Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2018-02-17
Numer wydania: 180

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 16 lutego 2018 r.

- Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (czescy uczeni o wolności w czeskiej tradycji politycznej)

- Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty o wojnie z bolszewikami, polskiej polityce wschodniej i idei wolności u schyłku I RP)

- Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Juan Donoso Cortés, O katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie

- Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Marek Budzisz, Koniec rosyjskiej Ameryki. Rozważania o przyczynach sprzedaży Alaski

- Nowość w serii Polskie Tradycje Intelektualne: O granice, niepodległość i cywilizację. Szkice o wojnie polsko-bolszewickiej

- Nowość w serii Polskie Tradycje Intelektualne: Literatura i polityka po 1989 roku

- Nowość w serii Studia i analizy: Wolność. Polskie i czeskie dylematy

- Nowość w serii Studia i analizy: Wojciech Gagatek, Katarzyna Walecka (red.), Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w ujęciu Petera Maira

- Nowość w Bibliotece Klasycznej: Platon, Hippiasz mniejszy

- Nowość w serii Biblioteka Klasyki Historiografii: Władysław Konopczyński, Dzieje parlamentaryzmu angielskiego

- Nowość – 25. pozycja w serii Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL: Między męczeństwem a zdradą

- Konferencja: Unia Europejska - stan gry (26 lutego 2018)

 

***

Prosimy o rozważenie wsparcia Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej (KRS 0000076016) 1% podatku - http://omp.org.pl/aktualnosc.php?idAktualnosci=50

 

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Jan Kvĕtina, Od wolności sumienia do wolności republiki: czeskie i polskie myślenie o wolności we wczesnej nowożytności, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=427

- Vratislav Doubek, Znaczenie jednostki w czeskiej myśli politycznej, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=428

 

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Jan Jacek Bruski, Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku. Piłsudski, Petlura i próba geopolitycznej przebudowy Europy Wschodniej, http://polskietradycje.pl/artykuly/widok/602

- Maciej Zakrzewski, Dylematy imperialne: rok 1920 a polska myśl polityczna, http://polskietradycje.pl/artykuly/widok/601

- Rafał Lis, Perspektywy modernizacji szlacheckiej tradycji wolnościowej i rozwoju republikanizmu w ostatnich latach dawnej Rzeczypospolitej, http://polskietradycje.pl/artykuly/widok/604

- Adam Heydel, Nacjonalizm nowoczesny a polska polityka wschodnia, http://polskietradycje.pl/artykuly/widok/608

***

Z powodów technicznych najszybszą obecnie drogą zamawiania książek bezpośrednio w OMP jest wysłanie zamówienia (list z danymi nabywcy do wysyłki i zamawianymi tytułami) na adres sklepik@omp.org.pl - zamówienia składane w sklepiku: http://omp.org.pl/ksiegarnia.php też są realizowane, ale niekiedy z kilkudniowym poślizgiem (kłopoty informatyczne). Przepraszamy za niedogodności. 

***

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Juan Donoso Cortés, O katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie

Pierwszy w Polsce wybór pism Juana Donoso Cortésa (1809-1853), słynnego krytyka liberalizmu, socjalizmu i rewolucji, zawierający jego najważniejsze prace: Esej o katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie, rozważanych w ich fundamentalnych zasadach, Mowę o dyktaturze, Mowę o położeniu Europy i Mowę o położeniu Hiszpanii. Te arcydzieła myśli konserwatywnej – szeroko dyskutowane i interpretowane w XIX i XX wieku, m.in. przez Carla Schmitta – wciąż mogą inspirować dyskusje polityczne i ideowe, nie tylko w gronie konserwatystów.

„W dniu, w którym społeczeństwo […] zaczęło pytać dziennikarzy i zgromadzenia o to, czym jest prawda i czym jest błąd, w tym dniu błąd i prawda pomieszały się we wszystkich rozumach, a społeczeństwo wkroczyło w mrok i upadło pod władzą fikcji. Czując w sobie z jednej strony bezwzględną konieczność poddania się prawdzie i unikania błędu, z drugiej zaś niemożność wykazania, czym jest błąd i czym jest prawda, sporządziło katalog konwencjonalnych i arbitralnych prawd oraz wymyślonych błędów i powiedziało: będę czcić pierwsze, a drugie potępię. W swej wielkiej ślepocie nie rozumiało bowiem, że czcząc pierwsze, a drugie potępiając, nic nie potępia ani nie czci; albo iż jeśli cokolwiek potępia i czci, to tylko siebie”.

Fragment Eseju o katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie, rozważanych w ich fundamentalnych zasadach

 

„Dostań także Essai sur le Catholicisme Libéralisme et Socialisme par Donoso Cortés dopiero co wyszłe. Pełno sofistyczności, ale też pełno genialnych błyskawic i gromów. To specyficzna osobowość. Duch jak u de Maistre’a, styl daleko dziarższy, puginałowy, namiętny. Hiszpan gębą całą. Okiem tylko dotąd rzuciłem, a jużem kilka razy podskoczył na krześle i sam rzekł do siebie: Tęgo”.

Z listu Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego

 

Wstęp: prof. Bogdan Szlachta

Przekład: Marta Wójtowicz-Wcisło

Miękka oprawa, 440 stron, ISBN 978-83-64753-37-4, zamówienia: sklepik@omp.org.pl, cena wraz z przesyłką i VAT 39 zł, http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=357

Książkę można także nabyć w pakiecie Konserwatysta 2018 - w cenie 90 zł:

Edmund Burke - O duchu i naturze rewolucji

Edmund Burke - Odwołanie od nowych do starych wigów

Juan Donoso Cortés - O katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie

 

***

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej: Marek Budzisz, Koniec rosyjskiej Ameryki. Rozważania o przyczynach sprzedaży Alaski

Rosja carska nigdy dobrowolnie nie oddawała fragmentu swego terytorium. Jedyny wyjątek stanowi sprzedaż Alaski w 1867 roku – jedna z najciekawszych transakcji handlowych i politycznych w dziejach. W sto pięćdziesiąt lat po tych intrygujących wydarzeniach Marek Budzisz przedstawia ich wszechstronną analizę. Ukazuje decyzję Rosji jako element jej imperialnej polityki – ważne posunięcie w grze, która miała jej zapewnić korzyści zwłaszcza na Bałkanach i Dalekim Wschodzie. To każe spojrzeć na ten krok z innej perspektywy, niż zwykło się to czynić, gdy punktem odniesienia są przede wszystkim stosunki amerykańsko-sowieckie w XX wieku i obecne gospodarcze znaczenie Alaski.

„Autor umiejętnie polemizuje z niektórymi opiniami zawartymi w literaturze przedmiotu i przekonująco formułuje własne sądy. Jest rzeczą pewną, że na tle ubogiej w danym przypadku polskiej historiografii jego praca jest unikalna i bardzo cenna, ale moim zdaniem mogłaby mieć także zagraniczny rezonans. Świadczy m.in. o gruntownej znajomości rosyjskich doktryn imperialnych i praktyk politycznych, co pozwoliło na przedstawienie kwestii sprzedaży Alaski w nowym oświetleniu i ujęciu”. - prof. dr hab. Andrzej Szwarc

„Na polskim gruncie naukowym jest to praca de facto pionierska, a już na pewno najdokładniejsza i najlepsza. Jestem przekonany o jej znaczeniu ponad krajowym, zwłaszcza, jeśli zostanie przełożona na angielski (lub rosyjski)”. - dr hab. Maciej Wojtyński

Marek Budzisz – historyk i manager. Obecnie pracuje w prywatnym biznesie. Wcześniej dziennikarz. Publikował na łamach m.in. „Życia”, „Nowego Państwa”, „Wprost”, „Życia Gospodarczego”, „Rzeczypospolitej”. Członek kolegium redakcyjnego „Polityki Polskiej” oraz „Kwartalnika Konserwatywnego” (1997-2000). W latach 1997-2001 doradca ministra Szefa Kancelarii URM oraz ministra finansów.

Patronat medialny: Tygodnik Do Rzeczy, Salon 24, TVP Historia

344 strony, miękka oprawa, ISBN 978-83-64753-92-3, cena wraz z przesyłką i VAT 35 zł: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=353  

 

***

Nowość w serii Polskie Tradycje Intelektualne: O granice, niepodległość i cywilizację. Szkice o wojnie polsko-bolszewickiej

Jak Rzeczpospolita przygotowywała się do wojny z bolszewicką Rosją? Jak przebiegały walki zbrojne i co zadecydowało o ich wyniku? Jaki stosunek do wojny miało polskie społeczeństwo? Co robili wówczas polscy komuniści? Na ile skuteczna była komunistyczna propaganda? Jakie stanowisko wobec wojny polsko-bolszewickiej zajmowały państwa zachodnioeuropejskie? Co oznaczała ona dla stosunków polsko-żydowskich? Czy sojusz z Ukrainą mógł przynieść trwałą geopolityczną przebudowę Europy Wschodniej? Jakie były polityczne i gospodarcze skutki wojny z bolszewikami? Czy zwycięstwo zostało należycie wykorzystane? Co przebieg i skutki wojny oznaczały dla Kresów Wschodnich? Jakie miejsce zajęła ona w polskiej literaturze? Na te pytania w tomie pod redakcją Jacka Kloczkowskiego odpowiadają czołowi znawcy problematyki: Jan Jacek Bruski, Tomasz Gąsowski, Marek Kornat, Piotr Koryś, Mariusz Krzysztofiński, Grzegorz Nowik, Janusz Odziemkowski, Maciej Urbanowski, Mariusz Wołos, Przemysław Wywiał, Maciej Zakrzewski i Andrzej A. Zięba.

ISBN 978-83-64753-93-0, 272 strony, miękka oprawa, zamówienia: sklepik@omp.org.pl, cena wraz VAT i przesyłką 32 zł.

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=350

 

***

Nowość w serii Polskie Tradycje Intelektualne: Literatura i polityka po 1989 roku

Analiza związków literatury i polityki po 1989 roku, dokonana przez naukowców z czołowych polskich ośrodków akademickich i instytucji badawczych. Ukazują oni wątki polityczne w twórczości Zbigniewa Herberta, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Czesława Miłosza, Marka Nowakowskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza, Bronisława Wildsteina i Rafała Ziemkiewicza. Przedstawiają ich wpływ na życie intelektualne III RP i kontrowersje, jakie wzbudzały. Rozważają, jak dzieła tych autorów opisują polską rzeczywistość i jak one tę rzeczywistość zmieniły. To interdyscyplinarna lekcja o naszej współczesnej literaturze i zarazem głos w dyskusji o współczesnej Polsce. Tom pod redakcją Macieja Urbanowskiego i Rafała Łatki.

Miękka oprawa, 280 stron, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=345, sklepik@omp.org.pl , cena wraz z VAT i przesyłką 34 zł.

 Spis treści

- Rafał Łatka, Maciej Urbanowski, Wstęp

- Maciej Urbanowski, Literatura i polityka po roku 1989 (okiem literaturoznawcy)

- Bogdan Szlachta, Związki literatury i polityki po 1989 roku (z perspektywy politologicznej)

- Marek Kornat, Czesław Miłosz w III Rzeczypospolitej. Literatura – polityka – historia. (Parę refleksji)

- Artur Grabowski, Czesława Miłosza wschodnie inspiracje w projekcie nowej teologii zachodniego chrześcijaństwa

- Rafał Łatka, Gustaw Herling-Grudziński a polityka po 1989 roku

- Tomasz Garbol, Cnota w twórczości Zbigniewa Herberta

- Mirosław Szumiło, Zbigniew Herbert a polityka po 1989 roku

- Dariusz Nowacki, Marek Nowakowski jako krytyk III RP. Reminiscencja krytyczna

- Andrzej Nowak, Jarosław Marek Rymkiewicz i polityka

- Marzena Woźniak-Łabieniec, Literatura i polityka. Jarosław Marek Rymkiewicz

- Michał Podolak, Bronisław Wildstein – moralitety z Polską w tle

- Dorota Heck, Idee filozoficzne w prozie narracyjnej Bronisława Wildsteina

- Dorota Heck, Rzeczowość i retoryczność. Proza polityczna Rafała A. Ziemkiewicza między libertarianizmem, republikanizmem a narodowym demokratyzmem

 

***

Nowość w serii Studia i analizy: Wolność. Polskie i czeskie dylematy

pod redakcją Jacka Kloczkowskiego

Tom ukazujący, jak w ciągu wieków zmieniało się postrzeganie idei wolności w polskiej i czeskiej teorii i praktyce politycznej. Jego twórcy – naukowcy i publicyści z Polski i Czech – prezentują dyskusje na ten temat na tle losów obu narodów i państw, zwłaszcza w przełomowych okresach ich historii, np. w czasie nieudanych zabiegów o uratowanie I RP, w dobie czeskiego odrodzenia narodowego czy podczas zmagań z komunistycznym zniewoleniem. Ukazują rozważania o wolności autorstwa czołowych polskich i czeskich myślicieli i polityków, m.in. Pawła Włodkowica, Petra Chelčickiego, Pavla Stránskiego, Stanisława Orzechowskiego, Tadeusza Kościuszki, Hugona Kołłątaja, Tomáša Garrigue Masaryka, Václava Havla i Jana Pawła II. Szukają również odpowiedzi na pytanie, czy polskie i czeskie rozumienie wolności zbliża do siebie Polaków i Czechów, czy też jest raczej przyczyną nieporozumień między nimi. Zastanawiają się wreszcie nad tym, czy przedstawiane w tej książce tradycje dyskusji o wolności stanowią oryginalny wkład w europejskie debaty na ten temat i czy mogą one mieć wpływ na dokonywaną przez Czechów i Polaków ocenę obecnej kondycji i ewolucji Unii Europejskiej.

188 stron, miękka oprawa, ISBN 978-83-64753-94-7, cena wraz z VAT i przesyłką 30 zł, zamówienia sklepik@omp.org.pl

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=349

 

***

Nowość w serii Studia i analizy: Wojciech Gagatek, Katarzyna Walecka (red.), Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w ujęciu Petera Maira

Peter Mair (1951-2011) – irlandzki politolog, autor wpływowych koncepcji dotyczących systemów partyjnych i reprezentacji politycznej, ukazujący w swych pracach m.in. proces zmiany funkcjonowania demokracji w Europie.

„Dwoma nadrzędnymi tematami w badaniach i artykułach Petera były: po pierwsze, zmiana systemu partyjnego […], a – po drugie – z czasem w coraz większym stopniu to, co zidentyfikował jako cechę towarzyszącą współczesnej demokracji, czyli jej „wydrążenie”, wynikające z wzajemnego oddalania się od siebie partii i obywateli. […] Poza zwyczajnym pragnieniem zrozumienia mechanizmów działania polityki, Peterem kierowała głęboka troska o przyszłość demokracji w Europie. Dla niego demokracja we współczesnym świecie oznaczała rządy partii (party government). Tak więc przesunięcie kompetencji decyzyjnych do agencji, takich jak banki centralne, które są odizolowane od kontroli partyjnej; rosnące uzależnienie partii politycznych od państwa (i co za tym idzie rosnąca niezależność partii politycznych od swoich członków), jego środków finansowych oraz innych zasobów; stała erozja członkostwa partyjnego; uprzywilejowywanie koncepcji „dobrych rządów” (good governance) nad „rządem partyjnym” (party government) – wszystkie trendy, które widzieliśmy w projekcie organizacji partyjnych, ale które stały się jeszcze bardziej widoczne w następnych dwóch dekadach, były dla niego szczególnie niepokojące”.

Richard S. Katz, Peter Mair: osobisty wyraz uznania

Miękka oprawa, 448 stron, format 125x195 mm, ISBN 978-83-64753-84-8, cena wraz z VAT i przesyłką 36 zł, zamówienia: sklepik@omp.org.pl

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=347

 

***

Nowość w Bibliotece Klasycznej: Platon, Hippiasz mniejszy

„Hippiasz mniejszy” należy do wczesnych dialogów Platona. Jest także jednym z najważniejszych wśród pism Platońskich przykładów zastosowania metody elenktycznej, którą stosując, Sokrates zbija poglądy swoich rozmówców i wykazuje ich niewiedzę. Sokrates rozmawia z tytułowym bohaterem, sofistą, na temat możliwości zdecydowanego rozróżnienia oraz przeciwstawienia prawdomówności i kłamliwości. W wyniku zastosowania przez Sokratesa metody elenktycznej rozmówcy są zmuszeni do przyjęcia paradoksalnego wniosku, że ten, kto postępuje źle z własnej woli, jest człowiek dobrym i zarazem lepszym od tego, który postępuje źle mimowolnie. Dialog nie kończy się jednak żadną pozytywną konkluzją, lecz uznaniem własnej niewiedzy przez Sokratesa.

Tłumaczenie i komentarz Marcin Bizoń

Współwydawcy: Teologia Polityczna, Państwowy Instytut Wydawniczy

Oprawa: twarda, obwoluta, stron 120, cena wraz z VAT i przesyłką 33 zł, zamówienia: sklepik@omp.org.pl

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=354

 

***

Nowość w serii Biblioteka Klasyki Historiografii: Władysław Konopczyński, Dzieje parlamentaryzmu angielskiego

Parlamentaryzm angielski uchodzi za jedno z największych osiągnięć myśli i praktyki politycznej w Europie. Władysław Konopczyński przedstawia jego burzliwe dzieje, konfrontując stereotypowe opinie na jego temat z faktami, które niekoniecznie odpowiadają wyobrażeniom o tym, jak Anglicy rozwijali swe instytucje polityczne. Jest to frapująca opowieść o rywalizacji wielkich obozów ideowych, potężnych grup interesów, wybitnych jednostek – ale też o błędach, zaniechaniach i przyziemnych wadach liderów politycznych. W tomie znalazły się również teksty ukazujące polsko-angielskie relacje w XVIII wieku. Jak uchodząca za trzeźwą i skuteczną polityka brytyjska potraktowała sprawę polską wtedy, gdy Rzeczpospolita była pogrążona w wiodącym ją do upadku kryzysie? Czy Anglicy mogli wówczas – gdyby chcieli – skutecznie Polsce pomóc? Czy polskie elity miały pomysł, jak stać się atrakcyjnym partnerem dla Londynu w jego grach politycznych i tym samym wzmocnić własną pozycję? Odpowiedzi na te pytania pozwalają lepiej zrozumieć naturę stosunków polsko-angielskich. Przedstawia się je często jako zderzenie polskiego idealizmu z angielskim pragmatyzmem, w którym to ten drugi okazuje się zazwyczaj dużo bardziej roztropną postawą polityczną. Teksty najwybitniejszego w Polsce badacza dziejów XVIII wieku i znawcy historii Anglii inspirują do tego, by ten dylemat ponownie przemyśleć.

Wstęp: Piotr Biliński

Współwydawca: Muzeum Historii Polski

Miękka oprawa, 248 stron, ISBN 978-83-64753-42-8, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=346, cena wraz z VAT i przesyłką 35 zł, zamówienia: sklepik@omp.org.pl

 

***

Nowość – 25. pozycja w serii Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL: Między męczeństwem a zdradą

Książka pokazująca na wybranych przykładach dzieje Kościoła w PRL – losy duchownych i działania komunistów przeciwko nim. Są to dzieje skomplikowane, obfitujące w dramatyczne wydarzenia, będące konsekwencją bezpardonowej walki z wiarą prowadzonej przez komunistów. W życiorysach duchowieństwa można odnaleźć złożoność ludzkich postaw wobec totalitarnego reżimu. Układają się one w szeroką paletę wyborów rozpiętych między niezłomnością, której skutkiem bywało czasem męczeństwo, a zdradą, prowadzącą do zaprzedania się reżimowi. Autorami zawartych w tomie tekstów są pracownicy krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Tom pod redakcją Filipa Musiała

Współwydawca: Instytut Pamięci Narodowej

978-83-64753-86-2,1 76 stron, miękka oprawa, 125x195 mm, cena wraz z VAT i przesyłką: 25 zł, zamówienia: sklepik@omp.org.pl

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=352

 

***

Konferencja: Unia Europejska - stan gry

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na konferencję na temat aktualnej kondycji Unii Europejskiej i wynikających z niej skutków dla polskiej polityki zagranicznej pt.

Kraków (Hotel Europejski przy ul. Lubicz), 26 lutego

15:00

Część I: Stan spraw UE: dawne hipotezy - nowe diagnozy

Wystąpienia wprowadzające: dr Stanisław Górka (Uniwersytet Jagielloński), dr Michał Kuź (Uniwersytet Łazarskiego w Warszawie), dr Wojciech Lieder (Uniwersytet Łódzki)

17:00

Część II: Nowe kryzysy i zmienne

Wystąpienia wprowadzające: Piotr Andrzejewski (Instytut Studiów Politycznych PAN), dr Bartosz Kaczorowski (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł (Uniwersytet Jagielloński)

Zainteresowanych udziałem prosimy o email na adres: rodm@rodm-krakow.pl z tytułem "Potwierdzenie udziału w konferencji: Unia Europejska - stan gry".

 

*** 

OMP w Internecie:

- www.youtube.com/osrodekmysli

- www.twitter.com/OMPkrakow

- www.facebook.com/OMPkrakow  

- www.omp.org.pl/blog

- www.polskietradycje.pl  

- www.usa-ue.pl [strona w przebudowie]

- www.sporyokapitalizm.pl [strona w przebudowie]

- www.forum-pl-lt.com  

- www.forum-pl-cz.com  

- www.wedrowkiwloskie.pl

- www.facebook.com/bibliotekaklasyki


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP