Bo królom był równy

Słynna owa Józefa Piłsudskiego poświęcona Juliuszowi Słowackiemu. Edycja w językach polskim, litewskim i ukraińskim, z tekstami Jerzego Axera, Tomasza Gąsowskiego i Andrzeja Krawczyka.