Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2018-10-07
Numer wydania: 182

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 7 października 2018 r.

- zapraszamy na stronę www.tradycjegospodarcze.pl

- zaproszenie: debata Rosja w tradycji polskiej polityki zagranicznej. Geopolityka, interesy i cywilizacja (11 października)

- zaproszenie: seminarium Polacy i Czesi o Europie – dziedzictwo i jego konsekwencje (12 października)

- polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej: książki Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego o grze mocarstw i działaniach Hotelu Lambert wokół sprawy Rzeczypospolitej Krakowskiej

- polecamy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Stanisław Koźmian, Rok 1863

- polecamy w serii Tradycja i Kultura: Kazimierz Chłędowski, Siena

- polecamy w serii Studia i Analizy: Giedrė Milerytė-Japertienė, Wizje stosunków polsko-litewskich w środowiskach emigracji 1945-1990

 

***

Zapraszamy na stronę www.tradycjegospodarcze.pl

Na stronie znajdują się teksty źródłowe, opracowania i wywiady poświęcone różnym aspektom polskich tradycji gospodarczej. Polecamy m.in.:

- Między socjalizmem a liberalizmem. Dyskusje o gospodarce w kręgach opozycji schyłku PRL – rozmowa z Markiem Budziszem, http://tradycjegospodarcze.pl/wywiad/124

- O trudnych losach polskiego przemysłu pod zaborami i w II RP – rozmowa z prof. Piotrem Franaszkiem, http://tradycjegospodarcze.pl/wywiad/103

- Gospodarka Galicji w dobie autonomii – rozmowa z prof. Tomaszem Gąsowskim, http://tradycjegospodarcze.pl/wywiad/91

- Kwestie ekonomiczne i gospodarcze u schyłku I Rzeczypospolitej – rozmowa z prof. Anną Grześkowiak-Krwawicz, http://tradycjegospodarcze.pl/wywiad/125

- Gospodarka w cieniu geopolityki? Dylematy z okresu II RP – rozmowa z prof. Markiem Kornatem, http://tradycjegospodarcze.pl/wywiad/127

- Tradycje gospodarcze w literaturze przełomu wieków XIX i XX – rozmowa z red. Krzysztofem Masłoniem, http://tradycjegospodarcze.pl/wywiad/123

- Gospodarka w średniowieczu – przypadek polski – rozmowa z prof. Krzysztofem Ożogiem, http://tradycjegospodarcze.pl/wywiad/126

- Polskie dziejowe perypetie z gospodarką – rozmowa z prof. Wojciechem Roszkowskim, http://tradycjegospodarcze.pl/wywiad/128

- O gospodarce, modernizacji i sztuce polskiej – rozmowa z prof. Andrzejem Szczerskim, http://tradycjegospodarcze.pl/wywiad/134

- O własności, pomocniczości i Katolickiej Nauce Społecznej – rozmowa z prof. Bogdanem Szlachtą, http://tradycjegospodarcze.pl/wywiad/135

- Paweł Brudek, Odrodzenie gospodarcze Warszawy 1945-1950, http://tradycjegospodarcze.pl/wywiad/122

- Andrzej Zawistowski, Zgodnie ze wzorem. Budowa gospodarki centralnie sterowanej w Polsce Ludowej, http://tradycjegospodarcze.pl/wywiad/121

- Rafał Łętocha, W walce o polską duszę i ciało. Wielkopolskie tradycje gospodarcze, http://tradycjegospodarcze.pl/tekst/118?kategoria=3

Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe materiały.

***

Zaproszenie: debata Rosja w tradycji polskiej polityki zagranicznej. Geopolityka, interesy i cywilizacja

11 października, godz. 16-19, Sala konferencyjna Herbewo, ul. Lubelska 29, Kraków (VI piętro)

Debata o kluczowych aspektach rozgrywki polsko-rosyjskiej:

- jakie były punkty zwrotne w dziejach sporu polsko-rosyjskiego i co przesądzało wówczas o sukcesach i niepowodzeniach Polski

- jakie miejsce polsko-rosyjski spór zajął w myśli politycznej i kulturze politycznej obu krajów

- czy polska myśl polityczna trafnie opisywała rosyjską politykę i kulturę polityczną i czy potrafiono z tego wyciągać wnioski w praktycznej polityce

- czego uczy nas historia stosunków polsko-rosyjskich w kontekście ich współczesnego oblicza

Wystąpią autorzy wielu prac o stosunkach polsko-rosyjskich, polskiej myśli politycznej i polityce zagranicznej oraz polityce i kulturze Rosji:

- red. Marek Budzisz

- dr hab. Henryk Głębocki

- prof. Marek Kornat

Moderacja: dr Maciej Zakrzewski

 

Debata zorganizowana w ramach projektu "Geopolityka i niepodległość. Dziedzictwo polskiej refleksji o polityce zagranicznej a współczesne wyzwania”. Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018".

 

***

Zaproszenie: seminarium Polacy i Czesi o Europie – dziedzictwo i jego konsekwencje

Kraków, 12 października 2018 r., 16.00-19.30

- jak w przypadku polskim i czeskim ewoluowało postrzeganie miejsca Polski/Polaków oraz Czech/Czechów w Europie

- jak w obu tradycjach politycznych rozumiano tożsamość europejską i jakie miało to praktyczne skutki polityczne w polityce wewnętrznej i zagranicznej obu państw czy działaniach podejmowanych przez elity obu narodów na arenie międzynarodowej, gdy Polacy i Czesi znajdowali się pod obcym panowaniem lub w warunkach braku faktycznej suwerenności.

Liczymy, że uczestnicy seminarium zwrócą uwagę na podobieństwa i różnice tych tradycji, rozważając, na ile wynikały one z doświadczeń historycznych obu narodów, ich położenia geopolitycznego, z przyjmowania obcych wpływów, jak też wewnętrznie się one różnicowały w zależności od zajmowania określonych stanowisk ideowo-politycznych (np. konserwatywnych, liberalnych, socjalistycznych, nacjonalistycznych) – czy te same różnice i podobieństwa przejawiają się np. między polskimi i czeskimi konserwatystami, co między liberałami z obu państw. Takie ujęcie ma służyć odpowiedzi na pytanie, czy polskie i czeskie tradycje analizy i oceny miejsca obu narodów/państw w Europie – zwłaszcza w regionie – są czynnikiem utrudniającym ich obecną współpracę, czy też dla tej współpracy neutralnym bądź jej sprzyjającym.

 Wystąpią:

- prof. Petr Hlaváček (Uniwersytet Karola w Pradze)

- prof. Piotr Kimla (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ)

- dr Michal Pehr (Instytut Masaryka w Pradze)

- dr Paweł Ukielski (wicedyrektor Powstania Warszawskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN)

- prof. Artur Wołek (Akademia Ignatianum)

 

Współorganizator: Instytut Myśli Józefa Tischnera.

Miejsce obrad: Instytut Myśli Józefa Tischnera, ul. Sławkowska 14, Kraków.

Zgłoszenia udziału: biuro@omp.org.pl (do 11 października)

Spotkanie będzie tłumaczone symultaniczne. Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości.

Dyskusja jest organizowana w ramach projektu 'Przedmurze, most, prawe płuco, zapomniane peryferie? Polaków i Czechów koncepcje własnego miejsca w Europie' - zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018".

 

***

Polecamy książki Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego o grze mocarstw i działaniach Hotelu Lambert wokół sprawy Rzeczypospolitej Krakowskiej

- Ognisko permanentnej insurekcji. Powstanie 1846 r. i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec mocarstw europejskich (1846-1847)

Książka o dyplomatycznych i propagandowych poczynaniach księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i Hotelu Lambert w sprawie powstania krakowskiego, rabacji galicyjskiej i inkorporacji Wolnego Miasta Krakowa do Austrii, ukazanych na szerokim tle gry dyplomatycznej mocarstw europejskich. Dzięki dokonanej przez autora wielostronnej analizie tej rozgrywki można poznać nie tylko burzliwy okres dziejów Krakowa – o dużym znaczeniu dla całej sprawy polskiej – i ważny fragment historii czołowego obozu Wielkiej Emigracji, ale także mechanizmy wielkiej polityki w wydaniu najpotężniejszych ówczesnych graczy, której charakter i rezultaty decydowały o tym, jak wyglądała Europa w połowie XIX wieku.

496 stron, twarda oprawa, format 145x205 mm

Współwydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=381, sklepik@omp.org.pl, cena wraz z VAT i przesyłką: 37 zł

 

- Ostatnie polskie miasto. Rzeczpospolita Krakowska w "dyplomacji" Hotelu Lambert wobec Wielkiej Brytanii (1831-1845)

Książka o toczonej przez mocarstwa europejskie grze dyplomatycznej wokół kwestii Rzeczypospolitej Krakowskiej, ukazująca uwikłanie losów tego niewielkiego, powstałego na mocy ustaleń kongresu wiedeńskiego państewka w wielkie interesy i strategiczne cele Wielkiej Brytanii, Francji Rosji, Austrii i Prus. To zarazem opowieść o podejmowanych w tej skomplikowanej sytuacji działaniach księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i Hotelu Lambert – niezwykłym przejawie aktywnego zaangażowania w politykę międzynarodową ośrodka politycznego, który nie mógł opierać się o siłę własnego państwa. Poznanie tej frapującej rozgrywki pozwala lepiej zrozumieć fenomen czołowego ugrupowania Wielkiej Emigracji i poznać czynniki decydujące o położeniu sprawy polskiej w polityce europejskiej, gdy o jej kształcie bezwzględnie decydował koncert mocarstw.

400 stron, twarda oprawa, format 145x205 mm

Współwydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=372, sklepik@omp.org.pl, cena wraz z VAT i przesyłką: 37 zł

 

***

Polecamy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Stanisław Koźmian, Rok 1863

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych książek w dziejach polskiej myśli politycznej. Stanisław Koźmian - czołowy publicysta krakowskich Stańczyków - dokonuje sądu nad polską polityką w przededniu i w trakcie powstania styczniowego. Opisuje błędy, jakie jego zdaniem wówczas popełniono, ocenia działania najważniejszych wtedy aktorów politycznych - Aleksandra Wielopolskiego, Andrzeja Zamoyskiego i białych, czerwonych. Dokonuje analizy sytuacji międzynarodowej, w jakiej znajdowała się wtedy sprawa polska, zwłaszcza poczynań względem niej cesarza Napoleona III i cara Aleksandra II. Przedstawia drogę, jaką wówczas przebyły krakowskie środowiska konserwatywne, którą dotarły do stworzenia środowiska Stańczyków i zaproponowania polityki ugodowej realizowanej w Galicji. To jedna z najwszechstronniejszych analiz polityki polskiej w czasie, gdy racje serca i rozumu były tak trudne do pogodzenia z uwagi na skomplikowane realia, w których trzeba było ją prowadzić.

Twarda oprawa, 1024 strony

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=371, sklepik@omp.org.pl, cena wraz VAT i przesyłką: 47 zł

 

***

Polecamy w serii Tradycja i Kultura: Kazimierz Chłędowski, Siena

Świat bezwzględnych intryg politycznych, cynicznych polityków, brutalnych najemników, krwawych bitew, zdrad i skrytobójstw…

Świat genialnych malarzy, natchnionych rzeźbiarzy, śmiałych architektów, światłych mecenasów sztuki, uduchowionych zakonników, przenikliwych mężów stanu…

Kazimierz Chłędowski przedstawia fascynującą opowieść o włoskiej historii i kulturze w niezwykłym okresie – schyłku średniowiecza i renesansu. Jej osią są dzieje Sieny – miasta o mistrzowskiej sztuce, wybitnej architekturze i frapującej polityce.

Kazimierz Chłędowski (1843-1920) należał do najwybitniejszych w Polsce znawców włoskiej kultury, jednego z najważniejszych źródeł inspiracji dla polskich myślicieli i artystów w ciągu wieków. Poświęcił jej kilka wysoko ocenianych i popularnych za życia autora prac naukowych i popularyzatorskich, wyróżniających się zarówno kompetencją, jak i stylem. Siena uchodzi za jego najważniejsze dzieło.

Twarda oprawa, 576 stron

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=370, sklepik@omp.org.pl, cena wraz z VAT i przesyłką: 39 zł

 

***

Polecamy w serii Studia i Analizy: Giedrė Milerytė-Japertienė, Wizje stosunków polsko-litewskich w środowiskach emigracji 1945-1990

Wizje stosunków polsko-litewskich w środowiskach emigracji 1945-1990 to pierwsze przekrojowe, oparte na bogatym materiale źródłowym opracowanie poświęcone ważnemu, lecz słabo znanemu aspektowi relacji polsko-litewskich. Pozwala ono spojrzeć na polsko-litewskie kontakty intelektualne i polityczne z nowej perspektywy, innej niż typowa narracja związana z historią sporów w okresie międzywojennym i budzącymi wiele kontrowersji relacjami po 1989 roku. To opowieść o tym, jak zniewolenie obu narodów przez ZSRS wpływało na rozwijaną w środowiskach emigracyjnych myśl polityczną Polaków i Litwinów. Wymuszało ono – choć nie wszyscy uczestnicy toczonych wówczas dyskusji skłonni byli należycie to uwzględnić – rewizję przedwojennych stanowisk w kwestii stosunków polsko-litewskich i szukanie rozwiązań, które w przyszłości mogłyby stać się podstawą nowego ich ułożenia: odwołującego się do moralnie motywowanej idei pojednania, ale i realnych interesów za nim przemawiających. Jest to zarazem dzieło wzbogacające w istotnym stopniu wiedzę na temat życia i działalności polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej, wciąż nie dość dobrze znanych mimo ich wagi.

Miękka oprawa, 328 stron

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=374, sklepik@omp.org.pl, cena wraz z VAT i przesyłką: 35 zł

 

*** 

OMP w Internecie:

- www.youtube.com/osrodekmysli

- www.twitter.com/OMPkrakow

- www.facebook.com/OMPkrakow  

- www.omp.org.pl/blog

- www.polskietradycje.pl  

- www.usa-ue.pl

- www.sporyokapitalizm.pl (w przebudowie)

- www.forum-pl-lt.com  

- www.forum-pl-cz.com  

- www.wedrowkiwloskie.pl

- www.tradycjegospodarcze.pl

- www.facebook.com/bibliotekaklasyki


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP