Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2018-10-20
Numer wydania: 183

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 20 października 2018 r.

- Zaproszenie – debata: Geopolityka i niepodległość. Sprawa polska w grze dyplomatycznej mocarstw w okresie zaborów (Kraków, 22 października 2018)

- Zaproszenie – konferencja: Prawa człowieka: gdzie kończy się prawo, a zaczyna polityka (i vice versa)? (Kraków, 26 października 2018)

- Nowy film na kanale OMP na Youtube – debata: Rosja w tradycji polskiej polityki zagranicznej

 

***

Zaproszenie: Geopolityka i niepodległość. Sprawa polska w grze dyplomatycznej mocarstw w okresie zaborów

Kraków, 22 października 2018 r., 16.00-19.00, Hotel Grand Ascot, ul. Szujskiego 4

Wystąpią:

- prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński, autor m.in. książek Wielka Wojna Polaków 1914-1918; Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918; Polacy w służbie Moskali)
- prof. Jakub Polit (Uniwersytet Jagielloński, autor m.in. książek Chiny 1946-1949; Pod wiatr. Czang Kaj-szek 1887-1949; Smutny kontynent. Z dziejów Azji Wschodniej w XX wieku)

- prof. Radosław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki, autor wydanych przez OMP książek Ostatnie polskie miasto. Rzeczpospolita Krakowska w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec Wielkiej Brytanii (1831-1845); Ognisko permanentnej insurekcji. Powstanie 1846 r. i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec mocarstw europejskich (1846-1847))

Prowadzi:
dr Maciej Zakrzewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, IPN)

 

Zagadnienia:
- jak się rozgrywała sprawa polska w grze mocarstw między powstaniem listopadowym a styczniowym 

- czy uzasadnione były nadzieje, jakie wówczas mieli Polacy, że z gry dyplomatycznej mocarstw i z ich konfliktów zbrojnych (zakładanych bądź faktycznie trwających – wojna krymska) może wynikać poprawa ich położenia, a może nawet odzyskanie niepodległości 
- czy faktycznie Polska była wtedy niezbędna dla poprawienia równowagi europejskiej, jak w Polsce dość powszechnie wówczas uważano 

- czy powstanie styczniowe stanowiło ważny czynnik zmiany w polityce międzynarodowej, ułatwiając Prusom przyszłe tryumfy nad Austrią i Francją

- kto był realistą politycznym: zaborcy, którym ta polityka przez kilkadziesiąt lat pozwalała trzymać w ryzach Polaków, ale zawiodła ich ostatecznie do I wojny światowej, a więc Austrię do unicestwienia w roli ważnego czynnika w grze międzynarodowej, zaś Niemcy i Rosję do rozkładu wewnętrznego – czy Polacy, którzy chcieli ten układ rozsadzić, wskazując na to, że opiera się on na niebezpiecznych i niesprawiedliwych podstawach i zasadach – i bezskutecznie zapraszali do jego obalenia (zwłaszcza Francję i Austrię) 

- na ile w ogóle można było – szczególnie w połowie stulecia, w czasie wojny krymskiej i potem podczas powstania styczniowego – myśleć o skutecznej zmianie układu sił w Europie. 
- czy polska myśl okresu zaborów dobrze ‘czytała’ grę interesów mocarstw, jakimi polscy myśliciele byli wtedy analitykami spraw międzynarodowych 

- czy zasadne są krytyki, także niektórych reprezentantów myśli politycznej okresu zaborów (np. stańczyków), że za dużo było wtedy naiwności w interpretowaniu tego, co Polacy mogą uzyskać od mocarstw zachodnich, zwłaszcza od Francji, zarówno pod kątem chęci potencjalnych sprzymierzeńców sprawy polskiej do wsparcia jej, jak ich realnych mocy sprawczych 

- jak na bieg sprawy polskiej w kontekście polityki europejskiej wpłynęło rosnące znaczenie idei narodowych i prądy rewolucyjne 

– jak polską tradycję (zwłaszcza przywiązanie do katolicyzmu, wierność papieżowi, dość konserwatywną tkankę społeczną, dziedzictwo wielonarodowej I RP) można było godzić z tymi tendencjami i czy one sprzyjały polskim interesom czy im szkodziły

Debata zorganizowana w ramach projektu „Geopolityka i niepodległość. Dziedzictwo polskiej refleksji o polityce zagranicznej a współczesne wyzwania”. Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018".

 

***

Zaproszenie – konferencja: Prawa człowieka: gdzie kończy się prawo, a zaczyna polityka (i vice versa)?

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na konferencję z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Kraków, 26 października 2018, Hotel Grand Ascot, ul. Szujskiego 4, sala Copernicus

 

Sesja 1. 16:00

Prawa człowieka a praktyka polityczna i dylematy prawne. Przypadek UE

• prof. Ireneusz Kamiński

• dr Lubo Majercik

• dyr. Jan Sobczak

• prof. Csaba Törő

Moderacja: dr Agnieszka Czubik

 

Zagadnienia:
- Dyskusje o ETPCz i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na forum UE: punkty zbieżne i rozbieżności – wymiar prawny i polityczny

- Prawa człowieka w praktyce polityki zagranicznej państw Europy Środkowej

- Prawa człowieka w prawodawstwie (konstytucjach) państw Europy Środkowej

- Propagowanie przestrzegania praw człowieka w agendzie politycznej UE w stosunku do państw i innych podmiotów politycznych spoza UE (warstwa postulatywna i realizacja: ograniczenia związane z realizowaniem interesów politycznych i gospodarczych)
- Praktyczne rozwiązywanie konfliktów wynikających z różnych sposobów definiowania praw człowieka: gdzie kończy się prawo, a zaczyna polityka

 

Sesja 2. 17:45

Prawa człowieka – wymiar ideowy i ideologiczny

• prof. Andrzej Bryk 

• dr hab. Rafał Prostak

Moderacja: dr Mateusz Filary-Szczepanik


Zagadnienia:
- Prawa człowieka – uniwersalne czy partykularne? Filozoficzne czy polityczne? A może tylko prawne?

- Prawa człowieka a różne tradycje narodowe w Europie

- Ewolucja definiowania praw człowieka: główne obecne punkty sporne

- Jak przekuć ideę praw człowieka na przepis prawa – dylematy filozofów politycznych i filozofów prawa

- Czy Machiavelli poparłby ETS i Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności?

- Prawa człowieka a idea silnego państwa i skuteczności w polityce


Wydarzenie przygotowane w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie z języka polskiego na angielski.

Zgłoszenia: biuro@omp.org.pl (do 25 października).

 

***

Nowy film na kanale OMP na Youtube – debata: Rosja w tradycji polskiej polityki zagranicznej. Geopolityka, interesy i cywilizacja 

Debata zorganizowana w ramach projektu „Geopolityka i niepodległość. Dziedzictwo polskiej refleksji o polityce zagranicznej a współczesne wyzwania” (Kraków, 11 października 2018 r.). Wystąpili red. Marek Budzisz, dr hab. Henryk Głębocki, prof. Marek Kornat, dr Maciej Zakrzewski – www.youtube.com/watch?v=GsbcOWK28fE.

 

***

Polecamy książki Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego o grze mocarstw i działaniach Hotelu Lambert wokół sprawy Rzeczypospolitej Krakowskiej

- Ognisko permanentnej insurekcji. Powstanie 1846 r. i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec mocarstw europejskich (1846-1847)

Książka o dyplomatycznych i propagandowych poczynaniach księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i Hotelu Lambert w sprawie powstania krakowskiego, rabacji galicyjskiej i inkorporacji Wolnego Miasta Krakowa do Austrii, ukazanych na szerokim tle gry dyplomatycznej mocarstw europejskich. Dzięki dokonanej przez autora wielostronnej analizie tej rozgrywki można poznać nie tylko burzliwy okres dziejów Krakowa – o dużym znaczeniu dla całej sprawy polskiej – i ważny fragment historii czołowego obozu Wielkiej Emigracji, ale także mechanizmy wielkiej polityki w wydaniu najpotężniejszych ówczesnych graczy, której charakter i rezultaty decydowały o tym, jak wyglądała Europa w połowie XIX wieku.

496 stron, twarda oprawa, format 145x205 mm

Współwydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=381, sklepik@omp.org.pl, cena wraz z VAT i przesyłką: 37 zł

 

- Ostatnie polskie miasto. Rzeczpospolita Krakowska w "dyplomacji" Hotelu Lambert wobec Wielkiej Brytanii (1831-1845)

Książka o toczonej przez mocarstwa europejskie grze dyplomatycznej wokół kwestii Rzeczypospolitej Krakowskiej, ukazująca uwikłanie losów tego niewielkiego, powstałego na mocy ustaleń kongresu wiedeńskiego państewka w wielkie interesy i strategiczne cele Wielkiej Brytanii, Francji Rosji, Austrii i Prus. To zarazem opowieść o podejmowanych w tej skomplikowanej sytuacji działaniach księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i Hotelu Lambert – niezwykłym przejawie aktywnego zaangażowania w politykę międzynarodową ośrodka politycznego, który nie mógł opierać się o siłę własnego państwa. Poznanie tej frapującej rozgrywki pozwala lepiej zrozumieć fenomen czołowego ugrupowania Wielkiej Emigracji i poznać czynniki decydujące o położeniu sprawy polskiej w polityce europejskiej, gdy o jej kształcie bezwzględnie decydował koncert mocarstw.

400 stron, twarda oprawa, format 145x205 mm

Współwydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=372, sklepik@omp.org.pl, cena wraz z VAT i przesyłką: 37 zł

 

***

Polecamy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Stanisław Koźmian, Rok 1863

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych książek w dziejach polskiej myśli politycznej. Stanisław Koźmian - czołowy publicysta krakowskich Stańczyków - dokonuje sądu nad polską polityką w przededniu i w trakcie powstania styczniowego. Opisuje błędy, jakie jego zdaniem wówczas popełniono, ocenia działania najważniejszych wtedy aktorów politycznych - Aleksandra Wielopolskiego, Andrzeja Zamoyskiego i białych, czerwonych. Dokonuje analizy sytuacji międzynarodowej, w jakiej znajdowała się wtedy sprawa polska, zwłaszcza poczynań względem niej cesarza Napoleona III i cara Aleksandra II. Przedstawia drogę, jaką wówczas przebyły krakowskie środowiska konserwatywne, którą dotarły do stworzenia środowiska Stańczyków i zaproponowania polityki ugodowej realizowanej w Galicji. To jedna z najwszechstronniejszych analiz polityki polskiej w czasie, gdy racje serca i rozumu były tak trudne do pogodzenia z uwagi na skomplikowane realia, w których trzeba było ją prowadzić.

Twarda oprawa, 1024 strony

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=371, sklepik@omp.org.pl, cena wraz VAT i przesyłką: 47 zł

 

***

Polecamy w serii Tradycja i Kultura: Kazimierz Chłędowski, Siena

Świat bezwzględnych intryg politycznych, cynicznych polityków, brutalnych najemników, krwawych bitew, zdrad i skrytobójstw…

Świat genialnych malarzy, natchnionych rzeźbiarzy, śmiałych architektów, światłych mecenasów sztuki, uduchowionych zakonników, przenikliwych mężów stanu…

Kazimierz Chłędowski przedstawia fascynującą opowieść o włoskiej historii i kulturze w niezwykłym okresie – schyłku średniowiecza i renesansu. Jej osią są dzieje Sieny – miasta o mistrzowskiej sztuce, wybitnej architekturze i frapującej polityce.

Kazimierz Chłędowski (1843-1920) należał do najwybitniejszych w Polsce znawców włoskiej kultury, jednego z najważniejszych źródeł inspiracji dla polskich myślicieli i artystów w ciągu wieków. Poświęcił jej kilka wysoko ocenianych i popularnych za życia autora prac naukowych i popularyzatorskich, wyróżniających się zarówno kompetencją, jak i stylem. Siena uchodzi za jego najważniejsze dzieło.

Twarda oprawa, 576 stron

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=370, sklepik@omp.org.pl, cena wraz z VAT i przesyłką: 39 zł

 

 

***

OMP w Internecie:

- www.youtube.com/osrodekmysli

- www.twitter.com/OMPkrakow

- www.facebook.com/OMPkrakow  

- www.omp.org.pl/blog

- www.polskietradycje.pl  

- www.usa-ue.pl

- www.sporyokapitalizm.pl (w przebudowie)

- www.forum-pl-lt.com  

- www.forum-pl-cz.com  

- www.wedrowkiwloskie.pl

- www.tradycjegospodarcze.pl

- www.facebook.com/bibliotekaklasyki


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP