Piotr Bajda

Doktor nauk politycznych, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 2000-2004 był wicedyrektorem Instytutu Polskiego w Bratysławie; w latach 2005-2009 pracował w Ośrodku Studiów Wschodnich. Autor wydanej w 2010 r. książki "Elity polityczne na Słowacji. Kręta droga do nowoczesnego państwa" (http://www.iwpax.pl/produkt-elity-polityczne-na-slowacji-411.html). Jego teksty dla OMP można przeczytać na stronie www.omp.org.pl a także na blogu OMP (www.omp.org.pl/blog). Współautor wydanej przez OMP pracy zbiorowej "Geopolityka i zasady".

Teksty: