Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2018-05-24
Numer wydania: 181

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 24 maja 2018 r.

 

- zaproszenie: debata Gospodarka i polityka. Trudny przypadek polski (Kraków, 28 maja 2018)

- polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej: Michał Łuczewski, Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności

- polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej: Piotr Bajda, Małe państwo na arenie międzynarodowej

- polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej: Kazimierz Korab, Polityka. Zmierzch czy odrodzenie?

- polecamy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: wybory pism Antoniego Szymańskiego i Konstantego Grzybowskiego

- nowe nagrania z debat OMP i RODM w Krakowie na youtube.com/OsrodekMysli

***

W związku z regulacjami RODO informujemy, że Państwa adres emailowy jest wykorzystywany jedynie w celu dostarczania tego Informatora i nie jest udostępniany innym podmiotom, ani w żaden sposób przez nas przetwarzany. Na Państwa życzenie – wyrażone listem wysłanym na adres biuro@omp.org.pl lub omp@omp.org.pl – Państwa adres email zostanie niezwłocznie usunięty z listy odbiorców Informatora.

***

Zaproszenie: debata Gospodarka i polityka. Trudny przypadek polski (Kraków, 28 maja 2018)

Grand Ascot Hotel, sala Copernicus, ul. Józefa Szujskiego 4, Kraków


16:00.

Część I. Gospodarka w trudnych czasach. Doświadczenia okresu zaborów i II RP

- prof. Piotr Franaszek

- prof. Tomasz Gąsowski

- dr hab. Dariusz Grzybek

17:45

Część II. Idee polskie – szansa czy przekleństwo gospodarki?

- dr Marcin Kędzierski

- dr Paweł Rojek

- dr hab. Artur Wołek

- dr Maciej Zakrzewski

Zagadnienia:
- jak specyfika położenia Polski w poszczególnych okresach jej historii wpływała na rozwój jej myśli ekonomicznej i gospodarczej i na praktykę w tym względzie

- jak wyglądała recepcja obcych idei gospodarczych i ekonomicznych

- jaki był faktyczny wpływ różnych teorii ekonomicznych i programów gospodarczych na polską rzeczywistość
- jak kwestia własności – w rękach polskich i obcych – wpływała na możliwości prowadzenia niezależnej i skutecznej polskiej polityki

- jak polskie elity intelektualne i eksperci reagowali w poszczególnych sytuacjach kryzysowych, zmieniających warunki funkcjonowania gospodarki w Polsce czy na ziemiach polskich, gdy nie istniało niepodległe państwo

- czy wielkie polskie idee polityczne (mesjanizm, solidarność itp.) sprzyjały dobremu urządzaniu się gospodarczemu Polaków, czy stały mu na przeszkodzie

Zgłoszenie chęci przybycia (do 27 maja): biuro@omp.org.pl (w temacie listu: Gospodarka).

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

***

Polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej: Michał Łuczewski, Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności

„Łuczewskiemu udało się zrealizować niebywale ambitne zamierzenie: napisał nie tylko dogłębną, ale i oryginalną pracę o polityce historycznej. W oparciu o imponującą erudycję „wgryzł się” w teorie z kilku dziedzin (na przykład w badania nad pamięcią zbiorową lub ruchami społecznymi), odważnie „wyostrzył” kilka kluczowych pojęć (polityka historyczna czy kapitał moralny) i przeprowadził świetnie wymyślone badanie porównawcze (Niemcy, Polska, Rosja) w dziedzinie zazwyczaj zagubionej w partykularyzmach studiów przypadków. Dzięki tej kombinacji otrzymaliśmy wielostronne i przenikliwe opracowanie tematu, który często wzbudza tak silne emocje, że w jego analizie obumiera myśl. Tutaj myśli nie brakuje. Napisana w stylu błyskotliwej mozaiki raczej niż systematycznego traktatu, miejscami pedantyczna, a gdzie indziej prowokująca, książka Łuczewskiego jest bogatym w pomysły, acz precyzyjnym przewodnikiem po skomplikowanym terenie, którego kontury są zamazane i niejednokrotnie wypaczone w jazgocie sporów politycznych, nie tylko w Polsce”. – prof. Jan Kubik


„Polityka historyczna stała się w ostatnich latach jednym z najczęściej w Polsce używanych – i nadużywanych – słów. Każdy, kto chce zrozumieć, gdzie to pojęcie się narodziło, jak ewoluowało i jakie konkretne kształty przybierało, powinien sięgnąć po książkę Michała Łuczewskiego. Pasjonujące jest zderzenie praktyki trzech tak różnych krajów, jak Polska, Niemcy i Rosja, odkrywanie różnic, ale i podobieństw między nimi, niekiedy zupełnie nieoczekiwanych. Perspektywa socjologa pozwala wyjść Łuczewskiemu poza zaklęty krąg politycznych sloganów i publicystycznych uproszczeń, daje oddech i dystans, tak bardzo potrzebne w coraz bardziej spolaryzowanej i rozgorączkowanej polskiej rzeczywistości. Nie jest to jednak na pewno usypiająca akademicka lektura. Książka zaskakuje, prowokuje, czasami irytuje. To jej zaleta”. – prof. Paweł Machcewicz 


„Książka fascynuje swoim „imperialnym” rozmachem, obejmującym analizę polityk historycznych Rosji, Niemiec i Polski, a zarazem swoją interpretacyjną śmiałością. Z zupełnie nowej perspektywy, osadzonej w koncepcji uniwersalnej walki o kapitał moralny, możemy tutaj zobaczyć nasze spory o Muzeum II Wojny Światowej, o „Wyklętych”, o pamięć i doświadczenie ofiary. Michał Łuczewski potrafi stawiać swoje, ważne pytania o sens polityki historycznej, nie wchodząc w koleiny publicystycznej młócki. Dzięki temu możemy się od niego wiele dowiedzieć: o naszej historii, o naszej pamięci, o nas samych”. – prof. Andrzej Nowak


Miękka okładka, 440 stron, format 165x240 mm, ISBN 978-83-64753-58-9, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=367 - cena wraz z VAT i przesyłką 39 zł. 

***

Polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej: Piotr Bajda, Małe państwo na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016

„Monografia Piotra Bajdy jest bardzo interesującą lekturą z dwóch powodów: proponuje konceptualizację roli małego państwa w relacjach międzynarodowych i korzystając z tych teoretycznych narządzi dokonuje analizy polityki zagranicznej Republiki Słowackiej od jej powstania w 1993 roku. Szczególnie cenię w pracy dobre rozeznanie w słowackim dyskursie o polityce zagranicznej. A informacje uzyskane przez autora w czasie wywiadów z czołowymi aktorami słowackiej wewnętrznej i zagranicznej polityki z ostatnich 25 lat pozwalają dokonać nowej interpretacji kluczowych wydarzeń z naszej współczesnej historii.

Choć lektura książki skłania do postawienia dalszych pytań, czy też nawet wejścia w polemikę z niektórymi stwierdzeniami, to muszę przyznać, że dawno nie czytałem tak zwięzłej i jakościowo dobrej analizy współczesnej polityki zagranicznej Republiki Słowackiej, a już na pewno nie spod pióra zagranicznego autora. Książka Piotra Bajdy powinna być czytana nie tylko w Polsce, ale też na Słowacji. 

Monografię Piotra Bajdy polecam wszystkim, którzy interesują się teorią stosunków międzynarodowych, funkcjonowaniem małych państw na światowej scenie i współczesnymi dziejami Słowacji oraz regionu środkowoeuropejskiego. Jej publikacja będzie wielką korzyścią dla nauki”. – Z recenzji doc. Alexandra Duleby (Instytut Politologii Uniwersytetu Preszowskiego, dyrektor Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej – SFPA) 

 

Współwydawca: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 360 stron, miękka oprawa, format 145x205, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=365 - cena 35 zł wraz z VAT i przesyłką


Książkę Piotra Bajdy można też nabyć w pakiecie: Europa Środkowa, cena: 90,00 zł:

Piotr Bajda - Małe państwo europejskie na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016

Adam Burakowski - System polityczny współczesnej Rumunii

Petr Fiala - Laboratorium sekularyzacji. Kościół i religia w społeczeństwie niereligijnym

John O'Sullivan (red.), - Przekraczając uprzedzenia i entuzjazm. Druga kadencja Viktora Orbána

Artur Wołek (red.), - Udana transformacja na peryferiach?

***

Polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej: Kazimierz Korab, Polityka. Zmierzch czy odrodzenie?

„Jestem pod wielkim wrażeniem tej książki. To wyjątkowo oryginalna, oddalona od politologicznej sztampy, analiza świata polityki w ujęciu systemowym, ustrojowym i filozoficznym zarazem. Ważne dzieło!” - prof. dr hab. Andrzej Nowak

„Intencja napisania tej książki była prosta i oczywista. Po największym w dziejach sponiewieraniu polityki przez dwudziestowieczne systemy totalitarne pragnę bronić jej wielkości, godności i czystości. A jeśli prawdziwa polityka miałaby się gdzieś odrodzić, to swój honor i dumę odzyskać powinna najpierw w tej części świata, gdzie je utraciła; tam, gdzie została najbardziej pohańbiona, wykorzystana i porzucona przez nowoczesnych i postępowych barbarzyńców; swoje katharsis powinna przeżyć w tych krajach, w których została zbrukana i sponiewierana”. – Od Autora

512 stron, miękka oprawa, zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=364, cena w sklepie OMP: 39 zł wraz z VAT i przesyłką

***

Polecamy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej

- Antoni Szymański, O sprawiedliwość społeczną

Wybór pism wybitnego przedstawiciela katolickiej nauki i myśli społecznej w Polsce, nawiązującego do tradycji tomistycznej, wykładowcy i rektora KUL, czołowej postaci życia intelektualnego II RP, autora ważnych prac na temat m.in. kwestii socjalnej, własności, roli religii w życiu publicznym i narodowym, bolszewizmu. Za jego ucznia uważał się prymas Stefan Wyszyński.

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, twarda oprawa, 616 stron, cena wraz VAT i przesyłką 39 zł: http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=361

- Konstanty Grzybowski, O demokracji i dyktaturze 

Wybór pism publicysty i historyka doktryn politycznych, wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, związanego przed II wojną światową z krakowskimi środowiskami konserwatywnymi, nawiązującymi do tradycji stańczykowskiej, po wojnie współpracującego z władzami peerelowskimi mimo sceptycyzmu wobec niektórych aspektów nowej rzeczywistości, której przesłanki w tekstach przedwojennych ostro krytykował. Tom ukazuje rozważania Grzybowskiego m.in. na temat władzy politycznej, dyktatury, ustroju II RP (zwłaszcza Konstytucji kwietniowej) i jej praktyki politycznej (szczególnie rządów Józefa Piłsudskiego), ideologii i praktyki komunistycznej, liberalizmu, religii i Kościoła. Oddaje on z jednej strony ewolucję jego myśli - w niektórych kwestiach jej wręcz zasadniczą zmianę po wojnie - z drugiej przedstawia te jej elementy, które można uznać za ciągłe, niezależnie od zmieniających się realiów. To pozwala stawiać pytania, czy powojenne wybory tego autora można uzasadniać z wykorzystaniem jego przedwojennych tez o władzy, zwłaszcza autorytarnej.

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, twarda oprawa, 556 stron, ISBN 978-83-64753-28-2, cena wraz z VAT i przesyłką 39 zł: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=360 

***

Nowe nagrania z debat OMP i RODM w Krakowie na youtube.com/OsrodekMysli

- Geopolityczne gry na wschodzie Europy: kto rozdaje karty i kto osiąga korzyści? – cz. 1 –  https://youtu.be/1zkkcEvjf5I

- Geopolityczne gry na wschodzie Europy: kto rozdaje karty i kto osiąga korzyści? – cz. 2 –   https://youtu.be/yIjWIodz-KM

- Sytuacja geopolityczna i współpraca w regionie Morza Bałtyckiego - https://youtu.be/Bo8rSnuoGo8   

***

OMP w Internecie:

- www.youtube.com/osrodekmysli

- www.twitter.com/OMPkrakow

- www.facebook.com/OMPkrakow  

- www.omp.org.pl/blog

- www.polskietradycje.pl  

- www.usa-ue.pl (wkrótce w nowej odsłonie)

- www.sporyokapitalizm.pl (w przebudowie)

- www.forum-pl-lt.com  

- www.forum-pl-cz.com  

- www.wedrowkiwloskie.pl

- www.tradycjegospodarcze.pl (strona w budowie)

- www.facebook.com/bibliotekaklasyki


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP