Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2017-06-28
Numer wydania: 176

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 27 czerwca 2017 r.

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (John O’Sullivan o Europie Środkowej, konserwatyzmie i Brexicie, prof. Miłowit Kuniński o konserwatystach i kryzysie UE; rozmowy o polskich tradycjach politycznych i ich badaniu z Dariuszem Gawinem, Rafałem Habielskim, Andrzejem Chwalbą, Wojciechem Roszkowskim, Bogdanem Szlachtą, Dorotą Pietrzyk-Reeves, Radosławem Żurawskim vel Grajewskim i Krzysztofem Kawalcem)

- polecamy z serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: tomy pism Leona Rzewuskiego i Michała Rostworowskiego

- polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej: Petr Fiala, Laboratorium sekularyzacji. Kościół i religia w społeczeństwie niereligijnym

- polecamy w serii Polskie Tradycje Intelektualne: Powstanie styczniowe 1863-1864. Historie i analizy 

- polecamy w serii Z archiwów II wojny światowej: Anatomia nazizmu

***

W 25-lecie Ośrodka Myśli Politycznej prosimy o rozważenie wsparcia nas przekazaniem darowizny na cele statutowe, http://omp.org.pl/darowizna.php.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl 

- John O’Sullivan, Europa Środkowa, konserwatyzm i Brexit, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=420

- Miłowit Kuniński, Konserwatyści wobec kryzysu Unii Europejskiej oraz zmian społecznych i politycznych zachodzących w głównych krajach członkowskich UE i w USA, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=423

- O Muzeum Powstania Warszawskiego, polityce pamięci i upamiętnianiu – rozmowa z prof. Dariuszem Gawinem, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=422

- Gdzieś na antypodach czy jednak znacznie bliżej? – rozmowa z prof. Rafałem Habielskim, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=421

- Myśl polityczna u progu Wielkiej Wojny – rozmowa z prof. Andrzejem Chwalbą, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=419

- O Europie Środkowej – rozmowa z prof. Wojciechem Roszkowskim, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=418

- To my jesteśmy bardziej wtórni – rozmowa z prof. Bogdanem Szlachtą, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=417

- O zaletach i pułapkach badań nad myślą polityczną I RP – rozmowa z prof. Dorotą Pietrzyk-Reeves, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=415

- O liberum veto, rokoszach i tolerancji w I RP – rozmowa z prof. Radosławem Żurawskim vel Grajewskim, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=415

- Szukałem w źródłach innej Polski – rozmowa z prof. Krzysztofem Kawalcem, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=413

***

Polecamy w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej

Miłośnikom polskiej myśli politycznej - zwłaszcza z okresu zaborów i z II RP - polecamy dwa tomy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej:

- Leon Rzewuski, O suwerenności i społeczeństwie politycznym

Wybór pism pisarza politycznego, uczestnika powstania listopadowego, współpracownika konserwatywnego „Czasu”, autor prób pogodzenia idei socjalistycznych z doktryną Kościoła katolickiego. W tomie po raz pierwszy w języku polskim są przedstawione jego wydane po francusku broszury o zasadzie suwerenności, reprezentacji politycznej i organizacji społeczeństwa politycznego, a także artykuły m.in. o narodowości, arystokracji, równości i wolności, protekcji i wolnym handlu.

Wstęp: prof. Bogdan Szlachta

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

288 stron, twarda oprawa, cena wraz z przesyłką i VAT 35 zł, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=330, sklepik@omp.org.pl


- Michał Rostworowski, Jak powstaje państwo w naszych czasach

Wybór pism współtwórcy krakowskiej politologii, profesora UJ, sędziego Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze. W tomie są przedstawione teksty m.in. o konstytucjonalizmie, zadaniach nauk politycznych, sytuacji międzynarodowej w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę i Lidze Narodów.

Wstęp: prof. Andrzej Zięba, dr Bartosz Włodarski

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

320 stron, twarda oprawa, cena wraz z przesyłką i VAT 35 zł, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=331, sklepik@omp.org.pl

***

Polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej: Petr Fiala, Laboratorium sekularyzacji. Kościół i religia w społeczeństwie niereligijnym

Jak radzi sobie czeski Kościół katolicki z odzyskaną po wielu dziesięcioleciach pełną wolnością działania? Jaką rolę pełnią we współczesnym czeskim społeczeństwie katolicy? Jaka będzie przyszłość partii chadeckiej, tradycyjnie reprezentującej w wymiarze politycznych wspólnotę czeskich katolików? Jak jawi się doświadczenie czeskie w tej kwestii w perspektywie porównawczej, na tle sytuacji w innych państwach Europy? Oto pytania, które stawia w swej książce Petr Fiala, czołowy czeski politolog, były rektor Uniwersytetu Masaryka, współtwórca cenionego think-tanku Centrum Studiów nad Demokracją i Kulturą z Brna, prezes Obywatelskiej Partii Demokratycznej. Odpowiedzi na nie pozwalają poznać bardzo ciekawe zjawisko polityczne, społeczne i kulturowe, umożliwiają lepsze zrozumienie naszych południowych sąsiadów i inspirują do refleksji nad tym, czy przypadek czeski jest zapowiedzią tego, co stanie się powszechnym doświadczeniem większości krajów europejskich – i jakie byłyby tego skutki.

ISBN 978-83-64753-78-7, 168 stron, miękka oprawa, zamówienia (cena wraz z przesyłką 30 zł): http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=327, sklepik@omp.org.pl 

***

Polecamy w serii Polskie Tradycje Intelektualne: Powstanie styczniowe 1863-1864. Historie i analizy

Pod redakcją Jacka Kloczkowskiego i Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego

Międzynarodowe grono autorów ukazuje i analizuje różne aspekty powstania styczniowego, odpowiadając między innymi na pytania:

- jak mocarstwa europejskie wykorzystały powstanie styczniowe w swych grach dyplomatycznych?

- jakimi metodami walczyli z insurekcją Rosjanie?

- jaką rolę w przededniu i w trakcie powstania odegrały kwestie religijne?

- jak na przebieg insurekcji wpłynął rozwój infrastruktury kolejowej w Cesarstwie Rosyjskim?

- jak dyskutowano o powstaniu po jego upadku i co z tego wynikało dla polskiej myśli politycznej?

- jakie były gospodarcze skutki powstania styczniowego?

Miękka oprawa, 448 stron, cena wraz z przesyłką i VAT 34 zł, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=332, sklepik@omp.org.pl


Spis treści

Jacek Kloczkowski, Powstanie styczniowe – lekcja, do której warto powracać . . . 7

Radosław Żurawski vel Grajewski, Powstanie styczniowe jako czynnik w grze mocarstw europejskich . . . 15

Krzysztof Marchlewicz, Lorda Napiera kłopot z powstańczą Polską . . . 63

Piotr Koryś, Gospodarka i powstanie styczniowe . . . 83

Krzysztof Karol Daszyk, Kontrowersje wokół książki Henryka Lisickiego o Aleksandrze Wielopolskim – jako ilustracja stańczykowskiej narracji o powstaniu styczniowym . . . 101

Grzegorz Kucharczyk, W cieniu powstania – recepcja powstania styczniowego od Piłsudskiego do PRL-u . . . 125

Tomasz Gąsowski, Żydzi wobec powstania styczniowego . . . 147

Iryna Adamska, Antyinsurekcyjna propaganda „Wiestnika Jugo-zapadnoj i Zapadnoj Rossii”. O próbie kształtowania stosunku małoruskiej opinii publicznej do powstania styczniowego . . . 171

Aljaksandar Radziuk, Represyjna polityka caratu na ziemiach białoruskich (1863-1864) . . . 211

Andrej Kisztymow, Pierwsza wojna o szyny . . . 239

Przemysław Matusik, „Boże coś Polskę…”. Religia w dobie „rewolucji moralnej”1860-1863 . . .  265

Grzegorz Łysoniewski, Kościoł i jego zadania w piśmiennictwie arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego . . . 301

Zinaida Antonowicz, Działalność konsystorzy rzymskokatolickich mohylewskiego i mińskiego w latach powstania styczniowego . . . .  333

Wolha Harbaczowa, Powstańcy 1863 roku na fotografiach . . . 369

Indeks . . . 426

***

Polecamy w serii Z archiwów II wojny światowej: Anatomia nazizmu

Co kierowało ludźmi popierającymi nazistowski reżim? Jaka była geneza nazistowskiej ideologii i jak uzasadniano przed masami jej słuszność? Czy nazizm popierano „z wiary”, czy „z konieczności”? Jak wyglądał codzienny terror wobec podbitej przez Niemców ludności? Jak Niemcy rozliczyły swą nazistowską przeszłość? Na te i na inne pytania odpowiadają w zamieszczonych w tym tomie tekstach pracownicy krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, uwzględniając także tematy często pomijane w opisie totalitarnej III Rzeszy Niemieckiej.

pod redakcją Filipa Musiała, 168 stron, miękka oprawa, cena wraz z VAT i przesyłką 25 zł, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=329, sklepik@omp.org.pl

***

OMP w Internecie:

- www.youtube.com/osrodekmysli

- www.twitter.com/OMPkrakow

- www.facebook.com/OMPkrakow  

- www.omp.org.pl/blog

- www.polskietradycje.pl  

- www.usa-ue.pl  

- www.sporyokapitalizm.pl

- www.forum-pl-lt.com  

- www.forum-pl-cz.com  

- www.wedrowkiwloskie.pl

- www.facebook.com/bibliotekaklasyki

 


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP