Artur Wołek (red.)
Władza wykonawcza w Polsce i Europie

„Polityka jest kategorią tyleż pociągającą, co trudno definiowalną. Niewątpliwie jednak kluczem do zrozumienia działań politycznych jest pojęcie władzy, które stanowi o istocie wszelkich dociekań na temat polityki. Znawcy zagadnień politycznych, wskazując na jej fundamentalne znaczenie, często uciekają się do obrazowego porównania: władza ma tak samo duże znaczenie w polityce, jak pieniądze w gospodarce, tak jak nie można działać w nowożytnej gospodarce bez pieniędzy, tak niemożliwe jest uprawianie polityki bez odniesienia do posiadania lub nieposiadania władzy. Tak jak nie można wyobrazić sobie nowożytnej nauki ekonomii bez pojęcia pieniądza, tak nie można wyobrazić sobie nauki o polityce bez kategorii władzy”. (z Wprowadzenia)