Dyskusja: August Cieszkowski i duch nowoczesności
Data dodania: 2016-12-14

Ośrodek Myśli Politycznej i Zakład Historii Filozofii Polskiej zapraszają na dyskusję wokół wyboru pism Augusta Cieszkowskiego O drogach Duch

W dyskusji, którą poprowadzi Tomasz Herbich, udział wezmą Michał Łuczewski, Andrzej Wawrzynowicz i Rafał Tichy.

Piątek, 16 grudnia, 16.45
Warszawa
Stary BUW (Kampus UW), Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 205

***

August Cieszkowski
O drogach ducha

Wybór pism czołowego polskiego filozofa i myśliciela XIX wieku, współtwórcy 'filozofii narodowej', autora kontrowersyjnych, kipiących od emocji, uduchowionych dzieł stanowiących kanon polskiego mesjanizmu, ale także ukazujących jego inne oblicze - na wskroś praktyczne i analityczne - prac o ekonomii i polityce, które zyskały duże uznanie za granicą (zwłaszcza we Francji). W tomie wydanym w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Polityczne są zawarte prace dobrze ilustrujące najważniejsze wątki twórczości Cieszkowskiego, pokazujące w pełni bogactwo jego dorobku i złożoność rozważań, umożliwiające zatem zrozumienie tego, dlaczego był tak ważną postacią dla polskiego życia intelektualnego i społecznego XIX wieku. 

Wstęp Michał Łuczewski
Posłowie Rafał Tichy
Przypisy Tomasz Herbich

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-217.

Twarda oprawa, 712 stron
ISBN 978-83-62628-36-0

Spis treści

Michał Łuczewski, O drogach ducha Augusta Cieszkowskiego . . . VII
Dwa wiersze . . . 1
Ojcze nasz (tom I) . . . 7
Ojcze nasz (tom II) . . . 152
Ojcze nasz (tom III) . . . 194
O drogach Ducha . . . 224
Odezwa zboru słowiańskiego . . . 271
O romansie nowoczesnym . . . 277
O skojarzeniu dążeń i prac umysłowych w W. Księstwie Poznańskim . . . 311
Wniosek o założeniu Szkoły Głównej (Uniwersytetu) w Poznaniu . . . 327
O ochronach wiejskich . . . . 336
O naturze i stopniowym rozwoju kredytu . . . 367
Uwagi nad obecnym stanem finansów angielskich . . . 407
List A. Cieszkowskiego do wydawców „Biblioteki Warszawskiej” . . . 448
O organizacji handlu drzewem . . . 455
O izbie wyższej i arystokracji w naszych czasach . . . 462
Mowa Schellinga . . . 547
Rafał Tichy, Transgresje Augusta Cieszkowskiego . . . 551
Nota bibliograficzna . . . 623
Indeks . . .625

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=307