Artur Wołek (red.)
Jacek Kloczkowski, Ondřej Krutílek
Kryzys Unii Europejskiej

Pod redakcją Jacka Kloczkowskiego, Ondřeja Krutílka, Artura Wołka
Książka zawierająca analizy polskich i czeskich politologów, ekonomistów i publicystów, szukających odpowiedzi na pytania:
- Czy UE jest zdolna przezwyciężyć kryzys ekonomiczny i polityczny, czy też scenariusz jej rozpadu powinien być brany poważnie pod uwagę?
- Jakie i czyje interesy przesądzą o kierunku ewolucji UE w najbliższych latach?
- Czy pogłębianie integracji europejskiej jest receptą na przezwyciężenie słabości Unii?
- Jak funkcjonują formalne i nieformalne mechanizmy podejmowania decyzji w UE, wykorzystywane w obecnej grze politycznej o zmianę jej kształtu?
- Jaki powinien być podział kompetencji między instytucjami unijnymi i państwami członkowskimi?
- Jak rozwiązać problem deficytu demokracji instytucji UE, które nie pochodzą z wyborów i nie mają społecznej legitymizacji?
- Czy Polsce i Czechom bardziej opłaca się być w unijnym „głównym nurcie”, czy iść własną drogą, nawet za cenę konfliktów z najsilniejszymi państwami w UE?
Książka powstała dzięki współpracy OMP z brneńskim think-tankiem CDK.

Spis treści

Jacek Kloczkowski, Wprowadzenie: lekcje z kryzysu

Część I: Kryzys – odsłona polityczna
- Tomasz Grzegorz Grosse, Walka z kryzysem strefy euro i o władzę w Europie (2010-2012)
- Przemysław Żurawski vel Grajewski, Ewolucja Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansów strefy euro - agonia czy przesilenie?
- Vít Hloušek, Dlaczego pogłębianie jest chorobą a nie rozwiązaniem dzisiejszych problemów integracji europejskiej
- Ondřej Krutílek, Tylko państwa członkowskie mogą wyciągnąć Unię z kryzysu
- Marek Magierowski, Europa wymknęła się spod kontroli
- Łukasz Warzecha, Deficyt demokracji w Unii Europejskiej
- Petr Kaniok, Eurosceptycyzm: wróg, czy odbicie krzywego zwierciadła polityki i nauki?
- Vlastimil Havlík, Śpiąca królewna, ale jak długo można spać? Eurosceptycyzm a możliwość powstania nowych partii politycznych w Czechach
- Piotr Bajda, Grupa Wyszehradzka – przykład współpracy regionalnej w sytuacji kryzysowej

Część II: Kryzys – odsłona ekonomiczna
- Marek Loužek, Kryzys strefy
- Aleksander Surdej, Projekt euro: pomiędzy ekonomiczną racjonalnością a wymuszaniem integracji politycznej
- Paweł Ukielski, Kryzys euro - wierzchołek góry lodowej
- Petr Mach, Przygotujmy się na rozpad strefy euro

320 stron, miękka oprawa
ISBN 978-83-62628-46-9