Leon Rzewuski
O suwerenności i społeczeństwie politycznym

Wybór pism pisarza politycznego, uczestnika powstania listopadowego, współpracownika konserwatywnego „Czasu”, autor prób pogodzenia idei socjalistycznych z doktryną Kościoła katolickiego. W tomie po raz pierwszy w języku polskim są przedstawione jego wydane po francusku broszury o zasadzie suwerenności, reprezentacji politycznej i organizacji społeczeństwa politycznego, a także artykuły m.in. o narodowości, arystokracji, równości i wolności, protekcji i wolnym handlu.

***
Bogdan Szlachta, Leon Rzewuski jako „chrześcijański socjalista”? . . . VII

Suwerenność i reprezentacja

Esej o zasadzie suwerenności… 3
O reprezentacji. Ciąg dalszy rozważań na temat suwerenności . . . 21
Studium na temat organizacji społeczeństwa politycznego . . . 40
O dążnościach reorganizacyjnych w społeczeństwie… 78
Listy do Seweryna Smarzewskiego . . .88
Korespondencja spod Krakowa . . . . 97
Reformy austriackie, kwestia wyborcza w 1866 r. . . . 101
O ustawie wyborczej . ..114
List do Pana L. S. o socjalizmie . . . 129
Pan Emil de Girardin … 135
Rozmowa o protekcji i wolnym handlu . . . 158
Wstęp do praktycznego wykładu teorii produkcji rolniczej ... 167
Obrona przeciwko zaczepkom przeciwników pańszczyzny . . . 182
Do zdania p. L. Jabłonowskiego z dnia 5 kwietnia . . . 183

„Postęp”

Słowo prawdy w sprawie polskiej . . . 187
Ekonomia społeczna . .. 189
O demokracji … 191
O dwóch narodowościach polskich . .. 194
O gromadzie . . .196
O powszechnym głosowaniu do wyborów . . . 198
Wolność . . . 199
Równość . . . 202
Arystokracja . .. 205
Projekt ... 207
Sądy i rynek . .. 209
Socjalizm i narodowość . . . 210
O jedności Polaków i sprawie rusińskiej . . . 214
Narodowość i kwestia ruska … 216
Do redakcji „Postępu”… 220
O komunizmie … 222
Do redakcji „Polski” . .. 224
Powstanie czy rewolucja . . . 225
Aforyzmy o narodowości . . . 227
Dwie władze .. . 229
O szlachcie . . . 231
Pogląd historyczny . . . 234
Pogadanka o ruchu społecznym . . . 237
Przypisy . . . 240

Nota bibliograficzna ... 243
Indeks . . . 245


***
Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
288 stron, twarda oprawaLeon Rzewuski (1808-1869) - Syn Wacława „Emira” Rzewuskiego, pisarz polityczny, uczestnik powstania listopadowego, współpracownik „Czasu”, w swoich pismach próbował pogodzić idee socjalistyczne z doktryną Kościoła katolickiego.