradycje socjologii kultury, daje im nowe życie”. (Prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta)

320 stron, miękka oprawa

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=316, sklepik@omp.org.pl; cena z VAT i przesyłką 34 zł.

***

Filmy z konferencji Ośrodka Myśli Politycznej i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie pt. Donald Trump: Ameryka, Europa, Rosja (Kraków, 27 stycznia 2017)

- Część I - Polityka wewnętrzna Stanów Zjednoczonych

https://youtu.be/7Tid_HbSdws

Wystąpili: prof. Andrzej Bryk, dr Michał Kuź, prof. Paweł Laidler, prof. Zbigniew Lewicki. Prowadził: dr Maciej Zakrzewski.

- Część II - Relacje transatlantyckie

https://youtu.be/PBvJjYvdTIs  

Wystąpili: Jarosław Guzy, Tomasz Krawczyk, Marek Menkiszak, dr Tomasz Pugacewicz. Prowadził: dr Maciej Zakrzewski.

Konferencja przygotowana w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

***

Nowe teksty na stronie www.forum-pl-cz.com

- Stanislav Balík, Czeski antyklerykalizm wiecznie żywy?, http://forum-pl-cz.com/index.php/idee-polityczne/91-stanislav-balik-czeski-antyklerykalizm-wiecznie-zywy

- Stanislav Balík, Tomasz Garrigue Masaryk i czeski antyklerykalizm, http://forum-pl-cz.com/index.php/idee-polityczne/90-stanislav-balik-tomasz-garrigue-masaryk-i-czeski-antyklerykalizm 

- Jaroslav Šebek, Tradycja świętowacławska w dwudziestym wieku, http://forum-pl-cz.com/index.php/idee-polityczne/93-jaroslav-sebek-tradycja-swietowaclawska-w-dwudziestym-wieku

***

OMP w Internecie:

- www.youtube.com/osrodekmysli

- www.twitter.com/OMPkrakow

- www.facebook.com/OMPkrakow  

- www.omp.org.pl/blog

- www.polskietradycje.pl  

- www.usa-ue.pl  

- www.sporyokapitalizm.pl

- www.forum-pl-lt.com  

- www.forum-pl-cz.com  

- www.wedrowkiwloskie.pl

- www.facebook.com/bibliotekaklasyki


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP