Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2014-08-09
Numer wydania: 158

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 8 sierpnia 2014

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Artur Wołek o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Krzysztof Kawalec o Romanie Dmowskim i Józefie Piłsudskim, Stefan Żeromski o nowej Warszawie, Adolf Bocheński o decentralizacji kulturalnej i imperializmie państwowym)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (opracowania: Dariusz Grzybek o Józefie Milewskim, Krzysztof Kawalec o Zygmuncie Wasilewskim, teksty źródłowe: Fryderyk Skarbek o konstytucjach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, Bolesław Prus o patriotyzmie)

- premiera w nowej serii Tradycja i Kultura: Julian Klaczko, Wędrówki włoskie

- premiera: Władysław Konopczyński, Kwestia bałtycka

- premiera: Michał Jaskólski, Kaduceus polski

- premiera: Rafał Prostak, Teista w demoliberalnym świecie

- nowe wpisy na blogu OMP

- nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl (Przegląd Prasy i Internetu o relacjach amerykańsko-niemieckich i polityce zagranicznej Niemiec)

- nowe teksty na stronie www.sporyokapitalizm.pl (klasyczne teksty Józefa Milewskiego o kwestii socjalnej oraz Fryderyka Skarbka o postępach przemysłu i bogactw narodowych)

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas i dołączenia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP - http://www.omp.org.pl/klub.php

Dziękujemy za wsparcie udzielone nam poprzez przekazanie na rzecz OMP 1% podatku! Środki w ten sposób pozyskane, przeznaczymy na rozbudowę i wzbogacenie o nowe treści naszych stron internetowych i popularyzację polskich tradycji intelektualnych.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- dr hab. Artur Wołek, Świetna kopia, ale nie działa. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako dysfunkcjonalna niezależna agencja regulacyjna, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=347

- prof. Krzysztof Kawalec, Roman Dmowski i Józef Piłsudski - dwa modele politycznego realizmu, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=348  

- Stefan Żeromski, Nowa Warszawa, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=349

Przypominamy postać jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli politycznych – Adolfa Bocheńskiego. 18 lipca minęło 70 lat od Jego śmierci pod Anconą.

- Adolf Bocheński, Imperializm nacjonalistyczny a imperializm państwowy, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=346

- Adolf Bocheński, O decentralizację kulturalną, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=345

*** 

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- dr Dariusz Grzybek, Józef Milewski (1859-1916), http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=529

- prof. Krzysztof Kawalec, Zygmunt Wasilewski o narodzie, cywilizacji zachodniej i dobie powojennej, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=531  

- Fryderyk Skarbek (1792-1866), Konstytucja Królestwa Polskiego porównana z konstytucją Księstwa Warszawskiego, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=530

- Bolesław Prus (1847-1912), Co to jest patriotyzm?, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=532

***

Premiera w nowej serii: Julian Klaczko, Wędrówki włoskie

Polecamy premierę w nowej serii Tradycja i Kultura. Zebrane w tomie Wędrówki włoskie cztery dzieła Juliana Klaczki: Św. Franciszek z Asyżu i gotycyzm włoskiListy włoskieWieczory florenckie oraz Rzym i Odrodzenie. Juliusz II są fascynującą, erudycyjną podróżą przez dzieje włoskiej kultury i polityki – od średniowiecza po wiek XIX. Autor z wybitnym znawstwem interpretuje twórczość Dantego, Michała Anioła, Rafaela, Bramantego i wielu innych mistrzów. Z niezwykłą finezją przedstawia postacie największych ówczesnych włoskich artystów, mężów stanu i ludzi Kościoła. Ukazuje również drogę, jaką Włochy przeszły ku jedności, jak ewoluowała ich kultura i jak zmieniała się polityka – a także, jaki wpływ te procesy miały na całą Europę. 

Julian Klaczko (1825-1906) był jednym z czołowych publicystów konserwatywnych dziewiętnastowiecznej Europy, cenionym krytykiem literackim i historykiem sztuki, wpływowym politykiem. Jego artykuły publikowane na łamach francuskiego pisma „Revue des deux Mondes” przykuwały opinię kręgów politycznych i opiniotwórczych na całym kontynencie – m.in. wywołując gniew kanclerza Bismarcka, którego politykę Klaczko analizował w szczególnie krytyczny sposób. Teksty te, zebrane później w książkach Studia dyplomatyczne i Dwaj kanclerze, przyniosły ich autorowi reputację wybitnego obserwatora międzynarodowej sceny politycznej. Jego pisma poświęcone sprawom polskim – jak słynny Katechizm nie-rycerski – inspirowały gorące dyskusje w kraju i na emigracji: wpłynęły one zwłaszcza na myśl krakowskich stańczyków. Szczególną sławę i uznanie przyniosły wszakże Klaczce napisane po francusku, publikowane najpierw w „Revue des Deux Mondes” i w renomowanych paryskich wydawnictwach dzieła, w których kreślił z rozmachem panoramę kultury artystycznej i zjawisk życia społecznego i politycznego średniowiecznych i renesansowych Włoch. Prace te: Wieczory florenckie i Rzym i Odrodzenie. Juliusz II, ustaliły jego pozycję jako wytrawnego konesera, znawcy zwłaszcza kultury Renesansu. Były tłumaczone i szeroko komentowane, a przez interpretatorów zostały zaliczone do „arcydzieł literackiej eseistyki”, do grona „najpiękniejszych książek, jakie w ogóle napisano o sztuce Odrodzenia we Włoszech”. 

Wstęp: Iwona Węgrzyn; 608 stron, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=275 / sklepik@omp.org.pl; cena wraz z przesyłką i VAT: 39 zł. Realizacja zamówień od 15 sierpnia.

***

Premiera: Władysław Konopczyński, Kwestia bałtycka

Kwestia bałtycka, wydana po raz pierwszy w 1947 r. praca prof. Władysława Konopczyńskiego (1880-1952), należy do klasycznych dzieł historiografii polskiej. Jest przekrojowym studium dziejów zmagań o dominację lub choćby obecność nad Bałtykiem, toczonych przez zmieniające się organizmy polityczne, powstające i upadające w tym regionie na przestrzeni jego historii pisanej aż do II wojny światowej. Autor analizuje politykę najważniejszych aktorów nadbałtyckiej rozgrywki – Duńczyków, Szwedów, Niemców, Rosjan, Polaków – ukazuje czynniki, za sprawą których w różnych okresach jedne państwa osiągały w niej przewagę, a inne ponosiły porażki, a nawet przestawały odgrywać znaczącą rolę. Kreśląc fascynującą panoramę zmiennych europejskich sojuszy, przedstawia także wpływ na te zmagania Anglii, Holandii, Francji, Austrii i Hiszpanii. Opisując rywalizację potęg, nie zapomina o uwikłanych w nią losach mniejszych plemion a później narodów. Z jego znakomitej analizy wyłania się bardzo złożony, ale spójny obraz zmagań, których skutki dla polityki europejskiej były niekiedy kluczowe: jedne państwa wynosząc na szczyty, inne spychając na margines. Kwestia bałtycka była bowiem znacznie bardziej istotna dla Europy, niż obecnie skłonni jesteśmy przeważnie sądzić. Edycja Ośrodka Myśli Politycznej i Muzeum Historii Polski zawiera niepublikowany dotąd rozdział VIII rozprawy Władysława Konopczyńskiego. W edycji z 1947 r. nie mógł on się znaleźć m.in. z powodu krytycznych opinii na temat bałtyckiej polityki Rosji sowieckiej w okresie międzywojennym. Zachował się wszakże w maszynopisie, z którego został zaczerpnięty do niniejszego wydania. Znalazły się w nim także inne poświęcone kwestii bałtyckiej teksty wybitnego historyka, w tym po raz pierwszy publikowany artykuł Polska powojenna i świat skandynawski.

„Bez znajomości wcześniejszych epok, tak wnikliwie opisanych przez jednego z najznamienitszych historyków polskich, zrozumienie dzisiejszych realiów regionu bałtyckiego jest niepełne, gdyż powierzchowne. Dlatego też każdy zainteresowany źródłami nadbałtyckiej współczesności powinien sięgnąć do prezentowanej pracy, po to, by być świadom pamięci historycznej i doświadczeń, które stały się udziałem mieszkających tu narodów, i które ukształtowały sposób oglądania przez nie także współczesnej nam rzeczywistości”. – fragment Słowa wstępnego dr hab. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego

Książka wydana wraz z Muzeum Historii Polski.

Miękka oprawa, 288 stron, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=273, sklepik@omp.org.pl, cena 34 zł wraz z przesyłką i VAT. Realizacja zamówień od 1 sierpnia.

Polecamy także inne książki prof. Władysława Konopczyńskiego:

Polscy pisarze polityczni XVIII wieku, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=232, cena 39 zł wraz z VAT i przesyłką

O wartość naszej spuścizny dziejowej, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=77, cena 35 zł wraz z przesyłką i VAT

Polska a Turcja 1683-1792, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=255, cena wraz z przesyłką i VAT 34 zł

***

Premiera: Michał Jaskólski, Kaduceus polski. Myśl polityczna konserwatystów krakowskich 1866-1934

Kaduceus polski – 95. pozycja w serii Biblioteka Myśli Politycznej – to książka o fenomenie konserwatyzmu krakowskiego, jednego z najważniejszych zjawisk w dziejach polskiej myśli politycznej. O jego znaczeniu przesądziła dojrzałość intelektualna rozważań czołowych myślicieli nurtu: Józefa Szujskiego, Stanisława Koźmiana, Michała Bobrzyńskiego, Władysława Leopolda Jaworskiego, czy Stanisława Estreichera. Konserwatyzm krakowski był również zjawiskiem stabilnym w czasie, odgrywającym dużą rolę w polityce polskiej drugiej połowy XIX i początków XX wieku. Do jego wyjątkowej na tle innych doktryn epoki recepcji przyczyniły się także sztuka i literatura. To one przez osoby Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego (choć nie tylko) wpisały konserwatystów krakowskich w świadomość Polaków w postaci słowa-znaku, którym stała się nazwa „stańczycy”, do dziś budząca emocje i często przywoływana jako jedno z najważniejszych odniesień w dyskusjach o polskiej tradycji politycznej. Owych dyskusji nie sposób bowiem prowadzić pomijając rozważania konserwatystów krakowskich na temat narodu, państwa, władzy i wielu innych kluczowych zagadnień, poddanych w niniejszej książce gruntownej analizie.

Autor książki, prof. dr hab. Michał Jaskólski jest kierownikiem Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Napisał sześć monografii, kilkaset rozpraw, artykułów i recenzji, był też współautorem kilkunastu monografii zbiorowych. Głównym nurtem jego zainteresowań pozostaje polska myśl polityczna na przestrzeni od XV do XIX wieku oraz liczne nurty myśli europejskiej. Jest pomysłodawcą, redaktorem i współautorem monumentalnego i jedynego jak dotąd w Polsce Słownika historii doktryn politycznych. Ostatnio opublikował 13 różnych esejów o myśli politycznej i nie tylko (2013).  

344 strony, miękka oprawa, cena detaliczna w sklepie OMP: 35 zł z VAT i przesyłką (zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=271 lub sklepik@omp.org.pl)

Zakup w pakiecie: Kaduceus polski + Bogdan Szlachta, Szkice o konserwatyzmie - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=33 + Stanisław Estreicher, Konserwatyzm krakowski http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=258 + Stanisław Tarnowski, Królowa opinia, - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=206 + Maciej Starzewski, Demokracja i totalizm - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=235. Wartość książek w pakiecie: 175 zł, cena

pakietu: 120 zł (z VAT i przesyłką).

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl, oraz http://omp.org.pl/ksiegarniaPakiety.php - pakiet: Konserwatyści krakowscy.

***

Premiera: Rafał Prostak, Teista w demoliberalnym świecie. Rzecz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki

Teista w demoliberalnym świecie to efekt wieloletnich studiów nad funkcjonowaniem demokracji w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych Ameryki, podzielonym w przedmiocie definicji dobrego i wartościowego życia, jego natury i celów; innymi słowy, podzielonym światopoglądowo. Autor przedstawia rozważania czołowych amerykańskich myślicieli – zwłaszcza liberałów i ich krytyków – o tym, jak ułożyć sprawy publiczne, by podziały i różnice nie przyniosły rozpadu wspólnoty politycznej; by pomimo niejednorodności zachować jedność i pokój społeczny; by też zarazem państwo stworzyło optymalne warunki do zachowania i rozwoju wolności jego mieszkańców, w tym wolności religijnej. Owe dylematy są również ukazane w perspektywie orzecznictwa Sądu Najwyższego i opinii na ich temat samych Amerykanów. Tworzy to wszechstronny obraz sporów, których teoretyczne uzasadnienia i praktyczne rozwiązania odgrywają ważną rolę nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych.

Teista w demoliberalnym świecie jest znakomitą prezentacją debaty nad obecnością religii oraz argumentacji odwołującej się do religijnych przekonań w przestrzeni publicznej USA. To również ważny głos w toczącej się także w Polsce dyskusji na ten temat”. - prof. UKSW dr hab. Zbigniew Stawrowski

„Jestem przekonany, że książka ta, napisana ze znawstwem i przy należytym rozumieniu złożoności zagadnień, powinna zostać nie tylko przeczytana, ale i dogłębnie przemyślana przez tych, którzy niekiedy nie pojmując tej złożoności proponują uproszczone sposoby ujmowania problemów „państwa liberalno-demokratycznego”. Jeśli pragną oni pojąć, dlaczego istotą ich wypowiedzi winno być należyte zidentyfikowanie treści „rozumności działań publicznych”, dokładniej: „rozumności reguł rządzących działaniami” podejmowanymi w sferze publicznej, nie tylko powinni oni, ale muszą książkę tę przeczytać; w przeciwnym wypadku wielekroć podejmować będą argumenty, które przed nimi wytoczył już kto inny i które zostały już zestawione przez kogo innego z racjami wobec nich krytycznymi”. - prof. dr hab. Bogdan Szlachta

392 strony, miękka oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=274, sklepik@omp.org.pl, cena 35 zł wraz z VAT i przesyłką

***

Polecamy także: Zbigniew Stawrowski, Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej

Dwudziestopięciolecie III Rzeczypospolitej skłania do oceny jej kształtu i podsumowania dorobku. Nie jest to refleksja optymistyczna. Mimo wyjątkowo korzystnej sytuacji międzynarodowej – akcesji do NATO, do Unii Europejskiej i związanego z tym potężnego wsparcia finansowego – nie sposób uwierzyć, że obecne kłopoty to tylko chwilowe trudności, że Polska wciąż rośnie w siłę a ludzie żyją dostatniej. Upadek przemysłu, utrata kontroli nad sektorem bankowym, marnotrawstwo środków unijnych, wszechobecna korupcja, niesprawiedliwy wymiar sprawiedliwości, rozpadająca się służba zdrowia, edukacja dewastowana od przedszkola aż po szkolnictwo wyższe, krach systemu emerytalnego, uzależnienie energetyczne od Rosji, demontaż polskich sił zbrojnych, osłabienie podmiotowości czy wręcz klientelizm w polityce zagranicznej i wreszcie widoczna gołym okiem postępująca degeneracja klasy politycznej – tę listę grzechów i zaniedbań można by dalej poszerzać i ilustrować stosownymi przykładami. Zawarte w tej książce teksty – powstałe między 1989 a 2010 r. – ukazują przyczyny tego stanu rzeczy, tkwiące m.in. w krótkowzroczności elit politycznych, bezrefleksyjnym uleganiu obcym trendom obyczajowo-kulturowych przez część środowisk opiniotwórczych, trywializacji debaty publicznej, niskim poziomie kultury politycznej i rozkładzie moralnych standardów życia politycznego i społecznego. Są one również próbą odpowiedzi na pytanie, jak przezwyciężyć te słabości, by Polska wreszcie stała się dobrze funkcjonującym państwem – państwem wolności i sprawiedliwości, w którym wreszcie będziemy mogli być sobą u siebie.

224 strony, miękka oprawa, cena w sklepie OMP: 30 zł wraz z przesyłką i VAT - zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=269

***

Nowe wpisy na blogu OMP

- Bałtyk: małe morze wielkiej polityki, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1331

- Jacek Kloczkowski, Ta dyskusja musi trwać, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1313

- +48 22: nie ma takiego numeru, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1306

- Kazimierz Michał Ujazdowski, Imperializm państwowy Adolfa Bocheńskiego, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1296

***

Nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl

Przegląd Prasy i Internetu:

- David C. Hendrickson (Colorado College): USA i Niemcy – czas na rozwód?, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=480:david-c-hendrickson-colorado-college-usa-i-niemcy--czas-na-rozwod&catid=17:przegld&Itemid=13

- Matthew Dal Santo: Niemiecka ślepota strategiczna, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=481:matthew-dal-santo-niemiecka-lepota-strategiczna&catid=17:przegld&Itemid=13

***

Nowe teksty na stronie www.sporyokapitalizm.pl

Klasycy o wolnym rynku i roli państwa w gospodarce

- Józef Milewski, O kwestii socjalnej, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=179:o-kwestii-socjalnej&catid=6:klasycy-o-wolnym-rynku-i-roli-pastwa-w-gospodarce&Itemid=7

- Fryderyk Skarbek (1792-1866), O postępach przemysłów i bogactw narodowych, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=180:fryderyk-skarbek-qo-postpach-przemysow-i-bogactw-narodowychq&catid=6:klasycy-o-wolnym-rynku-i-roli-pastwa-w-gospodarce&Itemid=7

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl

www.forum-pl-lt.com

www.forum-pl-cz.com

 


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP