Adres korespondencyjny:
Ośrodek Myśli Politycznej
skrytka pocztowa 322, 30-960 Kraków

Biuro:
ul. Basztowa 3 (oficyna, IV piętro), Kraków
tel./faks + 48 12 632 33 62/632 33 82

konto: PKO SA 41 1240 4533 1111 0000 5430 8251

KRS 0000076016
NIP 677-006-69-37
REGON 350090450

biuro@omp.org.pl