Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2013-01-18
Numer wydania: 139

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 18 stycznia 2013

- zapraszamy na konferencję o powstaniu styczniowym (Kraków, 25 stycznia 2013)

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Andrzej Waśko o romantyzmie politycznym Adama Mickiewicza, Bronisław Wildstein o ideologizowaniu i instrumentalnym wykorzystywaniu prawa w Europie, Łukasz Warzecha o deficycie demokracji w Unii Europejskiej)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty prawników z II RP: Maciej Starzewski  Władysław Maliniak o konstytucji marcowej)

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (artykuł Jiříego Hanuša o przesądach na temat UE w Czechach, Wojciech Jakóbik o gołębiach w Białym Domu, streszczenie artykułu z Foreign Affairs o sytuacji w Azerbejdżanie)

- nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl (tekst Václava Klausa z 2006 r. o warunkach przyjęcia lub odrzucenia euro)

- nowe felietony na blogu OMP (fragment pamiętników Pawła Popiela poświęconych powstaniu styczniowemu)

- polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej: Edmund Burke O duchu i naturze rewolucji

- polecamy w serii Studia i Analizy: Historie trudnych alternatyw. Dylematy polityczne czasów zaborów i II RP

- polecamy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Władysław Maliniak, Przeciw fetyszyzmowi konstytucyjnemu

- polecamy w serii Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL: Pokolenia wolnej Polski

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php

***

Zapraszamy na konferencję: Powstanie Styczniowe i jego miejsce w polskiej tradycji politycznej. Próba bilansu

Konferencja Ośrodka Myśli Politycznej i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Piątek, 25 stycznia 2013, Collegium Maius – Sala Bobrzyńskiego, Kraków, ul. Jagiellońska 15 / 11.00-15.30

Głosy wprowadzające:

prof. Marek Kornat, Powstanie Styczniowe a polityka Wielopolskiego – czyli bilans „otwarcia”

prof. Radosław Żurawski vel Grajewski, Powstanie Styczniowe – bilans dyplomatyczny (insurekcja a dyplomacja europejska w jej dobie)

prof. Tomasz Gąsowski, Powstanie styczniowe - bilans polityczny

dr Piotr Koryś, Powstanie styczniowe – bilans społeczno-gospodarczy

dr Michał Łuczewski, Powstanie Styczniowe – bilans ideowy (czyli narodziny nowego sposobu myślenia politycznego Polaków?)

prof. Andrzej Waśko, Powstanie Styczniowe – bilans kulturalny (obraz insurekcji w polskiej literaturze)

dr Maciej Korkuć, Powstanie styczniowe a drogi Polaków do niepodległości – czyli bilans „zamknięcia”

Zgłoszenia udziału: - emailem: biuro@omp.org.pl (tytuł listu: Powstanie) / - www.facebook.com/events/142267859262718/?suggestsessionid=14269037371357748575 / Ilość miejsc ograniczona

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Andrzej Waśko, Romantyzm polityczny Adama Mickiewicza w latach 1832-1833, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=294

- Bronisław Wildstein, Prawa przeciw prawu http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=293

- Łukasz Warzecha, Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=292

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Maciej Starzewski (1891-1944), Państwo, praworządność i biurokracja, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=471

- Władysław Maliniak (1885-1941), Konieczność zmiany konstytucji marcowej, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=470

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

- Jiří Hanuš (Uniwersytet Masaryka w Brnie), Sześć przesądów na temat Unii Europejskiej szerzonych w Czechach, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=416:jii-hanu-qsze-przesdow-na-temat-unii-europejskiej-szerzonych-w-czechachq-&catid=13:teksty&Itemid=9

- Wojciech Jakóbik, Gołębie robią bałagan w Białym Domu, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=417:wojciech-jakobik-qgobie-robi-baagan-w-biaym-domuq&catid=16:komentarze&Itemid=12

- Foreign Affairs: izraelsko-irańska rywalizacja o wpływy w Azerbejdżanie, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419:foreign-affairs-izraelsko-iraska-rywalizacja-o-wpywu-w-azerbejdanie&catid=17:przegld&Itemid=13

***

Nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- Václav Klaus, Kryteria dla przyjęcia (lub nieprzyjęcia) wspólnej waluty europejskiej (2006), http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=161:vaclav-klaus-qkryteria-dla-przyjcia-lub-nieprzyjcia-wspolnej-waluty-europejskiejq-2006&catid=1:artykuy&Itemid=2

***

Nowość na blogu OMP – www.omp.org.pl/blog

- Paweł Popiel (1807-1892) wspomina jeden z epizodów powstania styczniowego, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1090

***

Polecamy w Bibliotece Myśli Politycznej: Edmund Burke, O duchu i naturze rewolucji

Wybór pism Edmunda Burke’a (1730-1797), jednego z najwybitniejszych myślicieli w dziejach Europy, uchodzącego za „ojca” współczesnego konserwatyzmu. Zawiera publikowane po raz pierwszy w polskim tłumaczeniu teksty, w których przedstawił on swoje fundamentalne rozważania o angielskiej konstytucji i gospodarce, prawach kolonistów północnoamerykańskich i irlandzkich katolików, rewolucji francuskiej i polityce europejskiej. Znalazł się wśród nich także list Burke’a – wielkiego admiratora Konstytucji 3 maja – do króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Prace te niezmiennie stanowią ideowy fundament i punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń konserwatystów i klasycznych liberałów. Przenikliwe uwagi Burke’a – o wolności, porządku społecznym, naturze polityki, źródłach, podstawowych zasadach i granicach władzy politycznej i prawa, a także o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą konstruktywistyczny, ignorujący tradycję, wynoszący na piedestał abstrakcyjne zasady radykalizm – nie straciły bowiem nic ze swojej aktualności.

„Zaspokajanie naszych potrzeb nie jest w mocy władzy. Wyobrażenie mężów stanu, że jest inaczej byłoby próżną arogancją. To naród ich utrzymuje, a nie oni naród. W mocy władzy jest zabezpieczanie przed nadmiernym złem. W tej, a być może i w każdej innej materii, może ona zdziałać bardzo niewiele konstruktywnego dobra”. (fragment tekstu Refleksje i dane o nieurodzaju)

Patronat: Teologia Polityczna

ISBN 978-83-62628-14-8, stron: 376, zamówienia: http://www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=242 / sklepik@omp.org.pl / 35 zł wraz z przesyłką i VAT (realizacja zamówień od 1 II)

Przekład: Agnieszka Wincewicz-Price

Spis treści

- Rafał Olszowski, Bogdan Szlachta,"Konserwatyzm Edmunda Burke’a" . . . VII

- Obrona społeczeństwa naturalnego . . . 1

- Przemówienie w sprawie wnioskowanych przez niego uchwał dotyczących pojednania z koloniami . . . .67

- Do króla Polski . . .  157

- List do posła Sir Herculesa Baroneta Langrishe w sprawie katolików w Irlandii . . . 167

- Refleksje i dane o nieurodzaju . . . 235

- O duchu i naturze rewolucji francuskiej w odniesieniu do innych krajów . . .271

86. książka wydana w serii Biblioteka Myśli Politycznej

***

Polecamy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Władysław Maliniak, Przeciw fetyszyzmowi konstytucyjnemu

Przedstawiamy wybór pism Władysława Maliniaka, prawnika związanego w młodości z ruchem socjalistycznym, następnie z centrowymi środowiskami sanacyjnymi, który w II RP zabierał głos m.in. w dyskusjach konstytucyjnych (był krytykiem Konstytucji marcowej) i na temat jakości funkcjonowania demokracji w Polsce i na świecie (również źle przez niego ocenianej).

Fragment wstępu Adama Danka:

"Czytelnicy znajdą w prezentowanym wyborze tekstów obfitość refleksji Władysława Maliniaka, od nieszablonowych analiz funkcjonowania ustrojów poszczególnych państw Europy po oryginalne przedstawienie historii socjalizmu i umiejscowienie go w ideowo-politycznym pejzażu nowoczesnego świata czy interesujące rozważania sowietologiczne. Mimo upływu ponad siedemdziesięciu lat od ich sformułowania, spostrzeżenia Maliniaka zaskakująco nieraz pasują do znanej nam rzeczywistości. Trudno powstrzymać się od uwagi, że zwłaszcza pozostawiony przez niego opis demokracji nie stracił nic na aktualności. Myśl polityczna Maliniaka, łącząca w sobie elementy etatyzmu, socjalizmu, nacjonalizmu i ewolucyjnego konserwatyzmu, idei lewicowych i prawicowych, nie poddaje się łatwej klasyfikacji – co czyni ją poniekąd tym bardziej godną uwagi".

Spis treści

- Adam Danek, "Wstęp" . . . VII

- Demokratyzm a parlamentaryzm . . . 1

- Wybory a zasady . . . 107

- Konieczność zmiany Konstytucji marcowej . . . 167

- Fetyszyzm prawniczy w doktrynach konstytucyjnych . . . 187

- Józef Piłsudski jako polityk romantyczny . . . 253

- Zagadnienie podziału władz w prawie państwowym nowoczesnym . . . 415

- Walka klas a rzeczywistość . . . 455

584 strony, twarda oprawa, ISBN 978-83-62628-35-3

Książka wydana wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Zakup książki: sklepik@omp.org.plhttp://www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=243. Cena 35 zł wraz z przesyłką i VAT. 

***

Polecamy w serii Studia i Analizy: Historie trudnych alternatyw. Dylematy polityczne czasów zaborów i II RP

Historycy i politolodzy z Krakowa, Łodzi, Warszawy i Wrocławia – Tomasz Gąsowski, Rafał Habielski, Krzysztof Kawalec, Jacek Kloczkowski, Maciej Korkuć, Piotr Koryś, Radosław Żurawski vel Grajewski – analizują przełomowe wydarzenia z dziejów Polski XIX i pierwszej połowy XX wieku:

- Czy powstania listopadowe i styczniowe były potrzebne?

- Czy Józef Piłsudski powinien wesprzeć białych w walce z bolszewikami?

- Czy podjęty przez elity po 1918 r. program budowy regionalnego mocarstwa był racjonalny, czy też musiał się skończyć nieuchronną katastrofą?

- Czy błędy gospodarcze Sanacji w czasie Wielkiego Kryzysu pogrążyły II RP?

- Czy Polska powinna wraz z Hitlerem zaatakować ZSRR?

Autorzy tomu ukazują genezę, kulisy i skutki najważniejszych decyzji, które przesądzały o polskich losach w tym czasie. Konfrontują je z alternatywnymi scenariuszami rozwoju wydarzeń, zakładającymi wybór innych kierunków politycznych dla narodu, który przez większość okresu opisywanego w książce pozostawał w niewoli, a tylko przez dwie dekady lat mógł prowadzić swą politykę w oparciu o własne państwo – nim ponownie je utracił. Czy Polacy popełniali wówczas zbyt poważne błędy polityczne, przekreślające nadzieje na szybsze odzyskanie niepodległości a potem na jej zachowanie, czy może przyszło im się zmierzyć z wyzwaniami, którym nie dałoby się skuteczniej sprostać w ówczesnych realiach – oto fundamentalne pytanie, na które poszukują odpowiedzi twórcy tej książki.

ISBN 978-83-62628-12-4, 184 strony, miękka okładka / zamówienia: www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=241, sklepik@omp.org.pl / cena 29 zł wraz z przesyłką i VAT, 16. pozycja w serii Polskie Tradycje Intelektualne

***

Polecamy w serii Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL: Pokolenia wolnej Polski

"Pokolenia wolnej Polski" to książka o walce kilku kolejnych pokoleń Polaków o wolność, w której starli się z totalitaryzmem nazistowskim i komunistycznym. Autorzy tomu – historycy z krakowskiego oddziału IPN – przedstawiają różne etapy i formy tych zmagań. Ukazują losy przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy antykomunistycznej partyzantki powojennej, wreszcie zaangażowanych w KOR, ROPCiO, KPN i Solidarność działaczy opozycji lat 70-tych i 80-tych. Różniło ich wiele: korzenie ideowe, poglądy polityczne, obrana taktyka i pole działania. Łączyło głębokie poczucie, że o wolną Polskę trzeba zabiegać, choćby przyszło płacić za to wysoką, czasem najwyższą cenę.

168 stron, miękka oprawa, ISBN 978-83-62628-33-9; zamówienia: sklepik@omp.org.plwww.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=240 - cena 29 zł wraz z przesyłką i VAT

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl

 


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP