Nowe filmy na kanale OMP na Youtube
Data dodania: 2018-10-25

Debata: Rosja w tradycji polskiej polityki zagranicznej. Geopolityka, interesy i cywilizacja

Kraków, 11 października 2018 r.
 
Wystąpili:
- red. Marek Budzisz
- dr hab. Henryk Głębocki
- prof. Marek Kornat
- dr Maciej Zakrzewski.

Debata zorganizowana w ramach projektu Geopolityka i niepodległość. Dziedzictwo polskiej refleksji o polityce zagranicznej a współczesne wyzwania. Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”. 


https://youtu.be/GsbcOWK28fE

***
Debata: Geopolityka i niepodległość. Sprawa polska w grze dyplomatycznej mocarstw w okresie zaborów

Kraków, 22 października 2018 r.

Wystąpili:
- prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński, autor m.in. książek Wielka Wojna Polaków 1914-1918; Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918; Polacy w służbie Moskali)
- prof. Jakub Polit (Uniwersytet Jagielloński, autor m.in. książek Chiny 1946-1949; Pod wiatr. Czang Kaj-szek 1887-1949; Smutny kontynent. Z dziejów Azji Wschodniej w XX wieku)
- prof. Radosław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki, autor wydanych przez OMP książek Ostatnie polskie miasto. Rzeczpospolita Krakowska w dyplomacji Hotelu Lambert wobec Wielkiej Brytanii (1831-1845); Ognisko permanentnej insurekcji. Powstanie 1846 r. i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec mocarstw europejskich (1846-1847))
- dr Maciej Zakrzewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, IPN)

Debata zorganizowana w ramach projektu Geopolityka i niepodległość. Dziedzictwo polskiej refleksji o polityce zagranicznej a współczesne wyzwania. Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”. 

https://youtu.be/wShng-Wdps4

***
Konferencja: Polacy i Czesi o Europie – dziedzictwo i jego konsekwencje

Kraków, 12 października 2018 r.

Wystąpili:
- prof. Petr Hlaváček (Uniwersytet Karola w Pradze)
- prof. Piotr Kimla (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ)- dr Michal Pehr (Instytut Masaryka w Pradze)
- dr Paweł Ukielski (wicedyrektor Powstania Warszawskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN)
- prof. Artur Wołek (Akademia Ignatianum)

Współorganizator: Instytut Myśli Józefa Tischnera.

Dyskusja została zorganizowana w ramach projektu Przedmurze, most, prawe płuco, zapomniane peryferie? Polaków i Czechów koncepcje własnego miejsca w Europie - zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018".

- https://youtu.be/_nb7jG3ikDA