OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ jest konserwatywnym stowarzyszeniem z Krakowa. Zajmuje się działalnością analityczną, edukacyjną, popularyzatorską i naukową z zakresu filozofii i myśli politycznej, historii oraz stosunków międzynarodowych. Jest również miejscem publicznej debaty o współczesnej polityce, kulturze i ideach.

Od 1992 roku – poprzez publikacje, konferencje, dyskusje oraz działalność naukową i dydaktyczną – propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. Corocznie organizujemy kilka konferencji naukowych i debat publicznych. Wydajemy serie książkowe: „Biblioteka Myśli Politycznej”, „Polskie Tradycje Intelektualne”, „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”, „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”, „Tradycja i Kultura”, „Z archiwów II wojny światowej”, „Studia i Analizy”, „Klasyka Myśli Filozoficznej” i „Kanon Współczesnej Filozofii”. Współpracujemy z wieloma polskimi i zagranicznymi instytucjami i ekspertami.

Ośrodek Myśli Politycznej podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, prosimy zatem o rozważenie wsparcia nas 1 % podatku i darowiznami, które przeznaczamy na działalność statutową.

Zarząd Ośrodka Myśli Politycznej:

dr Jacek Kloczkowski – wiceprezes
dr hab. Maciej Zakrzewski – członek zarządu
dr Zbigniew Zalewski – członek zarządu

Ludzie:

Pierwszym prezesem OMP był prof. Ryszard Legutko. W 2005 r. jego obowiązki przejął i pełnił je do 2018 r. Ś.P. prof. Miłowit Kuniński (1946-2018). Wśród członków, autorów i współpracowników OMP są m.in. Piotr Bajda, Włodzimierz Bernacki, Marek A. Cichocki, Mateusz Ciołkowski, Dariusz Gawin, Janusz Ekes, Tomasz Gąsowski, Stanisław Górka, Rafał Habielski, Katarzyna Haremska, Krzysztof Kawalec, Jacek Kloczkowski, Marek Kornat, Piotr Koryś, Paweł Kowal, Zdzisław Krasnodębski, Piotr Legutko, Michał Łuczewski, Maciej Marszał, Rafał Matyja, Filip Musiał, Zdzisław Najder, Dorota Pietrzyk-Reeves, Czesław Porębski, Arkady Rzegocki, Jan Skoczyński, Krzysztof Szczerski, Zbigniew Stawrowski, Aleksander Surdej, Bogdan Szlachta, Michał Szułdrzyński, Kazimierz M. Ujazdowski, Paweł Ukielski, Bronisław Wildstein, Artur Wołek, Zbigniew Zalewski, Tomasz Żukowski, Przemysław Żurawski vel Grajewski. Biorą oni udział w konferencjach i debatach publicznych OMP, piszą artykuły do książek Ośrodka, są też autorami wydawanych przez nas monografii i wyborów esejów.

Ośrodek Myśli Politycznej w Internecie:

http://www.omp.org.pl
http://www.polskietradycje.pl
http://www.usa-ue.pl
http://www.sporyokapitalizm.pl
http://www.youtube.com/osrodekmysli
http://www.twitter.com/OMPkrakow
http://www.omp.org.pl/blog
http://www.facebook.com/OMPkrakow

Adres korespondencyjny:

Ośrodek Myśli Politycznej
skrytka pocztowa 322, 30-960 Kraków

Biuro: ul. Basztowa 3 (oficyna, IV piętro), 31-134 Kraków

Kontakt: biuro@omp.org.pl

Tel./faks: + 48 12 632 33 62/632 33 82

Konto: Pekao 41 1240 4533 1111 0000 5430 8251

KRS: 0000076016
NIP: 677-006-69-37
REGON: 350090450

Statut OMP

Sprawozdania z działalności

- Sprawozdanie Ośrodka Myśli Politycznej - 2007

- Sprawozdanie Ośrodka Myśli Politycznej - 2008

- Sprawozdanie Ośrodka Myśli Politycznej - 2009

- Sprawozdanie Ośrodka Myśli Politycznej - 2010

- Sprawozdanie Ośrodka Myśli Politycznej - 2011

- Sprawozdanie Ośrodka Myśli Politycznej - 2012

- Sprawozdanie Ośrodka Myśli Politycznej - 2013

- Sprawozdanie Ośrodka Myśli Politycznej - 2014

- Sprawozdanie Ośrodka Myśli Politycznej - 2015

- Folder OMP 2019

- Sprawozdanie Ośrodka Myśli Politycznej - 2016

- Sprawozdanie Ośrodka Myśli Politycznej - 2017

- Sprawozdanie Ośrodka Myśli Politycznej - 2018

- Sprawozdanie Ośrodka Myśli Politycznej - 2019