Polecamy w serii Studia i analizy
Data dodania: 2017-10-30
Rafał Matyja, Błażej Sajduk
Wybory 2014-2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej


Książka Rafała Matyi i Błażeja Sajduka odpowiada na trzy zasadnicze pytania: 
- w jakim stopniu demokratyczne wybory wpływają na wymianę elit politycznych? 
- czy zmiana, do jakiej doszło po wyborach 2015 r., idzie dalej niż te z lat 1989-2014?
- czy wraz z utworzeniem w 2015 r. nowej większości parlamentarnej i nowej ekipy rządzącej doszło także do zmiany pokoleniowej? 
Autorzy przedstawiają czynniki wpływające na zmiany zachodzące w polskiej elicie politycznej. W szczególności ukazują znaczenie mechanizmów demokratycznych, związanych z odbytymi w 2014 i 2015 r. wyborami europejskimi, samorządowymi, prezydenckimi i parlamentarnymi. Poddają także analizie inne ważne zagadnienia: wiek polityków, miejsce ich urodzenia, wykształcenie, proporcje między liczbą kobiet a liczbą mężczyzn w poszczególnych segmentach elity politycznej. 

Współwydawca: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

stron 240, miękka oprawa

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=337, sklepik@omp.org.pl, cena wraz z przesyłką i VAT 32 zł.