Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2014-10-30
Numer wydania: 160

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 30 października 2014

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Miłowit Kuniński o Mirosławie Dzielskim, Krzysztof Kawalec o konserwatystach w II RP, Marek Kornat o polskiej racji stanu AD 1937, Artur Wołek o konserwatystach i UE)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty źródłowe Stanisława Estreichera i Leszka Gembarzewskiego)

- zaproszenie na dyskusję wokół książki Zbigniewa Stawrowskiego Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej (Kraków, 3 listopada)

- zaproszenie na dyskusję: Czy Polską należy rządzić batem? (Kraków, 4 listopada)

- zaproszenie na dyskusję: II RP – państwo nieukończone? (Kraków, 18 listopada)

- premiera pierwszego tomu w serii „Z archiwów II wojny światowej”: Naród w niewoli

- nowe wpisy na blogu OMP (o wyborach samorządowych, władzy w I RP, czytelnictwie w III RP, trendach w UE)

- nowy materiał na stronie www.usa-ue.pl (komentarz Jacka Kloczkowskiego o sporze Anglia-UE)

***

Prosimy o rozważenie wsparcia nas i dołączenia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP - http://www.omp.org.pl/klub.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- prof. Miłowit Kuniński, Realizm polityczny i ekonomiczny Mirosława Dzielskiego, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=354

- prof. Krzysztof Kawalec, Konserwatyści w II Rzeczypospolitej. Nurt polityczny czy grupa nacisku?, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=355

- prof. Marek Kornat, Spór o polską rację stanu w roku 1937, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=356

- dr hab. Artur Wołek, „Projekt europejski” potrzebuje opozycji, europejskie partie konserwatywne potrzebują współpracy, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=357

*** 

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Stanisław Estreicher (1869-1939), Ograniczenie demokracji czy sejmokracji, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=535  

- Leszek Gembarzewski (1899-1944), Nacjonalistyczne konkluzje o Napoleonie, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=538

- Leszek Gembarzewski, Polityka bez fikcji,, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=536

- Leszek Gembarzewski, Naród z królem, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=537

***

Zaproszenie na dyskusję wokół książki Zbigniewa Stawrowskiego (Kraków, 3 listopada)

Zapraszamy na dyskusję wokół książki Zbigniewa Stawrowskiego Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej, w której obok Autora udział wezmą: Miłowit Kuniński (OMP), Paweł Rojek (Pressje), Jan Maria Rokita i Józef Maria Ruszar jako prowadzący. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 3 listopada (początek 18.30), w Krakowie, w siedzibie Instytutu Tischnera przy ul. Sławkowskiej 14. Będzie można wówczas zaopatrzyć się w promowaną książkę i kilka innych dzieł wydanych przez OMP (po bardzo korzystnych cenach). 

***

Zaproszenie na dyskusję: Czy Polską należy rządzić batem? Spory o politykę i władzę w II Rzeczypospolitej (i zapowiedź III RP?) (Kraków, 4 listopada)

Ośrodek Myśli Politycznej i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ zapraszają na pierwszą dyskusję z cyklu Czas na II RP, która odbędzie się w Krakowie, 4 listopada, początek o 18.00, w Collegium Novum, przy ul. Gołębiej 24 (sala nr 30). Wezmą w niej udział: dr Rafał Matyja (autor m.in. książki Rywalizacja polityczna w Polsce), prof. Bogdan Szlachta (autor m.in. książki Szkice o konserwatyzmie), dr hab. Artur Wołek (autor m.in. książki Słabe państwo) i jako prowadzący red. Dobrosław Rodziewicz. Będą oni rozważać m.in. zagadnienia:

- jaki wpływ na myślenie Polaków po 1918 r. o ustroju i praktyczne jego kształtowanie miało doświadczenie zaborów;

- w jakich tradycjach ideowych zakorzenione były modele władzy wcielone w życie w II RP; czy pod tym względem II RP podlegała typowym wówczas dla Europy procesom, adoptując rozwiązania obce w obrębie rządów parlamentarnych czy autorytarnych, czy też podążyła własną drogą, a jeśli tak – na czym polegała jej ówczesna oryginalność w dziedzinie myśli ustrojowej i praktyki władzy politycznej;

- czy praktyczne rozwiązania dotyczące rządzenia II RP były w większym stopniu wynikiem kalkulacji i gier politycznych, czy ścierania się różnych interesów i osobowości, czy odzwierciedlały raczej przemyślane i konsekwentnie wcielone w życie koncepcje ideowe/doktrynalne;

- czy przyjęte w II RP sposoby rządzenia państwem były adekwatne do ówczesnych wyzwań – międzynarodowych, modernizacyjnych, państwowotwórczych itd.;

- jak można ocenić obie konstytucje II RP, zarówno pod względem ich wartości konstytucyjnej, oblicza ideowego, jak i adekwatności do potrzeb państwa;

- czy praktyka rządzenia II RP potwierdza tezę o nieumiejętności zbudowania przez Polaków silnego państwa, czy też ją falsyfikuje, względnie jest dla weryfikacji tej tezy nieistotna.

Tytuł dyskusji nawiązuje do jednego z najsłynniejszych artykułów poświęconych rządom w Polsce po zamachu majowym, który napisał konserwatywny publicysta i uczony Stanisław Estreicher. Spotkanie będzie więc także promocją książek myślicieli politycznych z czasów II RP, wydanych w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, a zwłaszcza wyborów pism Stanisława Estreichera Konserwatyzm krakowski i Macieja Starzewskiego Demokracja i totalizm. Dyskusja jest częścią projektu dofinansowanego ze środków MHP w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2014”.

***

Zaproszenie na dyskusję II RP – państwo nieukończone? (Kraków, 18 listopada)

Ośrodek Myśli Politycznej i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ zapraszają na drugą dyskusję z cyklu Czas na II RP, która odbędzie się w Krakowie, 4 listopada, początek o 18.00, w Collegium Novum, przy ul. Gołębiej 24 (sala nr 30). Wezmą w niej udział dr Dariusz Grzybek, prof. Tomasz Gąsowski i prof. Maciej Urbanowski. Rozważą oni m.in. zagadnienia:

- jak II RP poradziła sobie z wyzwaniem utworzenia z terenów trzech zaborów jednego państwa – zwłaszcza pod kątem przezwyciężenia różnic wynikających z długiego trwania pod różnymi systemami prawnymi, gospodarczymi, i pod wpływem różnych modeli kulturowych/cywilizacyjnych;

- jaka była jej zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi;

- jak pod tym względem II RP prezentowała się na tle innych państw ówczesnych, a zwłaszcza państw, które przeszły przez proces zjednoczeniowy w XIX i na początku XX w. (np. Niemcy) i państw, które wyszły spod władzy Habsburgów (Węgry, Czechosłowacja) w wyniku I wojny światowej.

***

Premiera nowej serii Z archiwów II wojny światowej: Naród w niewoli

Inaugurujemy kolejną serię wydawaną we współpracy Oddziału IPN w Krakowie i Ośrodka Myśli Politycznej. Jej zadaniem będzie przypominanie – w popularyzatorskiej formie – historii Polski z lat 1939-1945.

Pierwszy jej tom – Naród w niewoli – to zbiór artykułów pisanych przez historyków z krakowskiego Oddziału IPN. Przypominają oni niemiecką (Mit niewinnego Wehrmachtu) i sowiecką (Bić polskich panów) agresję na Polskę w 1939 r. Przedstawiają konsekwencje tej agresji: eksterminację obywateli polskich (Czy AK mogła zapobiec wołyńskiej rzezi Polaków?; Krwawa polska jesień; Aresztowanie generała „Grota” Roweckiego), w tym – pod okupacją niemiecką – Żydów (Śmierć nad gettem; W żydowskiej służbie na straży porządku; Oczyścić Kraków z Żydów). Ukazują naszą reakcję na niemiecką i sowiecką niewolę (Powstanie styczniowe Anno Domini 1940; „Nil” – organizator Kierownictwa Dywersji; Likwidacja zdrajcy; Nie wolno pozostawać biernym; Bój ten jest i naszym bojem…; Gaście pożar krwią własną…; Na tropie „Szaroty”; Partyzanckie święta w górach), a także skomplikowaną sytuację, która doprowadziła do przejęcia władzy w powojennej Polsce przez namiestników sowieckiego imperium (Koniec sojuszu z wrogiem. Zerwanie stosunków polsko-sowieckich w kwietniu 1943 roku; Kto tu rządzi?). Wreszcie ważnym poruszonym w niniejszej książce problemem jest spojrzenie na katów (Nadzorczynie w niemieckich obozach; Sumienie esesmana; Banalność zła) i próby rozliczenia niemieckich zbrodniarzy w Polsce (Chleba i igrzysk!) i w Niemczech (Druga niemiecka wina; Powojenne kariery hitlerowców). Epilogiem jest artykuł o przeniesieniu historycznej rzeczywistości do kultury masowej – utrwalenie Powstania Warszawskiego w niezwykle ciekawym projekcie muzycznym zespołu Lao Che. Album cieszył się ogromną popularnością, dowodząc, że wartości, o które walczyli nasi przodkowe, były ponadczasowe. 

192 strony, miękka oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=278, sklepik@omp.org.pl, cena wraz z przesyłką i VAT 29 zł

***

Nowe wpisy na blogu OMP

- Inna władza, podobne problemy?, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1412

- Na tropie palmy pierwszeństwa, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1404

- dr Jacek Kloczkowski, Tak łatwo się nie zmienia, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1397

- Czesi i Polacy: o książkach nie porozmawiamy?, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1392

- Reportaż, którego nie było, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1387

- Jest trend, a więc mamy problem, http://www.omp.org.pl/blog/?p=1382

***

Nowy materiał na stronie www.usa-ue.pl

Komentarz:

- dr Jacek Kloczkowski, 1.7 mld powodów by się pożegnać?, http://usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=486:jacek-kloczkowski-q17-mld-powodow-by-si-poegnaq&catid=16:komentarze&Itemid=12

***

Polecamy:

- Władysław Konopczyński Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej

W dziejach Polski niewiele było równie interesujących i kontrowersyjnych projektów politycznych, jak Rada Nieustająca. Nieliczni zwolennicy uznawali ją za cenny wysiłek reformatorski, zmierzający do tego, by Rzeczpospolita wreszcie otrzymała stały rząd. Krytycy uważali jedynie za kolejny krok na drodze podporządkowywania Polski sąsiednim mocarstwom, zwłaszcza Rosji. Przez dziesięciolecia spierano się o jej praktyczne znaczenie i czy można ją stawiać na równi z innymi europejskimi rządami epoki. Dziś o Radzie Nieustającej mówi się wszakże już niewiele – pozostaje ona w głębokim cieniu Sejmu Czteroletniego. Lekceważenie tej instytucji jest jednak błędem: zwłaszcza nieznajomość jej genezy uniemożliwia należyte zrozumienie ostatnich dekad I RP. Książka prof. Władysława Konopczyńskiego, jedna z najważniejszych jego prac, pozwala nadrobić te zaległości. Jest zarazem pasjonującą ponadczasową opowieścią o polskiej polityce, której współczesne oblicze – mimo zupełnie innych ram instytucjonalnych – ma zaskakująco wiele wspólnego z jej obrazem z czasów upadku państwa i prób jego ratowania.

Współwydawca: Muzeum Historii Polski, wprowadzenie: prof. Piotr Biliński

352 strony, miękka oprawa, format 145x205 mm, cena w Księgarni OMP: 35 zł (z VAT i przesyłką) - zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=276 lub sklepik@omp.org.pl

- Julian Klaczko, Wędrówki włoskie

Polecamy premierę w nowej serii Tradycja i Kultura. Zebrane w tomie Wędrówki włoskie cztery dzieła Juliana Klaczki: Św. Franciszek z Asyżu i gotycyzm włoskiListy włoskieWieczory florenckie oraz Rzym i Odrodzenie. Juliusz II są fascynującą, erudycyjną podróżą przez dzieje włoskiej kultury i polityki – od średniowiecza po wiek XIX. Autor z wybitnym znawstwem interpretuje twórczość Dantego, Michała Anioła, Rafaela, Bramantego i wielu innych mistrzów. Z niezwykłą finezją przedstawia postacie największych ówczesnych włoskich artystów, mężów stanu i ludzi Kościoła. Ukazuje również drogę, jaką Włochy przeszły ku jedności, jak ewoluowała ich kultura i jak zmieniała się polityka – a także, jaki wpływ te procesy miały na całą Europę. 

608 stron, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=275, sklepik@omp.org.pl; cena wraz z przesyłką i VAT: 39 zł.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl

www.forum-pl-lt.com

www.forum-pl-cz.com


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP