Projekt służący zwiększeniu zakresu działalności misyjnej Ośrodka Myśli Politycznej oraz poprawie technicznych warunków ich realizacji oraz ich promocji.

Program mający poprawić efektywność i zwiększyć zasięg prac analitycznych prowadzonych przez OMP.

Celem projektu jest pogłębianie współpracy Polski i Czech na płaszczyznach politycznej, intelektualnej i eksperckiej poprzez inspirowanie polsko-czeskiej dyskusji na temat najważniejszych wyzwań współczesności, w oparciu o lepsze wzajemne poznanie swych tradycji politycznych.

Celem projektu jest udostępnienie międzynarodowej publiczności materiałów w języku angielskim poświęconych polskim zmaganiom o wolność w XIX-XX wieku, toczonym przeciwko rosyjskiemu imperializmowi i komunizmowi w wydaniu sowieckim.