Agata Supińska (red.)
Lepiej nie będzie? Europa w dobie przesilenia

W niniejszym tomie zostały zgromadzone teksty rozwijające tezy przedstawione na konferencjach i debatach zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Podjęta przez autorów analiza wydarzeń międzynarodowych i tendencji ostatnich lat dotyczy procesów mających charakter ciągły, które wymagają od nas stałej uwagi i rzetelnej oraz wszechstronnej interpretacji, przydatnej również do sprostania wyzwaniom niesionym przez kolejne kryzysowe sytuacje. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja zainspiruje do dalszej dyskusji nad kwestiami, które mają i będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy, zatem – co z naszej perspektywy najważniejsze – również dla losów Polski.

Co wynika ze zwrotów w stosunkach amerykańsko-rosyjskich za prezydentury Donalda Trumpa? 
Jak UE radzi sobie z zagrożeniem ze strony Rosji?
Jakie są wpływy rosyjskie na Bałkanach? 
Czy Partnerstwo Wschodnie dobrze realizuje interesy polskie w krajach kaukaskich? 
Jakie są polityki Czech, Słowacji i Węgier wobec Ukrainy – czy determinuje je stosunek tych państw do Rosji? 
Czego uczy nas reakcja UE na kryzys kataloński? 
Jak Szwedzi postrzegają zmiany we francuskiej i niemieckiej polityce – i co z tego wynika dla ich własnej polityki? 
Jaka powinna być czeska polityka w UE po piętnastu latach członkostwa? 
Czy Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej sprawdza się? 
Jak zmienia się polityka turecka?
Czy Chiny mogą zmienić układ sił w Europie Środkowej i Wschodniej?

Książka zawiera teksty powstałe w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018”.