Wykład: Kwestia ukraińska w myśli Józefa Piłsudskiego
Data dodania: 2017-04-05

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu 'Spotkanie z historią', na którym poruszony zostanie jeden z najtrudniejszych problemów okresu międzywojennego, czyli problem ukraiński. 

Zagadnienie to rozważać można na wielu płaszczyznach: problemu asymilacji i suwerenności mniejszości ukraińskiej na terenach II RP, wpływów politycznych Polski oraz Związku Sowieckiego na terenie obecnej Ukrainy czy aspektów geopolitycznych jakie wpływały wówczas na kształt Europy Środkowowschodniej.

Wykład związany z wątkami ukraińskimi w myśli Józefa Piłsudskiego wygłosi dr hab. Jan Jacek Bruski.

Termin: 20 kwietnia | czwartek

Godzina: 16:30

Miejsce: Rynek Główny 34 | oficyna | III piętro | Pracownia Klubu Jagiellońskiego

* * *

Dr hab. Jan Jacek Bruski – historyk specjalizujący się w historii powszechnej XX wieku, pracownik naukowy w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem monografii „Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej, 1921-1926”.

***
Spotkanie przygotowane w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

***
Polecamy także:

Stanisław Łoś
Sprawa ukraińska


Rozważania o stosunkach polsko-ukraińskich w okresie międzywojennym, autorstwa jednego z najwybitniejszych znawców tej problematyki w II RP, konserwatywnego publicystę związanego ze środowiskiem „Buntu Młodych”. To oparte na zasadach realizmu politycznego analizy, których lektura pozwala współczesnym czytelnikom lepiej zrozumieć istotę tzw. sprawy ukraińskiej, jednego z największych wyzwań, przed jakim stanęło odrodzone państwo polskie.  
- http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=229