Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2017-10-13
Numer wydania: 178

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 14 października 2017 r.

- Zaproszenie: konferencja o idei wolności w polskiej i czeskiej tradycji politycznej (20 października 2017)

- Zaproszenie: dyskusja o stosunkach polsko-słowackich (16 października 2017)

- Polecamy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Antoni Peretiatkowicz, Cezaryzm demokratyczny

- Nowe nagranie na kanale www.youtube.com/osrodekmysli: pierwsza część konferencji „Niemcy po wyborach: lekarz Unii Europejskiej czy pacjent o nietypowych objawach?”

***

W 25-lecie Ośrodka Myśli Politycznej prosimy o rozważenie wsparcia nas przekazaniem darowizny na cele statutowe, http://omp.org.pl/darowizna.php.

***

Zaproszenie: konferencja Wolność narodu i wolność jednostki w czeskiej i polskiej myśli politycznej i kulturze. Idee i praktyka polityczna

20 października 2017 r.

Kraków, sala konferencyjna „Herbewo”, ul. Lubelska 29, VI piętro

10.30-14.30

 

Sesja I

Czeskie i polskie rozumienie wolności - dziedzictwo

Wystąpią:

- Vratislav Doubek (Uniwersytet Karola w Pradze)

- Marek Kornat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

- Jan Květina (Uniwersytet Karola w Pradze)

- Dorota Pietrzyk-Reeves (Uniwersytet Jagielloński)

- Andrzej Waśko (Uniwersytet Jagielloński)

- Maciej Zakrzewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II / Instytut Pamięci Narodowej)

Wybrane zagadnienia:

- Idea wolności w czeskiej i polskiej tradycji przełomu średniowiecza i renesansu: źródło siły czy słabości politycznej?

- Wolność sumienia i wolność narodu politycznego / wolność jednostki i wolność kolektywna – odmienne czeskie i polskie nowożytne recepty na wolność?

- Wolność pod rządami Habsburgów – dylematy życia politycznego w wielonarodowej monarchii, która nie jest własną

- Konflikt polsko-czeski w okresie międzywojennym: spór o interesy czy także o idee?

- Idea wolności w procesie budowy państwa: przypadek Czechosłowacji i II RP

 

Sesja II

Wolność - od totalitaryzmu do demokracji

Wystąpią:

- Monika Gabriela Bartoszewicz

- Daniel Kaiser (Echo24)

- Artur Wołek (Akademia Ignatianum, Ośrodek Myśli Politycznej)

- Matyáš Zrno (Instytut Obywatelski)

Wybrane zagadnienia:

- Rola idei wolności w myśli i działalności opozycji antykomunistycznej lat 70. i 80. w Polsce i Czechosłowacji

- Idea wolności po komunizmie – ciągłość czy zerwanie tradycji (przypadek czeski i polski)

- Polskie i czeskie rozumienie wolności a funkcjonowanie obu krajów w Unii Europejskiej


Zgłoszenia udziału: biuro@omp.org.pl, do 18 października (wystarczy imię i nazwisko i zapis: Konferencja 20 października w tytule listu).

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie 2017.

 

***

Zaproszenie: dyskusja o stosunkach polsko-słowackich (16 października)

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w KrakowieOśrodek Myśli Politycznej i Forum Młodych Dyplomatów zapraszają na spotkanie dyskusyjne o stosunkach polsko-słowackich i współpracy regionalnej w Grupie Wyszehradzkiej, połączone z prezentacją książki "Współczesne stosunki polsko-słowackie" z udziałem jej redaktorów i współautorów. Publikacja dostępna jest pod adresem: http://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2017/03/Slovensko_polske_vztahy_PL_web.pdf
Spotkanie odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji 2017 #OTDyplomacja, organizowanego w Krakowie w dniach 16-27 października br.

W spotkaniu wezmą udział:

- Tomáš Strážay - szef programu badawczego Europa Środkowa i
Południowo-Wschodnia, Słowackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej (Slovak Foreign Policy Association)

- Piotr Samerek - radca-minister, zastępca Ambasadora RP w Bratysławie

- Mateusz Gniazdowski - wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich (Ośrodek Studiów Wschodnich - OSW)

Prowadzenie: dr hab. Artur Wołek - ekspert RODM Kraków, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie, członek zarządu OMP

Termin: 16 października godz. 16:00

Miejsce: RODM Kraków, Rynek Główny 34, oficyna, III piętro

***

Polecamy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Antoni Peretiatkowicz, Cezaryzm demokratyczny

Wybór pism ważnego uczestnika dyskusji o ustroju państwa polskiego, prawie i polityce europejskiej, ukazującego między innymi wpływ klasycznych koncepcji filozofii politycznej (np. Machiavellego i Rousseau) na ideologie polityczne popularne w okresie międzywojennym, analizującego przyczyny wyradzania się systemu demokratycznego w ówczesnych realiach (cezaryzm demokratyczny), przedstawiającego skutki kryzysu parlamentaryzmu i analizującego naturę koncepcji autorytarnych i totalitarnych.

Twarda oprawa, 456 stron, ISBN 978-83-62628-59-9

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=336, cena wraz z VAT i przesyłką 39 zł.

***

Nowe nagranie na kanale www.youtube.com/osrodekmysli

Ośrodek Myśli Politycznej i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie zorganizowały konferencję „Niemcy po wyborach: lekarz Unii Europejskiej czy pacjent o nietypowych objawach?”, poświęconą polityce niemieckiej – wewnętrznej i zagranicznej. Na kanale OMP na youtube można obejrzeć jej pierwszą część.
https://youtu.be/mRZ0muRgKdU, w której wystąpiły Aleksandra Rybińska („W sieci prawdy”) i Justyna Gotkowska (Ośrodek Studiów Wschodnich). 

***

Polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej: Adam Gurowski, Ameryka, Europa, Rosja

Adam Gurowski (1805-1866) był w XIX wieku jednym z najlepiej znanych polskich myślicieli i publicystów. Jego książki i artykuły czytano szczególnie chętnie we Francji, Anglii i Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza za Oceanem ceniono go za teksty o problematyce europejskiej i rosyjskiej. Odegrał też dużą rolę w propagandowej walce toczonej w czasie wojny secesyjnej, w której wspierał Północ. Kontrowersje związane z ideowymi i politycznymi wyborami Gurowskiego i brak polskich wydań jego prac sprawiły, że jego dorobek nie znalazł nigdy należnego mu miejsca w naszym życiu intelektualnym. Sam uważał się za apostatę narodowego, a również wielu jego krytyków piętnowało go jako zdrajcę, który wyrzekł się ojczyzny. Ich zdaniem wywodził swe koncepcje ze złych zasad ideologicznych (np. kultu przemocy i materializmu politycznego) i błędnego rozumienia istoty posłannictwa dziejowego Rosji. Podkreślali także, że źle ocenił żywotność i przywiązanie do swej tożsamości samych Polaków. Talent Gurowskiego służył zatem niekiedy złej sprawie, zarazem jednak rozmach i błyskotliwość jego wywodów stawiają go w gronie najwybitniejszych polskich autorów okresu zaborów. Niniejszy tom zawiera jego książkę pt. Ameryka i Europa, którą śmiało można porównywać ze słynnym dziełem Tocqueville’a O demokracji w Ameryce. Znajduje się w nim również wykład poglądów Gurowskiego na temat Rosji – wieńczący pracę Russia as it is rozdział pt. Boskie przeznaczenie. Ponad sto pięćdziesiąt lat po ich ukazaniu się w Nowym Jorku te wybitne dzieła wreszcie trafiają do czytelników w polskim przekładzie. 

Wstęp: Henryk Głębocki

ISBN 978-83-64753-14-5, stron 464, format 145x205 mm, miękka oprawa

Cena wraz z VAT i przesyłką: 35 zł brutto, zamówienia: sklepik@omp.org.plhttp://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=326

 

***

Premiera w Bibliotece Myśli Politycznej: Krzysztof Mazur, Przekroczyć nowoczesność. Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność

„W Polsce nieustannie ktoś odwołuje się do dziedzictwa Solidarności, co stanowi wymowny dowód żywotności dziedzictwa tego największego w naszych dziejach ruchu społecznego. Dr Krzysztof Mazur w błyskotliwy sposób odtworzył projekt polityczny Solidarności z lat 1980-1981, stawiając przy tym wiele ważnych pytań dotyczących nie tylko historii, ale i współczesności. Jego książka pozwala lepiej zrozumieć problemy, jakie ma dziś z tożsamością nasza klasa polityczna, której znacząca część wciąż podkreśla swoje solidarnościowe korzenie”. prof. dr hab. Antoni Dudek

„Trzymają Państwo w ręce wyjątkową książkę. Nie tylko dlatego, że została ona rzetelnie napisana przez młodego uczonego, który nie uczestniczył w opisywanych wydarzeniach i nie był zaangażowany w analizowane procesy, przez co zachowuje odpowiedni dystans. Jest to książka wyjątkowa również dlatego, że próbuje odtworzyć źródłowe doświadczenie ruchu społecznego. Stan wojenny i spory trwające w ostatnim ćwierćwieczu przesłoniły nam bowiem pierwotne idee pierwszej Solidarności. Dlatego tak ważne jest, by na nowo przemyśleć całą złożoność pluralistycznego ruchu. Idzie również o to, by wydobyć ponadczasowy sens tego doświadczenia, formułowanego wprawdzie w świecie zdominowanym przez wschodnie mocarstwo, ale dającego się umieścić w kontekście przemian kulturowych i politycznych tzw. świata zachodniego. Wszystkie te elementy znajdą Państwo w niniejszej książce”.  prof. dr hab. Bogdan Szlachta
Format 165x240 mm, stron 472

Cena wraz z VAT i przesyłką 39 zł: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=334, sklepik@omp.org.pl.

***

OMP w Internecie:

- www.youtube.com/osrodekmysli

- www.twitter.com/OMPkrakow

- www.facebook.com/OMPkrakow  

- www.omp.org.pl/blog

- www.polskietradycje.pl  

- www.usa-ue.pl  

- www.sporyokapitalizm.pl

- www.forum-pl-lt.com  

- www.forum-pl-cz.com  

- www.wedrowkiwloskie.pl

- www.facebook.com/bibliotekaklasyki


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP